Download  Print this page

Black & Decker BT1400 Operating Instructions Manual page 18

254mm miter saw
Hide thumbs

Advertisement

Chất lượng cắt
Độ nhẵn của vết cắt tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác
nhau. Các yếu tố như vật liệu được cắt, loại lưỡi
cưa, độ sắc của lưỡi cưa và tốc độ cắt đều ảnh
hưởng đến chất lượng cắt.
Khi muốn đạt độ nhẵn cao nhất cho khuôn hoặc
công tác yêu cầu chính xác khác, sử dụng loại lưỡi
cưa sắc (60 răng bằng cacbua) và loại nhỏ hơn, kể
cả tốc độ cắt sẽ cho kết quả như ý muốn. Đảm bảo
vật liệu được cắt không bị biến dạng khi cắt, đảm
bảo cố định kẹp đúng vị trí. Di chuyển lưỡi cưa đi
hết hành trình trước khi nâng trục lên.
Nếu có các sợi gỗ nhỏ bắt ra sau phôi gia công, dán
băng dính che chắn trên tấm gỗ tại khi tiến hành cắt.
Cưa qua phần dán băng dính và cẩn thận tháo băng
dính khi hoàn tất.
Đứng vững trên sàn và đảm bảo cân bằng. Khi di
chuyển trục vát về bên trái và bên phải, di chuyển cơ
thể theo và đứng hơi lệch về phía lưỡi cưa. Gióng
thẳng qua cửa che vành chắn khi vạch bút chì.
Giữ chặt phôi gia công.
Tắt và rút dây nguồn máy cưa
Nếu không thể cố định phôi gia công trên bàn máy
hoặc với tấm chắn bằng tay (hình dạng không đều,
v.v...) hoặc để tay cách lưỡi cưa 6", phải sử dụng
kẹp hoặc dụng cụ nối.
Các phương tiện khác như lò xo, cần khoan, hoặc
kẹp chữ C thích hợp với các phôi gia công có kích
thước và hình dạng khác nhau. Cẩn thận trong việc
chọn và đặt các kẹp này, đồng thời chạy không tải
trước khi tiến hành cắt.
Giá đỡ phôi gia công dài
Tắt và rút dây nguồn máy cưa
LUÔN SỬ DỤNG GIÁ ĐỠ PHÔI GIA CÔNG DÀI
Để đạt được kết quả tốt nhất, sử dụng giá đỡ gia
công kéo dài để có thể tăng độ rộng bàn máy cưa.
Đỡ các phôi gia công dài bằng cách sử dụng các
biện pháp phù hợp như giá cưa hoặc các dụng cụ
tương tự nhằm tránh làm rơi các phần cuối.
Cắt khung ảnh và các công việc bốn mặt khác
Để hiểu rõ về mọi hạng mục được liệt kê trong tài
liệu này, chúng tôi khuyên bạn có thể thử một số
công việc đơn giản sử dụng một miếng gỗ nhỏ cho
đến khi "CẢM NHẬN" được máy khoan. Máy cưa là
dụng cụ hoàn hảo để thực hiện các thao tác cưa góc
như trong Hình 8, thao tác có thể tạo mối nối bằng
cách đặt trục vát ở 45 độ để cắt vát hai tấm bảng
khác và tạo được một góc 90 độ. Để thực hiện thao
tác tạo mối nối này, đặt trục vát ở góc 45 độ. Tấm gỗ
được đặt trên bề mặt bằng phẳng và rộng trên bàn
máy và góc hẹp hướng về tấm chắn.
Do số lượng các mặt thay đổi, thực hiện tương tự
với các góc. Bảng dưới đây cho biết các góc phù
hợp trong thay đổi hình dạng.
(Bảng giả định rằng mọi mặt đều có độ dài bằng
nhau.)
Với các hình dạng không có trong bảng, hãy sử
dụng công thức sau. 180 độ chia theo số mặt tương
ứng với góc.
Số mặt
4
5
6
7
8
9
10
Cắt các góc kép
Có thể cắt góc kép bằng cách sử dụng đồng thời
góc kép và góc. Loại thao tác cắt này có thể được
sử dụng để tạo khung hoặc hộp với các mặt nghiêng
như trong Hình 8.
LƯU Ý: Nếu góc cắt thay đổi từ vết cắt này sang vết
cắt khác, hãy kiểm tra núm điều chỉnh kẹp vát (10)
và tay kẹp góc (4) đã được vặn chặt cố định hay
không. Các núm điều chỉnh phải được vặn chặt sau
khi thay đổi góc và góc nghiêng.
Cắt khuôn đúc vương miện
Để khớp, khuôn đúc vương miện phải được đóng
mộng vuông góc đảm bảo độ chính xác tuyệt đối.
Hai bề mặt bằng phẳng trên khuôn đúc vương miện
cho sẵn được tạo ở các góc sao cho khi hợp với
nhau sẽ tạo thành một góc 90 độ. Hầu hết, không
phải tất cả, khuôn đúc vương miện đều có một góc
phía sau bên trên (phần khớp giữa bề mặt bằng
phẳng và trần) bằng 52 độ và một góc phía sau bên
dưới (phần khớp giữa bề mặt bằng phẳng và tường)
bằng 38 độ.
Kiểm tra trước các vật liệu thải là công tác cực kỳ
quan trọng! Đặt phần dưới (phần có thể sát với
tường) sát với LƯỚI CHẮN MÁY CƯA góc. Đặt
phần trên (bộ phận có thể sát với trần) sát với bàn
máy cưa và tấm chắn khuôn đúc vương miện.
Hướng dẫn cắt KHUÔN ĐÚC đã được tạo góc
giữa tấm chắn và BÀN MÁY CƯA, mọi thao tác
cắt như sau:
17
- Ví dụ -
Góc vát
45°
36°
30°
25.7°
22.5°
20°
18°

Advertisement

loading

  Related Manuals for Black & Decker BT1400