Download  Print this page

Black & Decker BT1400 Operating Instructions Manual page 20

254mm miter saw
Hide thumbs

Advertisement

SỰ CỐ! MÁY CƯA KHÔNG THỰC HIỆN CÁC
THAO TẮC CẮT THEO Ý MUỐN
SỰ CỐ?
1. Lưỡi cưa cùn
2. Lưỡi cưa bị lắp ngược
3. Kẹp hoặc kẹt trên lưỡi
cưa
4. Sử dụng lưỡi cưa
không phù hợp
SỰ CỐ! LƯỠI CƯA KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC TỐC ĐỘ
SỰ CỐ?
1. Dây điện nối dài quá
nhẹ hoặc quá dài.
2. Dòng điện trong nhà
thấp.
SỰ CỐ! MÁY QUÁ RUNG
SỰ CỐ?
1. Máy cưa không được
lắp cố định
2. Bệ đỡ hoặc bàn gia
công đặt trên sàn
không bằng phẳng
3. Lưỡi cưa bị hỏng
SỰ CỐ! KHÔNG CẮT GÓC CHÍNH XÁC
SỰ CỐ?
1. Thang đo góc không
được điều chỉnh chính
xác
2. Lưỡi cưa không vuông
góc với tấm chắn
3. Phôi gia công dịch
chuyển
SỰ CỐ! VẬT LIỆU LÀM KẸT LƯỠI CƯA
SỰ CỐ?
1. Cắt vật liệu cong lên
VIỆC CẦN LÀM...
1. Thay lưỡi cưa
2. Quay lưỡi cưa
3. Tháo lưỡi cưa và vệ
sinh bằng dầu thông
và bông thép dạng thô
hoặc chất tẩy rửa dụng
cụ gia đình
4. Thay lưỡi cưa
VIỆC CẦN LÀM...
1. Thay thế dây điện với
kích thước phù hợp.
2. Liên hệ với công ty
điện
VIỆC CẦN LÀM...
1. Vặn chặt mọi phần
cứng lắp
2. Định vị lại trên bề mặt
bằng phẳng
3. Thay lưỡi cưa
VIỆC CẦN LÀM...
1. Kiểm tra và điều chỉnh
2. Kiểm tra và điều chỉnh
3. Kẹp phôi gia công vào
tấm chắn hoặc dán
miếng giấy ráp 120 grit
vào tấm chắn bằng xi
măng cao su
VIỆC CẦN LÀM...
1. Vị trí vật liệu cong như
trong Hình 11
Thu gom riêng. Không được vứt bỏ sản
phẩm này với rác thải gia đình thông
thường.
Nếu sản phẩm Black & Decker của bạn cần phải
thay thế hoặc bạn không sử dụng nó trong tương lai
nữa, đừng vứt bỏ cùng với rác thải gia đình.
Sản phẩm này phải được thu gom riêng.
Thu gom riêng sản phẩm và bao bì đóng
gói đã qua sử dụng sẽ cho phép tái chế
và tái sử dụng vật liệu.
Tái sử dụng vật liệu tái chế giúp ngăn chặn ô nhiễm
môi trường và giảm nhu cầu vật liệu thô.
Luật lệ địa phương có thể quy định việc thu gom
riêng các sản phẩm điện gia dụng tại các bãi rác thải
đô thị hoặc bởi những người bán lẻ khi bạn mua sản
phẩm mới.
THÔNG TIN DỊCH VỤ
Black & Decker có sẵn một mạng lưới các trung tâm
trực thuộc và ủy quyền trên toàn Châu Á. Tất cả các
trung tâm dịch vụ của Black & Decker đều có đội
ngũ nhân viên lành nghề để cung cấp tới khách
hàng dịch vụ hiệu quả và đáng tin cậy. Khi cần tư
vấn kỹ thuật, sửa chữa hoặc phụ tùng thay thế chính
hãng, vui lòng liên hệ với cơ sở Black & Decker gần
nhất.
• Chính sách của Black & Decker là không ngừng
cải tiến sản phẩm và do đó, chúng tôi có quyền
thay đổi thông số kỹ thuật sản phẩm mà không
cần báo trước.
• Các thiết bị và phụ kiện chuẩn có thể khác nhau
tùy theo từng quốc gia.
• Thông số kỹ thuật của sản phẩm có thể khác
nhau tùy theo từng quốc gia.
• Danh mục sản phẩm hoàn chỉnh có thể không
được cung cấp tại tất cả các quốc gia. Liên hệ
với các đại lý của Black & Decker tại quốc gia
bạn để được cung cấp danh mục sản phẩm.
19
VỨT BỎ
CHÚ Ý

Advertisement

loading

  Related Manuals for Black & Decker BT1400