Recomandări Şi Sugestii - Zanussi ZHT620X User Manual

Hide thumbs Also See for ZHT620X:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 3
Recomandări şi sugestii
RO
• Acest manual cu instrucţiuni pentru utilizare este
prevăzut pentru mai multe modele de ' aparat. Este
posibil să fie descrise unele particularităţi din dotare,
care nu privesc aparatul dumneavoastră.
• Producătorul nu se face responsabil pentru orice avarii
produse în urma unei instalări incorecte.
• Respectaţi distanţa de siguranţă de 650 mm între
plită şi hotă (unele dintre modele pot fi instalate la o
înălţime inferioară, a se vedea capitolele referitoare la
dimensiuni şi instalare).
• Verificaţi dacă voltajul de alimentare corespunde cu cel
indicat pe plăcuţa cu date tehnice din interiorul hotei.
• Pentru aparatele din clasa I, verificaţi dacă sursa de
alimentare este prevăzută cu împământare.
• Conectaţi la hotă un furtun de evacuare cu diametrul
de minim 120 mm. Acesta trebuie să fie cât mai scurtă
cu putinţă.
• Nu conectaţi hota de evacuare la o conductă ce
evacuează gaze de combustie ( de la bolier, cămin,
etc.).
• În cazul în care în cameră se utilizează atât hota, cât
şi aparate care nu sunt acţionate de energie electrică
(de exemplu, aparate cu gaz), trebuie să existe o
ventilaţie suficientă a mediului. Dacă nu există, în
bucătărie trebuie realizată o deschidere care comunică
cu exteriorul, pentru a asigura intrarea aerului curat.
Folosirea corectă şi fără riscuri se obţine atunci când
depresiunea maximă în cameră nu depăşeşte 0,04
mbar.
• Dacă este deteriorat, cablul de alimentare trebuie
înlocuit de fabricant sau de serviciul de asistenţă
tehnică, pentru a evita orice risc.
• Conectati hota la sursa de alimentare cu energie
electrica prin intermediul unui intrerupator bipolar cu
distanta minima intre contacte de 3mm
Utilizare
• Hota de evacuare a fost realizată numai pentru uz
casnic, pentru a elimina mirosurile neplăcute din
bucătărie. Nu utilizaţi hota în alte scopuri decât cel
pentru care a fost creată.
• Nu lăsaţi focul deschis nesupravegheat sub hotă atunci
când aceasta funcţio-nează.
• Reglaţi intensitatea flăcării pentru a o direcţiona doar
sub recipient.
• Recipientele cu grăsime trebuie să fie supravegheate în
continuu: uleiul supraîncins poate lua foc.
• Acest aparat nu trebuie să fie utilizat de către persoane
(inclusiv copii) cu capaci-tăţi psihice, senzoriale sau
mentale reduse, sau de către persoane fără experienţe
şi cunoştinţe, dacă nu au fost controlaţi sau instruiţi
pentru utilizarea aparatului de către persoanele care
răspund pentru siguranţa lor.
• Copii trebuie să fie supravegheaţi pentru a fii siguri că
nu se joacă cu aparatul.
• „ATENŢIE: Părţile accesibile se pot încinge dacă sunt
folosite cu aparate de gătit".
Întreţinere
• Simbolul pe produs sau pe ambalajul sau semnifica
faptul ca acest produs, in cazul in care nu-l mai utilizati,
nu trebuie tratat ca un gunoi menajer. El trebuie
transferat la centrele de colectare pentru reciclarea
echipamentului electric si electronic. Asigurandu-va
ca acest produs este reciclat in mod corect, ajutati la
prevenirea unor eventuale consecinte negative asupra
mediului si sanatatii umane, consecinte care ar putea
avea loc in cazul nereciclarii acestui produs. Pentru
detalii referitoare la reciclarea acestui produs, contactati
autoritatile locale sau magazinul de unde l-ati cumparat.
• Opriţi funcţionarea hotei şi scoateţi ştecherul cablului de
alimentare înainte de a realiza procedurile de întreţinere.
• Curăţaţi şi / sau înlocuiţi filtrele după perioada de timp
specificată (Risc de incen-diu).
- Filtrul H nu poate fi spalat si trebuie innocui la fiecare
2 luni.
- Filtrul din carbune W Aceste filtre nu pot fi spalate si
nu pot fi regenerate; ele trebuie inlocuite la fiecare 4
luni de functionare sau chiar si mai frecvent in cazul
utilizarii intensive a hotei.
H
W
41

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents