Download Table of Contents Print this page

Correct Gebruik; Veiligheidsinstructies - Silvercrest SFE 1500 B2 Operating Instructions Manual

Hide thumbs Also See for SFE 1500 B2:

Advertisement

Table of Contents
__RP114268_B2.book Seite 13 Donnerstag, 23. April 2015 6:44 18
Hartelijk dank voor uw
vertrouwen!
Wij feliciteren u met uw nieuwe elektrische
fondue.
Om het product veilig te gebruiken en om
alle functies van het apparaat te leren ken-
nen:
• Dient u deze handleiding vóór de
eerste ingebruikname grondig
door te lezen.
• Neemt u steeds de veiligheidsin-
structies in acht!
• Het apparaat mag alleen wor-
den bediend zoals in deze hand-
leiding wordt beschreven.
• Bewaar deze handleiding goed.
• Wanneer u het apparaat ooit
aan iemand doorgeeft, dient u
deze handleiding bij te voegen.
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe
elektrische fondue!

2. Correct gebruik

De elektrische fondue is bedoeld voor het
verwarmen van vet, bouillon en kaas. Hij is
ontworpen voor de hoeveelheden die wor-
den gebruikt in particuliere huishoudens en
ongeschikt voor commerciële doeleinden.
Voorzienbaar misbruik
WAARSCHUWING voor materiële
schade!
De bijgeleverde roestvrijstalen pan mag uit-
sluitend worden gebruikt op de verwarming-
seenheid van deze elektrische fondue. Hij
mag niet op een fornuis of boven open vuur
worden verhit.

3. Veiligheidsinstructies

Waarschuwingen
Indien nodig vindt u de volgende waarschu-
wingen in deze handleiding:
GEVAAR! Hoog risico: het niet in
acht nemen van de waarschuwing
kan tot letsel leiden.
WAARSCHUWING! Matig risico: het niet
in acht nemen van de waarschuwing kan
verwondingen of ernstige materiële schade
veroorzaken.
LET OP: gering risico: het niet in acht ne-
men van de waarschuwing kan lichte ver-
wondingen of materiële schade
veroorzaken.
AANWIJZING: toedrachten en bijzonder-
heden waarop tijdens het gebruik van het
apparaat moet worden gelet.
13
NL

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents