Download Table of Contents Print this page

Levering; Ingebruikname - Silvercrest SFE 1500 B2 Operating Instructions Manual

Hide thumbs Also See for SFE 1500 B2:

Advertisement

Table of Contents
__RP114268_B2.book Seite 16 Donnerstag, 23. April 2015 6:44 18
levensmiddelen tevoren af en bescherm
de handen en onderarmen met oven-
wanten.
~ De roestvrijstalen pan, de spatbescher-
ming en de fonduevorken worden tij-
dens het gebruik erg heet. Bescherm
daarom uw handen bijv. met ovenwan-
ten en pak de fonduevorken alleen bij
de greep vast.
~ De roestvrijstalen pan mag niet boven
de bovenste markering voor maximum-
vulstand worden gevuld, om overlopen
bij het opwarmen te voorkomen.
~ Laat alle onderdelen voor het aftappen,
reinigen of voor het transport volledig
afkoelen.
~ Vervoer de verwarmingseenheid nooit
als de roestvrijstalen pan er nog op
staat. De roestvrijstalen pan kan eraf
glijden.
GEVAAR van verwondin-
gen door snijden
~ Eet niet direct van de fonduevorken.
Deze zijn zeer puntig.
WAARSCHUWING voor
materiële schade
~ De roestvrijstalen pan moet minstens tot
de onderste markering voor minimum-
vulstand worden gevuld omdat minder
inhoud snel oververhit kan raken.
~ Gebruik uitsluitend de originele acces-
soires.
~ Het apparaat heeft rubberen antislip-
voetjes. Omdat meubels met allerlei
soorten lak en kunststoffen worden afge-
werkt en met verschillende onderhouds-
middelen worden behandeld, kan het
niet geheel uitgesloten worden dat een
aantal van deze stoffen bestanddelen
bevatten die de rubberen voetjes aan-
tasten en week maken. Leg indien nodig
een antislipmatje onder het apparaat.
~ Tijdens het gebruik kan het vet spatten.
Zet het apparaat daarom op een warm-
te- en vetbestendige onderlegger.
16
NL
~ Giet het vloeibare vet niet in de afvoer:
gestold vet kan uw huisleidingen ver-
stoppen (zie "Roestvrijstalen pan leeg-
maken" op pagina 18).
~ Let erop dat het apparaat op een droge
ondergrond staat.
~ Zet de verwarmingseenheid nooit op
hete oppervlakken (bijv. kookplaten) of
in de buurt van warmtebronnen of open
vuur.
~ Was de rode roestvrijstalen pan
in geen geval in de vaatwasma-
chine af.
~ Gebruik geen scherpe of schurende
schoonmaakmiddelen.

4. Levering

1 verwarmingseenheid|5
1 roestvrijstalen pan|2
1 spatbescherming|1
8 fonduevorken|8
1 handleiding

5. Ingebruikname

• Verwijder al het verpakkingsmateriaal.
• Controleer of alle onderdelen voorhan-
den en onbeschadigd zijn.
• Spoel de roestvrijstalen pan|2, de spat-
bescherming|1 en de fonduevorken|8
af met een mild afwasmiddel en droog
alle onderdelen zeer grondig.
• Plaats het apparaat op een droge, vlak-
ke, niet-glijdende ondergrond. Verder
moet de onderlegger hittebestendig zijn
en mag niet door hete vetspatten wor-
den beschadigd.
AANWIJZING: wanneer het apparaat
voor de eerste keer gebruikt wordt, kan er
een lichte rook- en geurontwikkeling ont-
staan. Dat ligt aan de montagemiddelen
aan het verwarmingselement en is geen pro-
ductfout. Zorg voor voldoende ventilatie.

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents