Download Print this page

Wilfa bma-25 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

BRUKSANVISNING
NO
BRUKSANVISNING
SE
DK
BRUGSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
FI
GB
INSTRUCTION MANUAL
BMA-25 Bakemaskin
WWW.WILFA.COM

Advertisement

loading

  Related Manuals for Wilfa bma-25

  Summary of Contents for Wilfa bma-25

 • Page 1 BMA-25 Bakemaskin BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM...
 • Page 2 1. Spesifikasjon Modell BMA-25 VIKTIGE SIKKERHETSTILTAK Når en bruker elektriske apparater må grunnleggende sikkerhetstiltak alltid følges, herunder de nedenstående: 1. Les alle veiledninger for apparatet brukes. 2. Berør ikke varme overflater. Bruk alltid ovnsvotter når du håndterer den varme brødbeholderen eller brødet.
 • Page 3 6. Signallampe for FORVARMING, ELTING, HEVING, STEKING og VARMING 7. Hurtigtest (selvdiagnostiserende testprogram) 8. Gir lydimpuls (8 ganger) for påfylling av ingredienser til VANLIG og SØTT brød. 9. Øke heving med en forlengelse på 10 minutter av gangen 5 minutter før slutten av hevingsprosessen.
 • Page 4: Beskrivelse Av Funksjoner

  English Norsk Loaf size indicator lights Indikatorlampe for brødstørrelse Loaf button Brødtast Timer button Timertast Start/stop button Start/stopptast Select button Valgtast Crust button Skorpetast Display window Display vindu crust colour indicator lights Indikatorlampe for skorpefarge cycle progress indicator panel Indikatorpanel for syklusprogresjon 1.
 • Page 5 Maskinen har 63 uavhengige programinnstillinger for brød og kake. I tillegg er det program for SYLTETØY, STEKING, PIZZADEIG OG DEIG. Således finnes det totalt 68 forskjellige program. 2. Varselfunksjon for program ferdig Automatisk ferdigstillelse. Når programmet er avsluttet, vil en summer varsle bruker om at maten er ferdig.
 • Page 6 Øke steketid med intervaller på 10 minutter av gangen 5 minutter før slutten av stekeprosessen. Gir lydpulser med 2 sekunders intervaller i 1 minutt. Hvis en synes at steketiden er under det som er tilfredstillende, kan en forlenge steketiden med en l0-minuttersperiode ved å trykke på SKORPE- knappen en gang.
 • Page 7 Pasta Bruk denne innstillingen for å lage pasta. Deig Du kan lage deig av en hvilken som helst type ved å bruke denne innstillingen. Denne innstillingen lager kun deig og vil ikke steke. Deigen kan formes til å lage pizza, rundstykker, saltstenger, smultringer og runde eller flettede brød som så...
 • Page 8 HEVING, STEKING og VARMING. 16. SKORPE-tast Med denne velges brødfargen med tre valg: LYST, og MØRKT. MEDIUM VALG-tast Med denne velges brødstørrelsen med valg: stort brød (3), brød (2), lite brød medium (1). VALGtast Velger prosedyrene som anvist nedenfor: VALG SKORPE BRØD Mørk...
 • Page 9 4. Feilkoder og beskrivelser Mulig(e) årsak(er) Løsning Problem og feilkode Brød stekes ikke 1. Ikke noe eltekrok i brødbeholderen, 1. Kontroller at eltekroken ordentlig eller eltekroken er ikke skikkelig er ordentlig satt ned på montert. aksel 2. Motoren går ikke normalt 2.
 • Page 10 Advarsel: Plasser brødbakeren der den står støtt og sikkert. 2. Sett eltekroken på akselen inne i brødbeholderen ved å føre den flate siden av eltekroken jevnt med den flate siden av aksel. Skyv eltekroken fast på akselen. Eltekrokene bør vende hver sin vei for beste elteresultat.
 • Page 11 "0:00". 6. Velg den riktige innstillingen for oppskriften din ved å trykke på PROGRAM-tasten på kontrollpanelet. Hver gang PROGRAM trykkes ned, vil tallet i displayvinduet rykke frem til neste innstilling. Vær sikker på at du trykker tasten inntil du hører en lydpuls. 7.
 • Page 12 Brødbeholderen har slippbelegg slik at brødet bør komme lett ut. Bruk ikke metallgjenstander for å fjerne brødet da disse kan skrape opp slippbelegget. Bruk ikke metallredskaper for å fjerne brødet fra brødbeholderen, stikk en flat gummi- eller plastikkspade langs sidene på beholderen for å...
 • Page 13 Tillegg A: Ingredienser til oppskrifter Denne bakemaskinen har 12 ulike programmer. Program 1-6 gir ulike brødtyper og du kan samtidig velge mellom 3 ulike størrelser på deigen. Vi har også valgt å ta med oppskrifter med glutenfritt mel. Vi har valgt og komme med en grunnoppskrift, som du kan ta et utgangspunktet i. Denne grunnoppskrifter passer til program 1-4.
 • Page 14 2,5 dl sammalt hvete fin ca 5 dl hvetemel 2 dl sammalt hvete fin 1 dl sammalt hvete grov 1 dl sammalt rug fin/grov 5,5 - 6 dl hvetemel 2 dl sammalt hvete fin/grov 2 dl sammalt rug fin/grov 5,5 - 6 dl hvetemel 1 dl hvetekli 2 dl sammalt hvete 6,5 - 7 dl hvetemel...
 • Page 15 eller 10 dl hvetemel og 1 dl solsikkefrø Melblandinger Vurder de ulike forslagene til melblandinger i forhold til størrelsen på oppskriftene. Husk, hvis du ønsker lettere brød, velg mer vanlig hvetemel og mindre annet. Lag dine egne spennende oppskrifter. Hvis du kun bruker hvetemel og sammalt mel, velger du mindre melmengde enn om du har i f.eks.
 • Page 16 Sjokoladekake 6 egg 2 dl kulturmelk 5 ss smeltet smør 2 dl sukker 3 ts vaniljesukker 4 1 /2 dl hvetemel 3 ss kakao 4 ts bakepulver Syltetøy - bruk program 8 Jordbær syltetøy 500 gr jordbær 3,2 dl sukker 1 ts Jam syltepulver (kan sløyfes) Blandes inn i sukkeret.
 • Page 17 C i ca. 15 min. Gir 20 store boller. Glutenfritt brød - bruk program 1 Se også oppdaterte glutenfrie oppskrifter på www.wilfa.com Glutenfrie oppskrifter for Wilfa Brødbakemaskin BMA-25 Basert på Semper Program1- Mørk skorpe - Stor (3) 6,3 dl vann...
 • Page 18 4 dl vann 2ts tørrgjær Ha væsken (37°C) i beholderen. Tilsett brødblandingen og gjæren. Innstill maskinen på 3-4 timer (fransk). Oppskriften kan brukes på alle TORO glutenfrie varianter, gjerne også i blanding. Basert på TORO Program 1 - Mørk skorpe - Stor (3) 6,2 dl vann 4ss olje 1pk grov Toro poser (400gr)
 • Page 19 mindre enn halparten hvetemel, vil du få et sunt, men tyngre brød. Velger du mer enn halvparten hvetemel, vil du få et lettere og luftigere brød p.g.a. bakeevnen. Bland og varier meltype, men husk hvis målet skal bli nøyaktig må du: * måle melsortene hver for seg * ikke dunke sammen melet i dl-målet, men stryke lett av på...
 • Page 20 Syklustabell T i l l e g g B Brød Skorpe TIM- FORV STEK VARM PROSEDYRE Lite Lyst 3:04 15:00 Medium 3:04 15:00 Mørkt 3:04 15:00 Middels Lyst 3:11 15:00 Vanlig brød Medium 3:11 15:00 Mørkt 3:11 15:00 Stort Lyst 3:21 15:00 Medium...
 • Page 21 Hvis du i fremtiden trenger å kaste dette produktet, vennligst ikke kast dette sammen med vanlig avfall. Vennligst send dette produktet til oppsamlingspunkter hvor dette er tilgjengelig. Markedsføres i Norge av: AS WILFA Industriveien 25 Postboks 146 1483 Skytta...
 • Page 22 Svensk 1. Specifikation Modell BMA-25 VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER När man använder elektriska apparater måste de grundläggande säkerhetsföreskrifterna alltid följas, inklusive de som nämns nedan: 21. Läs igenom hela bruksanvisningen före apparaten används. 22. Berör inte varma ytor. Använd alltid grytlappar när du hanterar den varma brödformen eller brödet.
 • Page 23 5. Signallampa för FÖRVÄRMNING, KNÅDNING, JÄSNING, GRÄDDNING och VARMHÅLLNING. 6. Snabbtest (självdiagnostiserande testprogram) 7. Ger ljudimpuls (8 gånger) för påfyllning av ingredienser till VANLIGT och SÖTT bröd. 8. Möjlighet att öka jästiden med en förlängning på 10 minuter åt gången 5 minuter före avslutning av jäsprocessen.
 • Page 24 English Svensk Loaf size indicator lights Indikatorlampor för brödstorlek Loaf button Bröd-knapp Timer button Timer-knapp Start/stop button Start/stop-knapp Select button Val-knapp Crust button Skorpa-knapp Display window Displayfönster crust colour indicator lights Indikatorlampor för skorpans färg cycle progress indicator panel Indikatorpanel för process progression 1 DISPLAY FÖNSTER *Visar en siffra för inställningen (Numrerad från 1 till 12, beroende på...
 • Page 25: Beskrivning Av Funktioner

  Beskrivning av funktioner 1. Program för bakning av bröd Maskinen har 63 olika programinställningar för bröd och kakor. Den har dessutom program för SYLT, GRÄDDNING, PIZZADEG OCH DEG. Det finns alltså totalt 68 olika program. 6. Varselfunktion för färdigt program Automatisk färdigställning.
 • Page 26 10. Varselfunktion för att öka gräddningstid. Öka gräddningstiden med en förlängning på 10 minuter åt gången 5 minuter före avslutning av gräddningsprocessen. Ger ljudsignaler i 2 sekunders intervall i 1 minut. Om du tycker att gräddningstiden är kortare det som är tillfredställande kan du förlänga gräddningen med en 10- minutersperiod genom att trycka ned SKORPA-knappen en gång.
 • Page 27 • Använd den här inställningen till att värma upp sylt på nytt. Låt inte bakmaskinen stå utan tillsyn när den arbetar på det här programmet. Använd inte den här inställningen till att värma upp smör då för hög värme kan förstöra smaken på smöret, och väldigt varmt smör kan också rinna ut när man tar ut brödformen ur bakmaskinen.
 • Page 28 tid). Kontrollpanel Valmöjligheter för gräddningstid och recept: VAL, TIMER, SKORPA, BRÖDSTORLEK och START/STOPP. Fem individuella signaler för stegen i processen, nämligen FÖRVÄRMNING, KNÅDNING, JÄSNING, GRÄDDNING och VARMHÅLLNING. SKORPA-knapp Med denna ställs färgen på skorpan brödet in på en av tre valmöjligheter: LJUS, eller MEDEL MÖRK.
 • Page 29 Felkoder och beskrivningar Möjlig(a) orsak(er) Lösning Problem och felkod Brödet gräddas inte 1. Kontrollera att degkroken 1. Inte monterat degkrok i brödformen, ordentligt är ordentligt fastsatt på eller degkroken är inte korrekt monterad. axeln. 2. Motorn går inte som normalt. 2.
 • Page 30 parallellt med den flata sidan på axeln. Skjut fast degkroken på axeln. Degkrokarna bör vända åt varsitt håll för bästa resultat av knådningen. Du kan också smörja in degkrokarna med lite olja för att få dem att lossna lättare från brödet efter gräddning. •...
 • Page 31 kontrollpanelen. Varje gång som PROGRAM trycks ned kommer talet i displayfönstret ökas och hoppa till nästa programläge. Försäkra dig om att du trycker in knappen tills du hör en ljudsignal. 15. Välj den önskade inställningen för ditt bröd genom att trycka på SKORPA-knappen. Varje gång SKORPA trycks ned kommer lampan att byta från Medel, Mörk, Ljus och sedan tillbaka till Medel igen.
 • Page 32 galler för att svalna. Brödformen har en beläggning så att brödet lätt kan komma ut. Använd inte metallföremål till att avlägsna brödet då dessa kan skrapa upp beläggningen. Om brödet sitter fast kan du sticka in en flat gummi- eller plastspatel längst sidorna på formen för att få det loss.
 • Page 33 Vedlägg A: Ingredienser till recept Den här bakmaskinen har 12 olika program. Program 1-6 används till olika typer bröd, och du kan samtidigt välja mellan 3 olike storlekar på degen. Vi har också valt att ta med recept med glutenfritt mjöl. Vi har valt att ge dig ett grundrecept som du kan ta utgångspunkt i.
 • Page 34 2,5 dl fint grahamsmjöl ca 5 dl vetemjöl 2 dl fint grahamsmjöl 1 dl grovt grahamsmjöl 1 dl rågmjöl fint/grovt 5,5 - 6 dl vetemjöl 2 dl grahamsmjöl 2 dl rågmjöl fint/grovt 5,5 - 6 dl vetemjöl 3 dl vetekli 4 dl grahamsmjöl 6,5 - 7 dl vetemjöl 5.
 • Page 35 eller 10 dl vetemjöl och 1 dl solrosfrön Mjölblandningar Välj mellan de olika förslagen till mjölblandningar i förhållande till storleken på recepten. Kom ihåg att om du önskar ett lättare bröd väljer du mer vanligt vetemjöl och mindre annat. Laga dina egna spännande recept.
 • Page 36 Chokladkaka 7 ägg 6 dl filmjölk 5 msk smält smör 2 dl socker 3 tsk vaniljsocker 4 1 /2 dl vetemjöl 7 msk kakao 8 tsk bakpulver Sylt - använd program 8 Jordgubbssylt 500 g jordgubbar 3.2 dl socker 1 tsk Jam syltpulver (kan uteslutas) Blandas in i sockret.
 • Page 37 Efterjäses i ca 1/2 timme efter utbakning. Gräddas i 200 ˚C i ca 15 min. Ger 20 stora bullar. Glutenfritt bröd - använd program 1 Glutenfria recept för Wilfa Bakmaskin BMA-25 Baserat på Semper Program1- Mörk skorpa - Stor (3)
 • Page 38 1 paket grov Toro påse (400g) 200 g ljus kakmix 100 g havre m/örter 2 ¼ tsk jäst 2 msk fiber husk Blanda ut fiberhusk tillsammans med vattnet i formen och tillsätt resten av de våta ingredienserna. Tillsätt sedan de torra ingredienserna. Tillsätt jästen sist, ideellt sett så skall den inte komma i kontakt med vattnet förrän bakningsprocessen börjar.
 • Page 39 Vedlägg B Processtabell Håll Bröd Skorpa Tid Timer Förvärm Knåda Knåda Jäs Knåda Jäs Knåda Jäs Grädda PROCESS varm Litet Ljus 3:04 15:00 Medium 3:04 15:00 Mörk 3:04 15:00 Medium Ljus 3:11 15:00 Vanligt bröd Medium 3:11 15:00 Mörk 3:11 15:00 Stort Ljus 3:21 15:00...
 • Page 40 10. Pasta 0:13 15:00 11. Pizzadeg 0:45 15:00 12. D e g 1:13 15:00 SK ÖTS EL OC H RE N GÖ RI N G V A R N I N G För att förhindra elektriska stötar skall kontakten dras ut ur vägguttaget före rengöring. Vänta tills bakmaskinen har svalnat före rengöringen påbörjas.
 • Page 41 Enligt WEEE-direktivet skall elektriskt och elektroniskt avfall samlas in och behandlas separat. Om denna produkt någon gång i framtiden behöver skrotas släng INTE den tillsammans med hushållsavfall. Lämna produkten vid en insamlingspunkt avsedd för elektriskt och elektroniskt avfall. Marknadsförs i Sverige av: Wilfa AB BOX 9031 200 39 MALMÖ...
 • Page 42: Tärkeitä Turvallisuusohjeita

  1. Erityistä Malli BMA-25 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteiden käytössä on noudatettava aina perusturvallisuusmääräyksiä mukaan luettuna seuraavat ohjeet: 1. Lue koko käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa. 2. Älä koske kuumiin pintoihin. Käytä aina patakintaita, kun käsittelet kuumaa leipäastiaa tai leipää. 3. Älä upota liitosjohtoa, pistoketta tai leipäkonetta veteen tai muuhun nesteeseen sähköiskun välttämiseksi.
 • Page 43 6. ESILÄMMITYKSEN, ALUSTUKSEN, NOSTATUKSEN, PAISTAMISEN JA LÄMMITYKSEN merkkivalot 7. Pikatesti (vian ilmoittava testiohjelma) 8. Merkkiääni aineksien lisäämiseksi TAVALLISEN ja MAKEAN leivän valmistuksessa. 9. Nostatuksen lisääminen 10 minuuttia kerrallaan 5 minuuttia ennen nostatuksen loppumista. Laitteesta kuuluu merkkiääni 4 sekunnin välein 1 minuutin ajan. Aikaa lisätään painamalla VALITSE-painiketta ensimmäisen merkkiäänen jälkeen ennen koneen siirtymistä...
 • Page 44 English Suomi Loaf size indicator lights Leivän koko-merkkivalot Loaf button Leipä-painike Timer button Ajastin-painike Start/stop button Käynnistys/keskeytys-painike Select button Valitse-painike Crust button Leivän tummuus-painike Display window Näyttö crust colour indicator lights Leivän tummuuden merkkivalot cycle progress indicator panel Ohjelmavaiheen merkkivalot 1.NÄYTTÖ...
 • Page 45 painamalla painiketta.
 • Page 46: Toimintojen Kuvaus

  Toimintojen kuvaus 1. Leivän valmistusohjelmat Laitteessa on 63 eri ohjelmaa leipien ja kakkujen leipomista varten. Lisäksi on HILLO-, PAISTAMIS-, PIZZATAIKINA- JA TAIKINA-ohjelmat. Yhteensä erilaisia ohjelmia on siis 68. 10. Ohjelman päättymisen merkkiääni Automaattinen valmistus. Kuulet merkkiäänen, kun ohjelman on päättynyt. 11.
 • Page 47 Voit lisätä paistoaikaa 10 minuuttia kerrallaan 5 minuuttia ennen paistovaiheen päättymistä. Kuulet merkkiäänen 2 sekunnin välein 1 minuutin ajan. Jos paistoaika on mielestäsi riittämätön, voit pidentää sitä painamalla LEIVÄN TUMMUUS-painiketta kerran. Näytöllä näkyy ohjelman päättymisaika pidennys mukaan luettuna. 5 minuuttia ennen pidennetyn paistoajan päättymistä kone antaa toisen mahdollisuuden pidentää paistoaikaa.
 • Page 48 Taikina Tällä ohjelmalla voit valmistaa mitä vain taikinoita. Ohjelma tekee vain taikinan, mutta ei paista sitä. Taikinasta voi leipoa pizzaa, sämpylöitä, suolatankoja, rinkeleitä, pyöreitä leipiä tai pitkoja, jotka paistetaan tavallisessa uunissa. Hillo Tällä ohjelmalla voit valmistaa hilloa. Ainekset sekoitetaan kuumana. Voit tehdä lempihilloasi mansikoista, appelsiinista jne.
 • Page 49 16. LEIVÄN TUMMUUS-painike: Tällä painikkeella voit valita leivän tummuusasteen: VAALEA, KESKITASO ja TUMMA. LEIVÄN KOKO-painike: Tällä voit valita leivän koon: suuri leipä (3), keskikokoinen leipä (2), pieni leipä (1). Valitse ohjelma alla olevan taulukon mukaan: VALINTA-painike: VALINTA LEIPÄ TUMMUUS Tumma Pieni Suuri Vaalea...
 • Page 50: Koneen Käyttö

  Oikosulku tunnistimissa, komponentit ovat Vaihda virtapiirikortti ja/tai näytöllä (E:03) n ä k y y vanhentuneet tai oikosulku juottopisteissä tunnistin. näytöllä Vaihda virtapiirikortti. ( E : 0 4 ) n ä ky y Tunnistimien lämpötila on yli 160ºC. Saattaa johtua ongelmista CPU:ssa tietojen hakemisen yhteydessä.
 • Page 51 9. Hiiva • Hiiva lisätään aina viimeiseksi. Varmista, että hiiva ei joudu kosketuksiin nesteen kanssa. • Älä sekoita hiivaa minkään kosteiden aineksien kanssa. Tämä on erityisen tärkeää, kun käytät ajastinta (leivän valmistus aloitetaan myöhemmin), muuten leipä ei kohoa kunnolla. Tee jauhoihin pieni syvennys, johon laitat hiivan.
 • Page 52 Lisää nostatusaikaa 10 minuuttia painamalla VALITSE-painiketta. Jos lisäät nostatusaikaa, kone antaa mahdollisuuden lisätä sitä vielä toiset 10 minuuttia, yhteensä 20 minuuttia. Jos et lisää aikaa, kone jatkaa ohjelman seuraavaan vaiheeseen. Lisää paistoaikaa 10 minuuttia painamalla LEIVÄN TUMMUUS-painiketta. Jos lisäät paistoaikaa, kone antaa mahdollisuuden lisätä sitä vielä 10 minuuttia, yhteensä 20 minuuttia. Jos et lisää...
 • Page 53 8.00 seuraavana aamuna, ohjelmoi ajastimeen 12 tuntia. Valitse haluamasi ohjelma (jos esim. haluat tavallisen, keskitasoisesti paistetun leivän, paina OHJELMA-painiketta kunnes näytöllä näkyy 1, sitten painat LEIVÄN TUMMUUS-painiketta kunnes keskitason merkkivalo palaa ja valitset LEIVÄN KOKO-painikkeella 2), sen jälkeen valitset AJASTIMELLA kokonaisajan – tässä...
 • Page 54 Lisäosa A: Ohjeita Tässä leipäkoneessa on 12 erilaista ohjelmaa. Ohjelmat 1-6 sopivat erilaisille leiville, samanaikaisesti voit valita 3 eri taikinan kokoa. Mukana on myös gluteenittomien leipien ohjeita. Annamme perusohjeen, jota voit pitää lähtökohtana. Tämä ohje sopii ohjelmiin 1-4. Perusohje – käytä ohjelmia 1-4 riippuen käyttämästäsi jauhosekoituksesta Ainekset Pieni(1) Keskikokoinen (2)
 • Page 55 2 dl hienoja täysjyvävehnäjauhoja 1 dl karkeita täysjyvävehnäjauhoja 1 dl täysjyväruisjauhoja hienoja/karkeita 5,5 - 6 dl vehnäjauhoja 2 dl täysjyvävehnäjauhoja hienoja/karkeita 2 dl täysjyväruisjauhoja hienoja 5,5 - 6 dl vehnäjauhoja 5 dl vehnäleseitä 6 dl täysjyvävehnäjauhoja 6,5 - 7 dl vehnäjauhoja 5.
 • Page 56 Jauhosekoitukset Arvioi erilaisia jauhosekoituksia ohjeiden koon mukaan. Jos haluat kevyempää leipää, valitse enemmän tavallisia vehnäjauhoja ja vähemmän muita jauhoja. Keksi omia ohjeitasi. Jos käytät vain vehnäjauhoja ja täysjyväjauhoja, käytä jauhoja vähemmän kuin silloin, jos laitat taikinaan esim. auringonkukansiemeniä, pellavansiemeniä tms. Makeat leivät –...
 • Page 57 Suklaakakku 8 kananmunaa dl piimää 5 rkl sulatettua voita 2 dl sokeria 3 tl vaniljasokeria 4 1 /2 dl vehnäjauhoja rkl kaakaota tl leivinjauhetta Hillo – ohjelma 8 Mansikkahillo 500 g mansikoita 3.2 dl sokeria 1 tl Jam hillojauhetta (voi jättää pois) Sekoitetaan sokeriin.
 • Page 58 Kohotetaan leipomisen jälkeen n. 30 min. Paistetaan 200ºC:ssa n. 15 min. Taikinasta tulee 20 isoa pullaa. Gluteeniton leipä – ohjelma 1 Katso myös päivitetyt gluteenittomat ohjeet osoitteessa www.wilfa.com Gluteenittomia ohjeita Wilfa Leipäkoneelle BMA-25 Semper-jauhoihin pohjautuva Ohjelma 1 – Tumma – Suuri (3) 6,3 dl vettä...
 • Page 59 Muita hyviä aineksia ovat: kokojyvävehnä, kaurahiutaleet, kaura- ja vehnälese, auringonkukansiemenet, pellavansiemenet jne. Jos laitat puolet jauhoista vehnäjauhoja, saat hyvää ja terveellistä, karkeaa leipää. Jos vehnäjauhoja on alle puolet, saat terveellistä, mutta raskaampaa leipää. Jos vehnäjauhoja on enemmän kuin puolet, leivästä tulee kevyempää ja ilmavampaa johtuen vehnäjauhojen sitkosta.
 • Page 60 Taulukko ohjelmien eri vaiheista L i s ä o s a B Koko Tummuus AIKA AJAS- ESI- ALUS PAIS- LÄMP. OHJELMA LÄM TAM. PITO Pieni Vaalea 3:04 15:00 Keskitaso 3:04 15:00 Tumma 3:04 15:00 Keskik. Vaalea 3:11 15:00 Tavallinen leipä Keskitaso 3:11 15:00 Tumma...
 • Page 61 8. H i l l o 1:20 15:00 9Paistaminen 1:00 15:00 10. Pasta 0:13 15:00 11. Pizzataikina 0:45 15:00 12. T a i k i n a 1:13 15:00 HU OL T O J A P U HT A AN AP IT O VA R OIT U S Sähköiskun välttämiseksi irrota pistoke pistorasiasta ennen puhdistamista.
 • Page 62 (09) 682831 fax: (09) 675071 www.hedoy.fi Oy Hedoy Ab myöntää 2 vuoden takuun maahantuomilleen Wilfa-tuotteille. Tämä takuu kattaa tuotteessa ostohetkellä olevat puutteet sekä materiaali- ja valmistevirheet, jotka ilmenevät 2 vuoden kuluessa laskettuna ostopäivästä. Muilta osin noudatamme yleisiä takuuehtoja TE-2002.
 • Page 63 1. Specifikation Model BMA-25 VIGTIGE SIKKERHEDSTILTAG Når man bruger elektriske apparater, må grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges, herunder de nedenstående: 1. Læs alle vejledninger, før apparatet tages i brug. 2. Berør ikke apparatets varme overflader. Brug altid grydelapper, når du håndterer den varme brødbeholder eller brødet.
 • Page 64 3. 68 programmerede programmer. (Se Programmerede programmer). 4. 15 timers tidsur. 5. Backupsystem for strømbrud i 5 minutter +/-2 minutter. 6. Signallampe for FORVARMNING, ÆLTNING, HÆVNING, STEGNING og OPVARMNING. 7. Hurtigtest (selvdiagnosticerende testprogram). 8. Giver lydimpuls (8 gange) for tilsætning af ingredienser til NORMALT og SØDT brød. 9.
 • Page 65 English Dansk Loaf size indicator lights Indikatorlys for brødstørrelse Loaf button Brødknap Timer button Timer-knap Start/stop button Start/stop-knap Select button Vælge-knap Crust button Skorpe-knap Display window Display-vindue crust colour indicator lights Indikatorlys for skorpefarve cycle progress indicator panel Indikatorpanel for arbejdsgangen 1.
 • Page 66 Beskrivelse af funktioner 1. Program for tilberedning af brød Maskinen har 63 uafhængige programindstillinger for brød og kage. I tillæg er der programmer for SYLTETØJ, BAGNING, PIZZADEJ OG DEJ. Således findes der totalt 68 forskellige programmer. Varselfunktion som signalerer, at programmet er færdigt. Automatisk færdiggørelse.
 • Page 67 hævetiden igen. Man kan enten fortsætte med at forlænge hævningen yderligere 10 minutter, eller man kan lade være, og maskinen vil arbejde sig ind på næste trin. Varselsfunktion for at øge bagetiden. Man kan øge bagetiden med intervaller på 10 minutter af gangen 5 minutter før afslutningen af bageprocessen.
 • Page 68 ikke automatisk gå over til bageprocessen. I stedet for at smide dejen ud, kan du lade dejen blive i bagemaskinen, indtil den er hævet til ønsket størrelse. Når strømmen er tilbage, indstiller du programmet på BAGE for at starte bageprocessen. •...
 • Page 69 Tryk ned for at indstille tiden i 10-minutters-trin, tryk ned og hold tasten nede for at få tiden justeret fra området for basis bagetid til maksimal forlængelsestid. (Indtil 15 timer frem i tid.) Kontrolpanel Valgmuligheder for bagetid og opskriftvalg: VALG, TIMER, SKORPE, BRØD STØRRELSE og START/STOP.
 • Page 70 F e j l k o d e r o g b e s k r i v e l s e r Mulig(e) årsag(er) Løsning Problem og fejlkode Brød bages ikke 1. Ikke nogen æltekrog i brødbeholderen, 1. Kontroller at æltekrogen ordentligt eller æltekrogen er ikke ordentligt er ordentlig sat ned på...
 • Page 71 derved at undgå tilfældigt spild af ingredienser i den inderste beholder. Disse vil let brænde fast under brødbagningen Advarsel: Placer brødbageren et sted, hvor den står stødt og sikkert. 2. Sæt æltekrogen på akselen inde i brødbeholderen ved at føre den flade side af æltekrogen jævnt sammen med den flade side af akselen.
 • Page 72 5. Luk låget og sæt stikket i en kontakt. Du hører en lydpuls, displayvinduet vil blinke "0:00". 6. Vælg den rigtige indstilling for din opskrift ved at trykke på PROGRAM-knappen på kontrolpanelet. Hver gang PROGRAM-knappen trykkes ned, vil tallet i displayvinduet rykke frem til næste indstilling.
 • Page 73 bagetiden er ovre. Kolonet i "0:00" vil fortsætte med at blinke i op til 60 minutter, efter at bagningen er færdig, og vil holde brødet varmt i denne periode. Ved timens afslutning, vil kolonet standse blinkningen, men vil fortsat vises i displayvinduet. Du kan tage "0:00"...
 • Page 74 derefter indstiller du ganske enkelt TIMEREN på det totale antal timer - i dette tilfælde 12 timer. 2. Tryk "Timer"-knappen ned på kontrolpanelet og 3:10 - tiden for denne indstilling - vil automatisk komme frem i displayvinduet. Fortsæt med at trykke "Timer", indtil displayet viser 12:00.
 • Page 75 Tillæg A: Ingredienser til opskrifter Denne bagemaskine har 12 forskellige programmer. Program 1-6 giver forskellige brødtyper, og du kan samtidig vælge mellem 3 forskellige størrelser på dejen. Vi har også valgt at tage opskrifter med glutenfrit mel med. Vi har valgt at komme med en grundopskrift, som du kan tage udgangspunkt i. Denne grundopskrift passer til program 1-4.
 • Page 76 2 dl fuldkornshvedemel 2,5 dl grahamsmel ca. 5 dl hvedemel 2 dl grahamsmel 1 dl fuldkornshvedemel 1 dl rugmel (evt. groft) 5,5 - 6 dl hvedemel 2 dl fuldkornshvedemel og/eller grahamsmel 2 dl rugmel (evt. groft) 5,5 - 6 dl hvedemel 1 dl hvedeklid 2 dl fuldkornshvedemel 6,5 - 7 dl hvedemel...
 • Page 77 3. Lyst brød 10,5 dl hvedemel eller 10 dl hvedemel og 1 dl solsikkefrø Melblandinger Vurder de forskellige forslag til melblandinger i forhold til størrelsen på opskrifterne. Husk, hvis du ønsker lettere brød, vælg mere almindeligt hvedemel og mindre andet mel. Lav dine egne spændende opskrifter.
 • Page 78 Chokoladekage 6 æg 2 dl surmælksprodukt 5 spsk. smeltet smør 2 dl sukker 3 tsk. vanillesukker 4 1/2 dl hvedemel 2 spsk. kakao 2 tsk. bagepulver Syltetøj - brug program 8 Jordbærsyltetøj 500 gr jordbær 3,2 dl sukker 1 tsk. Jam Syltepulver (kan udelades) Blandes ind i sukkeret.
 • Page 79 C i ca. 15 min. Giver 20 store boller. Glutenfrit brød - brug program 1 Se også opdaterede glutenfrie opskrifter på www.wilfa.com Glutenfrie opskrifter for Wilfa Brødbagemaskine BMA-25 Baseret på Semper Program 1- Mørk skorpe - Stort (3) 6,3 dl vand 5 spsk.
 • Page 80 4 spsk. olie 1 pk groft Toro poser (400gr) 200 g lys kagemiks 100 g havre m/urter 2 ¼ tsk. gær 2 spsk. fiberHUSK Rør fiberHUSK ud i vandet i formen og tilsæt resten af de våde ingredienser. Tilsæt derefter de tørre ingredienser.
 • Page 81 yklustabel T i l l æ g B Brød Skorpe TIM- FORV ÆLT ÆLT HÆV ÆLT HÆV ÆLT HÆV VARM PROCEDURE Lille Lyst 3:04 15:00 Medium 3:04 15:00 Mørkt 3:04 15:00 Mellem Lyst 3:11 15:00 Almindeligt brød Medium 3:11 15:00 Mørkt 3:11 15:00...
 • Page 82 Ifølge direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) skal denne slags affald indsamles og behandles separat. Hvis det fremover bliver nødvendigt at kassere dette produkt, bedes du sørge for, at det IKKE kommer i dagrenovationen. Produktet skal i stedet sendes til nærmeste WEEE-opsamlingssted. Markedsføres i Danmark af: AS WILFA Industriveien 25...
 • Page 83 Postboks 146 1483 Skytta, Norge Tlf: +47 67 06 33 00 Fax: +47 67 06 33 91...
 • Page 84 1. Specification Model BMA-25 IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS When using electrical appliances, basic safety precautions must always be implemented as listed below: 41. Read all the directions before using the appliance. 42. Do not touch hot surfaces. Always use oven gloves when handling the hot bread container or bread.
 • Page 85 6. Signal light for PRE-WARMING, KNEADING, RAISING, BAKING and STAY WARM 7. Speed test (self diagnosis test program) 8. A signal (8 times) to add ingredients for BASIC or SWEET bread. 9. Increase raising time by 10-minute periods 5 minutes before the end of the raising process. A signal with 4-second intervals for 1 minute.
 • Page 86 1. DISPLAY WINDOW *Shows a number for setting (a number from 1 to 12, depending on which setting you choose for a particular recipe) *Shows minute by minute countdown for baking time. *Shows fault by an ”E” – Warning code in the window. *Use TIMER to postpone baking.
 • Page 87 The bread maker has 63 independent program settings for bread and cake. In addition, there are programs for JAM, BAKING, PIZZA DOUGH AND DOUGH. There are therefore 68 different programs. 14. Alarm function when program is finished Automatic finish setting. When the program is finished, a signal warns the user that the food is finished.
 • Page 88 Increase baking time with 10-minute periods 5 minutes before the end of the baking process. A signal with 2 second intervals for 1 minute. If the baking time is less than desired then the baking time can be lengthened for 10 minute periods by pressing CRUST once. The display shows the finishing time including the lengthened time.
 • Page 89 Use this setting to make pasta. Dough You can make dough of any type by using this setting. This setting makes dough only and does not bake. The dough can be formed to make pizza, rolls, salt sticks, doughnuts or round/flat bread that is baked in an oven.
 • Page 90 CRUST button Use this to choose between 3 shades: LIGHT, MEDIUM, and DARK. CHOICE button Use this to choose between 3 different bread sizes: large (3), medium (2), small 24. CHOICE – Choose procedure as shown below: CHOICE CRUST BREAD Dark Medium Light...
 • Page 91 (E:03) shows in The sensor’s electricity short-circuits when Change printed circuit board display window component is old or lands are short circuited. and or sensor. (E:04) shows in Sensor temperature exceeds 160 degrees Change printed circuit board display window Celsius. Possibly caused by logical problems in circuit board during data collection.
 • Page 92 10. Fluids 11. Dry ingredients 12. Yeast • Yeast is always added last. Ensure that the yeast does not come in contact with fluid ingredients. • Ensure that you do not mix yeast with damp ingredients, especially when using the postponement function (bake the bread later), otherwise the bread might not raise properly.
 • Page 93 33. This bread maker is made with a time search for both RAISING and BAKING. The bread maker will give a signal five minutes before the completion of these two processes to enable you to check the result and make adjustments if desired. To lengthen the raising time, press CHOICE and the raising time will be lengthened by a further 10 minutes.
 • Page 94 Use the TIMER FUNCTION when you wish to delay the completion of the bread. This function allows you to delay the baking time for up to about 15 hours. For example, it allows for setting the TIMER in the evening so that you wake up to fresh baked bread at 8 o’clock the following morning.
 • Page 95 Addition A: Ingredients for recipes This bread maker has 12 different programs. Program 1-6 make different types of bread and you can choose between 3 different dough sizes as the same time. We have also chosen to include recipes with gluten free flour. We have chosen a basic recipe which can be used as a basis.
 • Page 96 Medium bread with c.9.5 – 10 dl flour 2 dl whole wheat 2.5 dl whole wheat fine ca 5 dl white flour 2 dl whole wheat fine 1 dl whole wheat 1 dl whole rye fine/dark 5.5 - 6 dl white flour 2 dl whole wheat fine/dark 2 dl whole rye fine/dark 5.5 - 6 dl white flour...
 • Page 97 1 dl oats 1 dl sunflower seeds 2 dl fine whole rye 6.5 dl white flour 3. White loaf 10.5 dl white flour or 10 dl white flour and 1 dl sunflower seeds Flour mixture Decide on the various suggestions for mixed flours according to the size of the recipe. Remember, if you desire lighter bread;...
 • Page 98 3/4 tbspn 1 tbspn 1.5 tbspns Salt 1 tspns 1.5 tspns 2 tspns Flour 8 dl 9 dl 11.5 dl Dry Yeast 3/4 tspn 1 tspn 1 tspn Cake – use program 7 Chocolate cake 9 egg dl cultured milk 5 tbspns melted butter 2 dl sugar 3 tspns vanilla sugar...
 • Page 99 Leave to raise for c. 1/2 hour after baking. Bake at 200 °C for c. 15 mins. Makes 20 large buns. Gluten-free bread - use program 1 See updated gluten-free recipe’s also, on www.wilfa.com Gluten-free recipes for Willa Bread Making Machine BMA-25 Based on Semper Program 1 – Dark crust – Large (3) 6.3 dl water...
 • Page 100 9 dl (450 g) TORO bread mixture 4 dl water 2 tspns dry yeast Pour the liquid (37 °C) in the tin. Add the bread mixture and the yeast. Set the machine to 3–4 hours (French). The recipe may be used on all TORO’s gluten-free variants, even in mixtures. Based on TORO Program 1 –...
 • Page 101 Good hint regarding the kneading blade: If the kneading blade is stuck and cannot be removed for cleaning purposes, we recommend putting a little oil on the blade before placing it in the bread container.
 • Page 102 Cycle table A d d i t i o n B KNEA RAIS KNEA RAIS RAIS Bread Crust TIME TIMER PRE- BAKE HEAT PROCEDURE Small Light 3:04 15:00 Medium 3:04 15:00 Dark 3:04 15:00 Medium Light 3:11 15:00 Basic bread Medium 3:11 15:00...
 • Page 103 8. J a m 1:20 15:00 9. Bake 1:00 15:00 10. Pasta 0:13 15:00 11. Pizza dough 0:45 15:00 12. D o u g h 1:13 15:00 CARE AND CLEANING W ARNI NG Remove plug from socket to avoid an electric shock. Allow bread maker to cool down before cleaning.
 • Page 104 Marketed by: AS WILFA Industriveien 25/P.O. Box 146 N-1483 SKYTTA NORWAY Phone: +47 67 06 33 00 Fax: +47 67 06 33 91...