Download  Print this page

Hrvatski - Bosch AHS48-20 LI Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

212 | Hrvatski

Simptomi
Rdeči prikaz napolnjenosti
akumulatorske baterije
utripa
Ni možno izvajati postopka
polnjenja
Noži se premikajo počasi ali
antiblokirni mehanizem ne
deluje
Prikazi polnjenja
akumulatorske baterije ne
svetijo
Servis in svetovanje o uporabi
www.bosch-garden.com
Pri vseh vprašanjih in naročilih nadomestnih delov morate
nujno navesti desetmestno številko izdelka s tipske tablice
vrtnega orodja.
Slovensko
Top Service d.o.o.
Celovška 172
1000 Ljubljana
Tel.: (01) 519 4225
Tel.: (01) 519 4205
Fax: (01) 519 3407
Transport
Priložene litij-ionske akumulatorske baterije so podvržene
zahtevam zakona o nevarnih snoveh. Uporabnik lahko
akumulatorske baterije brez nadaljnih pogojev transportina
na cesti.
Pri pošiljkah s strani tretjih (npr.: zračni transport ali
špedicija) se morajo upoštevati posebne zahteve glede
embalaže in označitve. Pri pripravi odpreme mora biti
obvezno nujno vključen strokovnjak za nevarne snovi.
Akumulatorske baterije pošiljajte samo, če je ohišje
nepoškodovano. Prelepite odprte kontakte in zapakirajte
akumulatorske baterije tako, da se v embalaži ne premika.
Prosimo upoštevajte tudi morebitne druge nacionalne
predpise.
Odlaganje
Vrtnih orodij, polnilnih naprav, akumulatorskih baterij/baterij
ne smete odvreči med hišne odpadke!
Samo za države EU:
V skladu z Direktivo 2012/19/EU se morajo
električne in elektronske naprave, ki niso več
v uporabi ter v skladu z Direktivo
2006/66/ES se morajo okvarjene ali
obrabljene akumulatorske baterije/baterije
zbirati ločeno in okolju prijazno reciklirati.
F 016 L81 238 | (7.10.15)
Možen vzrok
Akumulator ni (pravilno) nameščen
Umazani akumulatorski kontakti
Defekten akumulator
Prazen akumulator
Shranjevanje akumulatorske baterije izven
dovoljenega temperaturnega območja
Omrežni vtikač polnilnika ni (pravilno) vtaknjen Omrežni vtikač (do konca) vtaknite v vtičnico
Defektna vtičnica, omrežni kabel ali polnilnik
Pomoč
Pravilno namestite akumulator na polnilnik
Očistite akumulatorske kontakte, na primer z
večkratkim vtikanjem in iztikanjem
akumulatorja, akumulator po potrebi zamenjajte
Zamenjajte akumulator
Polnite akumulator, glejte tudi navodila za
polnjenje
Pustite, da se akumulatorska baterija segreje na
sobno temperaturo (znotraj dovoljenega
temperaturnega območja akumulatorske
baterije 0 – 45 °C)
Preverite omrežno napetost, polnilnik naj po
potrebi pregleda servisna delavnica, poob-
laščena za električna orodja Bosch
Akumulatorji/baterije:
Li-Ion:
Prosimo upoštevajte opozorila, ki so
navedena v poglavju „Transport".
Pridržujemo si pravico do sprememb.
Hrvatski
Upute za sigurnost
Objašnjenje simbola sa slikama
Pročitajte upute za rad.
Vrtni uređaj ne koristiti na kiši niti izlagati kiši.
Izvadite aku-bateriju prije radova podešavanja ili
čišćenja na vrtnom uređaju ili ako bi se vrtni
uređaj neko vrijeme ostavio bez nadzora.
Opće upute za sigurnost za električne alate
Treba pročitati sve napomene o
UPOZORENJE
sigurnosti i upute. Ako se ne bi
poštivale napomene o sigurnosti i upute to bi moglo
uzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozljede.
Sačuvajte sve napomene o sigurnosti i upute za buduću
primjenu.
U daljnjem tekstu korišten pojam „Električni alat" odnosi se na
električne alate s priključkom na električnu mrežu (s mrežnim
kabelom) i na električne alate s napajanjem iz aku baterije
(bez mrežnog kabela).
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Ahs55-20 liAhs50-20 liAhs53-20 li