Download  Print this page

Slovensky - Bosch AHS48-20 LI Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

124 | Slovensky

Příznaky
Nože se pohybují pomalu
nebo antiblokovací
mechanizmus nefunguje
Ukazatelé nabíjení
akumulátoru nesvítí
Zákaznická a poradenská služba
www.bosch-garden.com
Při všech dotazech a objednávkách náhradních dílů nezbytně
prosím uvádějte 10-místné objednací číslo podle typového
štítku zahradního nářadí.
Czech Republic
Robert Bosch odbytová s.r.o.
Bosch Service Center PT
K Vápence 1621/16
692 01 Mikulov
Na www.bosch-pt.cz si si můžete objednat opravu Vašeho
stroje nebo náhradní díly online.
Tel.: 519 305700
Fax: 519 305705
E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
www.bosch.cz
Přeprava
Obsažené lithium-iontové akumulátory podléhají
požadavkům zákona o nebezpečných nákladech. Tyto
akumulátory mohou být bez dalších podmínek přepravovány
uživatelem po silnici.
Při zasílání prostřednictvím třetí osoby (např.: letecká
přeprava nebo spedice) je třeba brát zřetel na zvláštní
požadavky na balení a označení. Zde musí být při přípravě
zásilky nezbytně přizván expert na nebezpečné náklady.
Akumulátory zasílejte pouze tehdy, pokud je těleso
nepoškozené. Otevřené kontakty přelepte lepicí páskou a
akumulátor zabalte tak, aby se v obalu nemohl pohybovat.
Dbejte prosím i případných navazujících národních předpisů.
Zpracování odpadů
Nevyhazujte zahradní nářadí, nabíječky a
akumulátory/baterie do domovního odpadu!
Pouze pro země EU:
Podle evropské směrnice 2012/19/EU
musejí být neupotřebitelná elektrická a
elektronická zařízení a podle evropské
směrnice 2006/66/ES vadné nebo
opotřebované akumulátory/baterie
rozebrané shromážděny a dodány k
opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.
F 016 L81 238 | (7.10.15)
Možná příčina
Vybitý akumulátor
Akumulátor skladován vně přípustného rozsahu
teploty
Síťová zástrčka nabíječky není (správně)
zastrčena
Zásuvka, síťový kabel nebo nabíječka mají
poruchu
Náprava
Akumulátor nabijte, viz též „Upozornění k
nabíjení"
Nechte akumulátor ohřát na teplotu místnosti
(uvnitř přípustného rozsahu teploty 0 – 45 °C)
Síťovou zástrčku (zcela) zastrčte do zásuvky
Zkontrolujte síťové napětí, nabíječku příp.
nechte zkontrolovat autorizovaným servisním
střediskem pro elektronářadí Bosch
Akumulátory/baterie:
Li-ion:
Dbejte prosím upozornění v odstavci
„Přeprava".
Změny vyhrazeny.
Slovensky
Bezpečnostné pokyny
Vysvetlenie obrázkových symbolov
Pozorne si prečítajte tento Návod na používanie.
Nepoužívajte toto záhradnícke náradie v daždi,
ani ho vplyvom dažďa nevystavujte.
Akumulátor vyberajte vždy ešte predtým, ako
budete vykonávať nastavovanie alebo čistenie
náradia, alebo keď chcete nechať záhradnícke
náradie určitý čas bez dozoru.
Všeobecné výstražné upozornenia a
bezpečnostné pokyny
Prečítajte si všetky Výstražné upozornenia
POZOR
a bezpečnostné pokyny. Zanedbanie
dodržiavania Výstražných upozornení a pokynov uvedených v
nasledujúcom texte môže mať za následok zásah elektrickým
prúdom, spôsobiť požiar a/alebo ťažké poranenie.
Tieto Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny
starostlivo uschovajte na budúce použitie.
Pojem „ručné elektrické náradie" používaný v nasledujúcom
texte sa vzťahuje na ručné elektrické náradie napájané zo
siete (s prívodnou šnúrou) a na ručné elektrické náradie
napájané akumulátorovou batériou (bez prívodnej šnúry).
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Ahs55-20 liAhs50-20 liAhs53-20 li