Download Table of Contents Print this page

Reinigen; Bewaren; Weggooien - Silvercrest SFE 1500 B2 Operating Instructions Manual

Hide thumbs Also See for SFE 1500 B2:

Advertisement

Table of Contents
__RP114268_B2.book Seite 18 Donnerstag, 23. April 2015 6:44 18

8. Reinigen

GEVAAR door een elektrische
schok!
~ Trek de stekker uit het stopcontact voor-
dat u de elektrische fondue schoon-
maakt.
~ De verwarmingseenheid|5, het aansluit-
snoer|10 en de stekker mogen niet in
water of andere vloeistoffen worden on-
dergedompeld.
GEVAAR van verwondingen
door verbranden!
~ Laat alle onderdelen voor het leegma-
ken en reinigen helemaal afkoelen.
GEVAAR van verwondingen
door snijden!
~ De fonduevorken|8 zijn zeer puntig.
WAARSCHUWING voor materiële
schade!
~ Was de rode roestvrijstalen pan
in geen geval in de vaatwasma-
chine af.
~ Gebruik geen scherpe of schurende
schoonmaakmiddelen.
~ Giet het vloeibare vet niet in de afvoer:
gestold vet kan uw huisleidingen ver-
stoppen.
Verwarmingseenheid
• Reinig de verwarmingseenheid|5 met
een zachte, licht vochtige doek met een
mild zeepsopje.
Accessoires
• Reinig de roestvrijstalen pan|2, de spatbe-
scherming|1 en de fonduevorken |8 met
een mild afwasmiddel.
Roestvrijstalen pan leegmaken
Vet dat bij het afkoelen hard wordt, kan mak-
kelijk in afgekoelde, maar nog vloeibare toe-
stand worden afgegoten. Schud het vloeibare
vet indien nodig m.b.v. een trechter in een
18
NL
passende container. Oud vet gooit u weg via
het huisvuil of bij uw lokale recyclepunt.
AANWIJZING: aangebrande etens- of
vleesresten kunnen vaak gemakkelijker wor-
den verwijderd als u water in de pan doet,
er een zakje bakpoeder bij doet en het ge-
heel een nacht laat weken.

9. Bewaren

GEVAAR voor kinderen!
~ Bewaar de elektrische fondue buiten be-
reik van kinderen.
WAARSCHUWING voor materiële
schade!
~ Afbeelding A: wikkel het aansluit-
snoer|10 niet om het apparaat, maar
tegen de wijzers van de klok in de bo-
dem van de behuizing|7 van de ver-
warmingseenheid|5.
• Reinig alle onderdelen en laat deze
goed drogen voordat u de elektrische
fondueset opruimt.

10. Weggooien

Het symbool van de doorge-
streepte afvalton op wieltjes
betekent dat het product in
de Europese Unie geschei-
den moet worden wegge-
gooid. Dat geldt voor het
product en alle met dit symbool aangeduide
accessoires. Aldus aangeduide producten
mogen niet met het normale huisvuil worden
weggegooid, maar moeten bij een inname-
punt voor recycling van elektrische en elek-
tronische apparaten worden afgegeven.
Recycling help het verbruik van grondstoffen
te reduceren en het milieu te ontlasten.

Advertisement

Table of Contents
loading

Related Content for Silvercrest SFE 1500 B2

Table of Contents