Download Print this page
Silvercrest SSFE 25 A1 Operation And Safety Notes

Silvercrest SSFE 25 A1 Operation And Safety Notes

Electric chocolate fondue set

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4

Quick Links

ELECTRIC CHOCOLATE FONDUE SET SSFE 25 A1
ELECTRIC CHOCOLATE
FONDUE SET
Operation and safety notes
SÄHKÖINEN
SUKLAAFONDYYSETTI
Käyttö- ja turvaohjeet
ELEKTRISK
CHOKLADFONDUE
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
IAN 367802_2101
ZESTAW ELEKTRYCZNY
DO FONDUE
CZEKOLADOWEGO
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
ELEKTRINIS ŠOKOLADO
FONDIU
Naudojimo ir saugos pastabos
ELEKTRISCHES
SCHOKOFONDUE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Advertisement

loading

Summary of Contents for Silvercrest SSFE 25 A1

 • Page 1 ELECTRIC CHOCOLATE FONDUE SET SSFE 25 A1 ELECTRIC CHOCOLATE ZESTAW ELEKTRYCZNY FONDUE SET DO FONDUE CZEKOLADOWEGO Operation and safety notes Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa SÄHKÖINEN SUKLAAFONDYYSETTI ELEKTRINIS ŠOKOLADO FONDIU Käyttö- ja turvaohjeet Naudojimo ir saugos pastabos ELEKTRISK CHOKLADFONDUE ELEKTRISCHES SCHOKOFONDUE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar...
 • Page 2 Operation and safety notes Page Käyttö- ja turvaohjeet Sivu Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Sidan Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Strona Naudojimo ir saugos pastabos DE/AT/CH Bedienungs- und Sicherheitshinweise Seite...
 • Page 3 11 ] 10 ]...
 • Page 4 Warnings and symbols used . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page Introduction .
 • Page 5 Warnings and symbols used The following warnings are used in this user manual and on the packaging: DANGER! This symbol in ATTENTION! This symbol with the combination with the signal word “Danger” marks a high-risk hazard signal word “Attention” indicates a that if not prevented could result in possible property damage .
 • Page 6 Suitable for dishwashers Food safe (only bowl , spatula This product has no adverse effect on skewers taste or smell . 10 ] Alternating current/voltage Hertz (supply frequency) CE mark indicates conformity with Watts relevant EU directives applicable for this product . Symbol for a Protection Class II product ELECTRIC CHOCOLATE FONDUE SET...
 • Page 7 ˜ Intended use ˜ Description of parts The product is intended for melting chocolate Before reading, unfold the page containing the to prepare a chocolate fondue . Do not use the illustrations and familiarise yourself with all the product for any other purpose . functions of the product .
 • Page 8 No liability is accepted for Safety instructions consequential damage! In the case of material damage BEFORE USING THE or personal injury caused by PRODUCT, PLEASE incorrect handling or non- FAMILIARISE YOURSELF compliance with the safety WITH ALL OF THE SAFETY instructions, no liability is INFORMATION AND accepted!
 • Page 9 Children and persons with This product can be used by   disabilities children aged from 8 years and above and persons with m WARNING! RISK reduced physical, sensory OF LOSS OF LIFE OR or mental capabilities, or ACCIDENT TO INFANTS lack of experience and AND CHILDREN! knowledge if they have...
 • Page 10 Children shall not play with This product is intended to be     the product . used in household and similar Keep the product and its applications such as:   power cord out of reach –staff kitchen areas in shops, of children aged less than offices and other working 8 years .
 • Page 11 Electrical safety m WARNING! Risk of electric shock! Never use a m DANGER! Risk of electric damaged product . Disconnect shock! Never attempt to the power plug from the repair the product yourself . power supply and contact In case of malfunction, repairs your retailer if the product is are to be conducted by damaged .
 • Page 12 Operation Regularly check the power   plug and the power cord for m CAUTION! Risk of burns! damages . If the power cord During use the product is damaged, it must be gets hot . Do not touch the replaced by the manufacturer, heating area while in use nor its service agent or similarly immediately after use .
 • Page 13 Cleaning and storage Do not pull the power plug   out of the electrical outlet by m WARNING! Risk of the power cord . electric shock! Disconnect Protect the product, its power   the power plug from the cord and power plug against power supply before cleaning dust, direct sunlight, dripping work and when not in use .
 • Page 14 ˜ Before first use Melting chocolate NOTE: Some chocolates when melted turn Remove the packaging material . Check if   into a sticky mass rather than into a liquid . all parts are complete . You can remedy this by adding 1 part of Clean the product  ...
 • Page 15 ˜ Cleaning and care Keeping the melted chocolate warm: Set   to I . the temperature control WARNING! Risk of electric shock! Before cleaning: Always disconnect the Position Status power plug from the power supply . WARNING! Risk of electric shock! keeping melted chocolate warm Do not immerse the product’s electrical melting chocolate...
 • Page 16 ˜ Storage Part Cleaning method DANGER! Risk of burns! Do not store Wipe with a damp Heating area   the product right after operation . Let the cloth . Base product cool down first . If necessary, use   a mild washing-up Clean and dry the product before storage .
 • Page 17 ˜ Disposal The product and packaging materials are recyclable, dispose of it The packaging is made entirely of recyclable separately for better waste treatment . materials, which you may dispose of at local The Triman logo is valid in France recycling facilities .
 • Page 18 ˜ Warranty The warranty applies to defects in material or manufacture . This warranty does not The product has been manufactured to strict cover product parts subject to normal wear, quality guidelines and meticulously examined thus possibly considered consumables before delivery . In the event of product defects (e .g .
 • Page 19 Warranty claim procedure Service Service Great Britain To ensure quick processing of your case, please Tel .: 08000569216 observe the following instructions: E-Mail: owim@lidl .co .uk Please have the till receipt and the item number (e .g . IAN 123456_7890) available as proof of purchase .
 • Page 20 Varoitukset ja merkit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sivu 22 Johdanto .
 • Page 21 Varoitukset ja merkit Käyttöohjeessa ja pakkauksessa käytetään seuraavia varoituksia: VAARA! ”Vaara”-huomiosanalla HUOMIO! ”Huomio”-huomiosanalla varustettu merkki tarkoittaa erittäin riskialtista vaaratilannetta, joka johtaa varustettu merkki tarkoittaa vakavaan vammaan tai kuolemaan, mahdollisen ainevahingon vaaraa . jos sitä ei vältetä . VAROITUS! ”Varoitus”- huomiosanalla varustettu merkki tarkoittaa keskinkertaisen riskitason Vaara –...
 • Page 22 Soveltuu astianpesukoneisiin Elintarvikekelpoinen (vain kulho , lasta Tämä tuote ei vaikuta elintarvikkeen vartaat makuun tai hajuun . 10 ] Vaihtovirta/-jännite Hertsi (verkkotaajuus) CE-merkintä vahvistaa, että tuote on Watti EU-direktiivien mukainen . Suojausluokan II tuotteesta kertova merkki SÄHKÖINEN SUKLAAFONDYYSETTI ˜ Johdanto Tutustu ennen tuotteen käyttöä huolellisesti kaikkiin käyttöja turvallisuusohjeisiin .
 • Page 23 ˜ Tarkoituksenmukainen ˜ Osien kuvaus käyttö Avaa käyttöohje kuvien kohdalta ennen lukemista . Tutustu tuotteen kaikkiin toimintoihin . Tuote on tarkoitettu suklaan sulattamiseen ja suklaafonduen valmistamiseen . Merkki MAX Kulho Tuote on tarkoitettu kotitalouskäyttöön; se ei Kuuma pinta sovellu kaupalliseen käyttöön . Jalustan kahva ˜...
 • Page 24 Välillisistä vahingoista ei oteta Turvallisuusohjeet vastuuta! Tarkoituksenvastaisesta käytöstä tai turvallisuusohjeiden TUTUSTU KAIKKIIN KÄYTTÖ- laiminlyömisestä aiheutuvista JA TURVALLISUUSOHJEISIIN aine- ja henkilövahingoista ei ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÄ! oteta vastuuta! JOS ANNAT TUOTTEEN MUIDEN HENKILÖIDEN KÄYTTÖÖN, LIITÄ KAIKKI ASIAKIRJAT TUOTTEEN MUKAAN! Käyttöohjeen laiminlyömisestä aiheutuvat vauriot mitätöivät takuuvaateet!
 • Page 25 Lapset ja rajoitteiset Tuotetta voivat käyttää   henkilöt 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joilla on ruumiillisia, m VAROITUS! IMEVÄISIÄ henkisiä tai tuntoaistiin JA LAPSIA UHKAAVA liittyviä rajoitteita tai joilla HENGENVAARA JA ei ole kokemusta tai tietoa TAPATURMANVAARA! tuotteen käytöstä, jos käyttöä Älä...
 • Page 26 Lapset eivät saa leikkiä Tuote on tarkoitettu     tuotteella . käytettäväksi kotitalouksissa Pidä tuote ja sen virtajohto ja vastaavissa   alle 8-vuotiaiden lasten käyttötarkoituksissa, ulottumattomissa . esimerkiksi: –Myymälöiden, toimistojen ja Tarkoituksenmukainen muiden kaupallisten tilojen käyttö henkilöstökeittiöissä; m VAROITUS! Virheellinen –Maatalouksissa;...
 • Page 27 Sähköturvallisuus m VAROITUS! Sähköiskun vaara! Älä käytä m VAARA! Sähköiskun vaurioitunutta tuotetta . Irrota vaara! Älä koskaan tuote sähköverkosta ja ota yritä itse korjata tuotetta . yhteyttä jälleenmyyjään, jos Toimintahäiriöt saa korjata tuote on vaurioitunut . ainoastaan tehtävään Tuotetta ei saa käyttää, jos se  ...
 • Page 28 Käyttö Tarkista pistoke ja virtajohto   säännöllisesti vaurioiden m VARO! Palovamman varalta . Jos virtajohto on vaara! Tuote kuumenee vaurioitunut, valmistajan, käytön aikana . Älä kosketa tämän asiakaspalvelun kuumaa pintaa käytön aikana tai vastaavan henkilön eikä heti sen jälkeen . täytyy korvata se uudella Älä...
 • Page 29 Puhdistus ja säilytys Irrota virtajohto pistorasiasta   vetämällä aina pistokkeesta . m VAROITUS! Sähköiskun Suojaa tuotetta, virtajohtoa vaara! Irrota tuote   ja pistoketta pölyltä, suoralta sähköverkosta ennen auringonsäteilyltä, tippuvalta puhdistusta tai kun sitä ei ja roiskevedeltä . käytetä . Säilytä tuotetta viileässä,  ...
 • Page 30 ˜ Ennen ensimmäistä käyttöä Suklaan sulattaminen HUOMAUTUS: Joistakin suklaista Poista pakkausmateriaali . Tarkasta, ovatko   tulee sulatettaessa pikemminkin tahmeaa kaikki osat täydellisiä . massaa kuin nestemäistä . Voit estää Puhdista tuote (katso ”Puhdistus ja hoito”) .   tämän lisäämällä 1 osan kermaa 4 osaan suklaata .
 • Page 31 ˜ Puhdistus ja hoito Sulatetun suklaan lämpimänäpito: Aseta   asentoon I . lämpötilansäädin  VAROITUS! Sähköiskun vaara! Ennen puhdistusta: Irrota pistoke  aina Asento Tila pistorasiasta . Pois VAROITUS! Sähköiskun vaara! Sulatetun suklaan lämpimänäpito Tuotteen sähköosia ei saa upottaa veteen Suklaan sulattaminen eikä...
 • Page 32 ˜ Säilytys Puhdistusmenetelmä VAARA! Palovamman vaara! Pyyhi kostealla liinalla . Kuuma   Älä laita tuotetta säilytykseen välittömästi Käytä tarvittaessa mietoa pinta   käytön jälkeen . Anna tuotteen ensin pesuainetta . Poista sen Jalusta jäähtyä . jälkeen pesuainejäämät vain puhtaaseen veteen Puhdista tuote ennen säilytykseen laittoa .
 • Page 33 ˜ Hävittäminen Tuote ja pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä, hävitä ne erikseen Pakkaus on valmistettu ympäristöystävällisistä paremman jätteiden käsittelyn materiaaleista, jotka voidaan viedä paikalliseen takaamiseksi . kierrätyspisteeseen . Triman-logo koskee vain Ranskaa . Noudata pakkausmateriaalien Lisätietoja käytöstä poistetun tuotteen jätteiden lajittelua koskevia hävittämismahdollisuuksista saat merkintöjä...
 • Page 34 ˜ Takuu Takuu koskee materiaali- ja valmistusvirheitä . Takuu ei kata tuotteen osia, jotka kuluvat Tuote on valmistettu huolellisesti tiukkojen normaalissa käytössä ja siitä syystä pidetään laatudirektiivien mukaan ja tarkistettu huolella kuluvina osina (esim . paristot) tai vaurioita ennen toimitusta . Jos tuote on virheellinen, särkyvissä...
 • Page 35 Toimiminen takuutapauksessa Huoltopalvelu Huoltopalvelu Suomi Jotta asiasi nopea käsittely voidaan taata, Puhelin: 0800 913375 pyydämme sinua toimimaan seuraavien E-Mail: owim@lidl .fi ohjeiden mukaisesti: Säilytä kassakuitti ja tuotenumero (esim . IAN 123456_7890) todisteena tekemästäsi ostoksesta . Tuotenumero löytyy tyyppikilvestä, kaiverruksesta, käyttöohjeen etusivulta (vasen alareuna) tai tuotteen takaosassa tai pohjassa olevasta tarrasta .
 • Page 36 Varningar och symboler som används . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sidan 38 Inledning .
 • Page 37 Varningar och symboler som används I denna bruksanvisning och på förpackningen används följande varningsanvisningar: FARA! Denna symbol med SE UPP! Denna symbol med signalordet ”Fara” betecknar en riskkälla med en hög grad av risk som signalordet ”Se upp” betecknar fara om den inte undviks kan leda till svåra för en eventuell sakskada .
 • Page 38 Matsäker Lämplig för diskmaskin(endast skål Denna produkt har ingen negativ spatel och spett 10 ] verkan på smak eller lukt . Växelström/-spänning Hertz (nätfrekvens) CE-märket bekräftar konformiteten Watt med de EU-direktiv, som gäller för produkten . Symbol för en produkt av skyddsklass II ELEKTRISK CHOKLADFONDUE ˜...
 • Page 39 ˜ Avsedd användning ˜ Beskrivning av de olika delarna Produkten är konstruerad för att smälta choklad och för att tillreda chokladfondue . Vik före läsning ut den flik som innehåller bilderna . Informera dig om produktens alla Denna produkt är endast avsedd för privat funktioner .
 • Page 40 Vi åtar oss inget ansvar Säkerhetsanvisningar för följdskador! Vi åtar oss inget ansvar för skador som FÖRE ANVÄNDNINGEN uppstår på grund av felaktig AV PRODUKTEN BÖR användning eller av att DU SÄTTA DIG IN I ALLA säkerhetsanvisningarna inte följts! ANVISNINGARNA BETRÄFFANDE ANVÄNDNING OCH SÄKERHET! NÄR PRODUKTEN...
 • Page 41 Barn och personer med Denna produkt kan endast   funktionshinder användas av barn från och med 8 år samt av personer m VARNING! LIVSFARA med nedsatt fysisk, motorisk OCH OLYCKSRISK FÖR eller mental förmåga eller SPÄDBARN OCH SMÅ med bristande erfarenhet BARN! och kunskap, om de hålls Lämna aldrig barn ensamma...
 • Page 42 Barn får inte leka med Denna produkt är avsedd att     produkten . användas i hushållet och i Förvara produkten och liknande användningar, som   strömkabeln utom räckhåll för t .ex .: barn under 8 år . –i kök för medarbetare i affärer, kontor och andra Avsedd användning industriella områden;...
 • Page 43 Elektrisk säkerhet m VARNING! Fara för elektrisk chock! Använd m FARA! Fara för elektrisk aldrig en produkt som chock! Försök aldrig att skadats . Vid skada, skilj själv reparera produkten . produkten från den elektriska Vid funktionsstörning får matningen och vänd dig till produkten endast repareras leverantören .
 • Page 44 Drift Kontrollera regelbundet   nätstickkontakten och m VAR FÖRSIKTIG! Fara anslutningskabeln och för brännskada! Under säkerställ att de inte skadats . driften blir produkten het . Om anslutningskabeln Rör inte uppvärmningsarean skadats måste den för att varken under eller omedelbart undvika skador ersättas av efter driften .
 • Page 45 Rengöring och förvaring När du drar nätstickkontakten   ur eluttaget, dra inte i m VARNING! Fara för anslutningskabeln . elektrisk chock! Skilj Skydda produkten,   produkten från elnätet innan anslutningskabeln och du rengör den eller när den nätstickkontakten mot damm, inte används .
 • Page 46 ˜ Före den första Smälta choklad ANMÄRKNING: Vissa chokladtyper blir användningen mer till en klibbig massa än till den vätska Ta bort förpackningsmaterialet . Kontrollera   när man smälter dem . Du kan motverka det att alla delar är kompletta . genom att tillsätta 1 del grädde till 4 delar Rengör produkten (se avsnittet ”Rengöring  ...
 • Page 47 ˜ Rengöring och skötsel Hålla smält choklad varm: Vrid   till I . temperaturreglaget VARNING! Fara för elektrisk chock! Före rengöringen: Dra ut Position Status nätstickkontakten ur strömförsörjningen . VARNING! Fara för elektrisk Hålla smält choklad varm chock! Doppa inte produktens elektriska Smälta choklad delar i vatten eller andra vätskor .
 • Page 48 ˜ Förvaring Rengöringsmetod FARA! Fara för brännskada! Torka av med en Uppvärmningsarea   Förvara inte produkten omedelbart efter duk . Sockel användningen . Låt produkten först kylas ner . Använd vid   behov ett milt Rengör produkten före förvaringen .  ...
 • Page 49 ˜ Avfallshantering Produkten och förpackningsmaterialet kan återvinnas . Källsortera dem för en Förpackningen består av miljövänliga material, bättre avfallshantering . som kan lämnas på lokala återvinningsstationer . Triman-logotypen gäller endast för Beakta märkningen på Frankrike . förpackningsmaterialet för rätt Kontakta kommunen för närmare källsortering vid avfallshantering .
 • Page 50 ˜ Garanti Garantin gäller för material- eller tillverkningsfel . Denna garanti omfattar inte Denna produkt har tillverkats med omsorg enligt produktkomponenter som utsätts för normalt stränga kvalitetskrav och kontrollerats noggrant slitage och därför betraktas som slitdelar före leverans . Om fel uppstår på produkten (t .ex .
 • Page 51 Handläggning av garantianspråk Service Service Sverige För att vi ska kunna handlägga ditt ärende Tel .: 020791808 snabbare, ber vi dig beakta följande E-Mail: owim@lidl .se anvisningar: Service Finland Tel: 0800 913375 Ha alltid kassakvitto och artikelnummer i beredskap (t .ex . IAN 123456_7890) för att E-Mail: owim@lidl .fi bevisa köpet .
 • Page 52 Używane ostrzeżenia i symbole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strona 54 Wstęp .
 • Page 53 Używane ostrzeżenia i symbole W tej instrukcji i na opakowaniu używane są poniższe ostrzeżenia: NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ten symbol ze słowem UWAGA! Ten symbol ze słowem „Niebezpieczeństwo” wskazuje na zagrożenie o wysokim stopniu ostrzegawczym „Uwaga” wskazuje ryzyka, które, jeśli się go nie uniknie, na możliwość...
 • Page 54 Nadaje się do zmywarek Bezpieczna żywność (tylko miska  , szpatułka  Ten produkt nie ma negatywnego szpikulce  wpływu na smak lub zapach . 10 ] Prąd przemienny/napięcie Herc (częstotliwość sieciowa) przemienne Znak CE potwierdza zgodność z dyrektywami UE mającymi zastosowanie do produktu . Symbol dla produktu ze stopniem ochrony II ZESTAW ELEKTRYCZNY DO FONDUE CZEKOLADOWEGO...
 • Page 55 ˜ Używać zgodnie z ˜ Opis części przeznaczeniem Przed przeczytaniem rozwinąć złożoną stronę z rysunkami . Zapoznać się ze wszystkimi Produkt przeznaczony do topienia czekolady i funkcjami tego produktu . przygotowania czekoladowego fondue . Znak MAX Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku Miska domowego;...
 • Page 56 Nie ponosimy żadnej Instrukcje bezpieczeństwa odpowiedzialności w przypadku wystąpienia szkód wtórnych! PRZED UŻYCIEM PRODUKTU Nie bierzemy odpowiedzialności NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE za uszkodzenia mienia lub WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI obrażenia ciała, powstałe OBSŁUGI I BEZPIECZEŃSTWA! w wyniku niewłaściwego GDY PRODUKT użytkowania lub PRZEKAZYWANY JEST nieprzestrzegania instrukcji OSOBOM TRZECIM, NALEŻY...
 • Page 57 Dzieci i osoby z Produkt ten może być   ograniczeniami używany przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i osób o m OSTRZEŻENIE! ograniczonych zdolnościach ZAGROŻENIE fizycznych, zmysłowych WYPADKIEM I lub umysłowych lub braku NIEBEZPIECZEŃSTWO doświadczenia i wiedzy, UTRATY ŻYCIA DLA gdy jest nadzorowany lub NIEMOWLĄT I MAŁYCH pouczony o bezpiecznym...
 • Page 58 Dzieci nie mogą bawić się Ten produkt jest przeznaczony     produktem . do użytku w gospodarstwach Produkt i jego kabel zasilania domowych oraz do   należy przechowywać poza podobnych zastosowań, zasięgiem dzieci poniżej 8 lat . takich jak: –Kuchnie dla personelu Używać...
 • Page 59 Bezpieczeństwo m OSTRZEŻENIE! Ryzyko elektryczne porażenia prądem! Nie używać uszkodzonego m NIEBEZPIECZEŃSTWO! produktu . Odłączyć produkt Ryzyko porażenia od zasilania i skontaktować prądem! Nigdy nie się ze sprzedawcą, jeśli jest próbować samodzielnego uszkodzony . naprawiania . W razie Nie wolno używać produktu,  ...
 • Page 60 Obsługa Regularnie sprawdzać, czy   wtyczka sieciowa i kabel m OSTROŻNIE! Ryzyko zasilania nie są uszkodzone . poparzenia! Produkt W przypadku uszkodzenia nagrzewa się podczas pracy . kabla zasilania tego produktu Nie dotykać powierzchni musi on zostać wymieniony grzewczej podczas pracy przez producenta, jego ani bezpośrednio po jej serwis posprzedażny lub też...
 • Page 61 Czyszczenie i Nie odłączać wtyczki   przechowywanie sieciowej od gniazdka, ciągnąc za kabel zasilania . m OSTRZEŻENIE! Ryzyko Chronić produkt, kabel porażenia prądem!   zasilający i wtyczkę sieciową Wyłączać produkt przed przed kurzem, bezpośrednim czyszczeniem lub gdy nie jest działaniem promieni używany .
 • Page 62 ˜ Przed pierwszym użyciem Topienie czekolady RADA: Niektóre czekolady po stopieniu Usunąć opakowanie . Sprawdzić, czy   zamieniają się w lepką masę, a nie w ciecz . wszystkie części są kompletne . Możesz temu przeciwdziałać dodając Wyczyścić produkt (patrz   1 część...
 • Page 63 ˜ Czyszczenie i konserwacja Utrzymywanie ciepła roztopionej   czekolady: Regulator temperatury  OSTRZEŻENIE! Ryzyko porażenia ustawić w pozycji I . prądem! Przed czyszczeniem: Zawsze odłączać wtyczkę sieciową kabla Pozycja Stan zasilania  od źródła zasilania . Wyłączony OSTRZEŻENIE! Ryzyko porażenia Utrzymywanie roztopionej prądem! Nie zanurzać elementów czekolady w cieple elektrycznych produktu w wodzie lub innej Topienie czekolady...
 • Page 64 ˜ Przechowywanie Część Sposób czyszczenia NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ryzyko Przecierać wilgotną Powierzchnia   poparzenia! Nie chować produktu szmatką . grzewcza bezpośrednio po użyciu . Najpierw należy W razie potrzeby Podstawa   odczekać, aż produkt całkowicie ostygnie . używać łagodnego detergentu . Następnie Wyczyścić...
 • Page 65 ˜ Utylizacja Produkt i materiał opakowania nadają się do ponownego Opakowanie wykonane jest z materiałów przetworzenia, należy je przyjaznych dla środowiska, które można zutylizować osobno w celu lepszego przekazać do utylizacji w lokalnym punkcie przetworzenia odpadów . przetwarzania surowców wtórnych . Logo Triman jest ważne tylko dla Przy segregowaniu odpadów prosimy Francji .
 • Page 66 ˜ Gwarancja Świadczenie gwarancyjne obejmuje wady materiałowe i fabryczne . Gwarancja nie Produkt wyprodukowano według wysokich obejmuje części produktu ulegających standardów jakości i poddano skrupulatnej normalnemu zużyciu, uznawanych za części kontroli przed wysyłką . W przypadku wad zużywalne (np . baterie) oraz uszkodzeń części produktu nabywcy przysługują...
 • Page 67 Sposób postępowania w przypadku Serwis naprawy gwarancyjnej Serwis Polska Tel .: 008004911946 Aby zapewnić szybkie rozpatrzenie E-Mail: owim@lidl .pl Państwa wniosku, prosimy stosować się do następujących wskazówek: Przed skontaktowaniem się z działem serwisowym należy przygotować paragon i numer artykułu (np . IAN 123456_7890) jako dowód zakupu .
 • Page 68 Naudojami įspėjamieji nurodymai ir simboliai . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psl 70 Įžanga .
 • Page 69 Naudojami įspėjamieji nurodymai ir simboliai Šioje naudojimo instrukcijoje ir ant pakuotės naudojami šie įspėjamieji nurodymai: PAVOJUS! Šis simbolis su signaliniu DĖMESIO! Šis simbolis su signaliniu žodžiu „Pavojus“ nurodo didelės žodžiu „Dėmesio“ rodo pavojų rizikos pavojų, kurio neišvengus įvyks sugadinti materialinį turtą . sunkus ar mirtinas sužalojimas .
 • Page 70 Saugus liestis su maistu Tinka plauti indaplovėje (tik Šis produktas nepaveikia maisto dubuo  , mentelė  ir iešmeliai  10 ] kvapo ar skonio . Kintamoji srovė/įtampa Hercas (tinklo dažnis) CE ženklas patvirtina gaminiui Vatai galiojančių ES direktyvų atitikimą . II apsaugos klasės gaminio simbolis ELEKTRINIS ŠOKOLADO FONDIU ˜...
 • Page 71 ˜ Naudojimas pagal paskirtį ˜ Dalių aprašymas Gaminys skirtas šokoladui tirpdyti ir šokolado Prieš skaitydami išlankstykite puslapį su fondiu ruošti . brėžiniais . Susipažinkite su visomis gaminio funkcijomis . Šis gaminys skirtas naudoti tik privačiai, o ne MAX žyma komerciniam naudojimui . Dubuo ˜...
 • Page 72 Garantija netaikoma pasekminei Saugos nurodymai žalai! Jei materialinė žala patiriama ar asmenys sužalojami, PRIEŠ NAUDODAMI nes netinkamai naudojama ar PRODUKTĄ SUSIPAŽINKITE nesilaikoma saugos nuorodų, SU VISOMIS VALDYMO IR žala neatlyginama! SAUGOS INSTRUKCIJOMIS! PERDUOKITE VISUS DOKUMENTUS, JEI PERDUODATE PRODUKTĄ TREČIAJAI ŠALIAI! Atsiradus žalai, kai nesilaikoma šios naudojimo instrukcijos, garantija nustoja galioti!
 • Page 73 Vaikai ir neįgalūs asmenys Šiuo produktu gali naudotis   vaikai nuo 8 metų bei fizinę, m PERSPĖJIMAS! jutiminę ar psichinę negalią PAVOJUS GYVYBEI turintys ar mažai patirties IR NELAIMINGO ir žinių turintys žmonės, ATSITIKIMO RIZIKA jei jie prižiūrimi arba buvo KŪDIKIAMS IR instruktuoti apie saugų...
 • Page 74 Vaikai neturėtų žaisti su Šis produktas skirtas naudoti     gaminiu . buitiniuose ir panašiuose Laikykite gaminį ir jo įrenginiuose:   maitinimo laidą jaunesniems –Darbuotojų virtuvėse nei 8 metų vaikams parduotuvėse, biuruose nepasiekiamoje vietoje . ir kitose komercinėse vietovėse; Naudojimas pagal paskirtį –Ūkiuose;...
 • Page 75 Elektros sauga m PERSPĖJIMAS! Elektros šoko pavojus! m PAVOJUS! Elektros Nenaudokite pažeisto šoko pavojus! Niekada gaminio . Atjunkite gaminį nemėginkite patys remontuoti nuo elektros tinklo ir, jei jis gaminio . Gedimo atveju pažeistas, kreipkitės į savo remonto darbus turi atlikti tik prekybininką...
 • Page 76 Naudojimas Reguliariai tikrinkite kištuką ir   maitinimo laidą, ar nepažeisti . m ATSARGIAI! Pavojus Jei maitinimo laidas pažeistas, nusideginti! Naudojimo jį turi pakeisti gamintojas, jo metu gaminys įkaista . techninės priežiūros atstovas Nelieskite šildymo paviršiaus arba panašiai kvalifikuoti naudojimo metu arba iškart asmenys, kad būtų...
 • Page 77 Valymas ir laikymas Netraukite kištuko iš kištukinio   lizdo už maitinimo laido . m PERSPĖJIMAS! Saugokite gaminį, maitinimo Elektros šoko pavojus!   laidą ir tinklo kištuką nuo Prieš valydami arba dulkių, tiesioginių saulės nebenaudodami atjunkite spindulių, vandens lašų ir produktą nuo maitinimo tinklo . purslų...
 • Page 78 ˜ Prieš naudojant pirmą kartą Šokolado tirpdymas PASTABA: Tam tikros ištirpusio šokolado Nuimkite pakuotės medžiagas . Patikrinkite,   rūšys tampa lipnia, o ne skysta mase . Tokiu ar yra visos dalys . atveju į šokoladą įdėkite grietinėlės santykiu Valykite gaminį (žr . „Valymas ir priežiūra“) .  ...
 • Page 79 ˜ Valymas ir priežiūra Ištirpdyto šokolado šilumos palaikymas:   Pasukite temperatūros valdiklį  į padėtį I . PERSPĖJIMAS! Elektros šoko pavojus! Prieš valymą: Visada atjunkite Padėtis Būsena kištuką  nuo elektros tinklo . Išjungimas PERSPĖJIMAS! Elektros šoko Ištirpdyto šokolado šilumos pavojus! Nenardinkite elektrinių gaminio palaikymas dalių...
 • Page 80 ˜ Laikymas Dalis Valymo būdas PAVOJUS! Pavojus nusideginti! Valykite drėgnu Šildymo   Nedėkite gaminio į savo vietą iš karto po skudurėliu . paviršius naudojimo . Palaukite, kol produktas atvės . Esant poreikiui, Pagrindas   įpilkite šiek tiek Prieš padedami laikyti nuvalykite .  ...
 • Page 81 ˜ Išmetimas Gaminys ir pakuotės medžiagos yra perdirbamos, jas sutvarkyti bus Pakuotė pagaminta iš aplinkai nekenksmingų lengviau, jei išmesite atskirai . medžiagų, kurias galite išmesti įprastose „Triman“ logotipas galioja tik grąžinamojo perdirbimo vietose . Prancūzijai . Rūšiuodami atliekas, atkreipkite Daugiau informacijos apie dėmesį...
 • Page 82 ˜ Garantija Garantija apima medžiagų ar gamybos defektus . Ši garantija negalioja gaminio dalims, Šis gaminys buvo kruopščiai pagamintas kurios įprastai susidėvi (pvz ., baterijoms), todėl laikantis griežtų kokybės reikalavimų ir prieš laikomos susidėvinčiomis dalimis, ar lūžtančių tiekiant sąžiningai patikrintas . Aptikę šio dalių, pvz ., jungiklių, akumuliatorių...
 • Page 83 Veiksmai norint pasinaudoti garantija Klientų aptarnavimas Klientų aptarnavimo tarnyba Kad galėtume greitai apdoroti jūsų prašymą, Lietuva vadovaukitės toliau pateikiamais nurodymais: Tel .: 880033500 El . paštas: owim@lidl .lt Kreipdamiesi kokiu nors klausimu dėl produkto, kaip pirkimo dokumentą turėkite kasos čekį ir žinokite gaminio numerį (pvz ., IAN 123456_7890) .
 • Page 84 Verwendete Warnhinweise und Symbole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 86 Einleitung .
 • Page 85 Verwendete Warnhinweise und Symbole In dieser Bedienungsanleitung und auf der Verpackung werden die folgenden Warnhinweise verwendet: GEFAHR! Dieses Symbol mit dem Signalwort „Gefahr“ bezeichnet ACHTUNG! Dieses Symbol eine Gefährdung mit einem hohen mit dem Signalwort „Achtung“ Risikograd, die, wenn sie nicht zeigt die Gefahr einer möglichen vermieden wird, eine schwere Sachbeschädigung an .
 • Page 86 Lebensmittelecht Für Spülmaschinen geeignet Dieses Produkt hat keine negativen (nur Schale , Spatel Auswirkungen auf Geschmack oder Spieße 10 ] Geruch . Wechselstrom/-spannung Hertz (Netzfrequenz) Das CE-Zeichen bestätigt Kon formität Watts mit den für das Produkt zu treffenden EU-Richtlinien . Symbol für ein Produkt der Schutzklasse II ELEKTRISCHES SCHOKOFONDUE...
 • Page 87 ˜ Bestimmungsgemäßer ˜ Teilebeschreibung Gebrauch Falten Sie vor dem Lesen die Ausklappseite mit den Zeichnungen aus . Machen Sie sich mit Das Produkt ist dazu konzipiert, Schokolade allen Funktionen des Produkts vertraut . zu schmelzen und Schokoladenfondue zuzubereiten . Markierung MAX Schale Das Produkt ist nur zur Verwendung in Heizbereich...
 • Page 88 Für Folgeschäden wird keine Sicherheitshinweise Haftung übernommen! Im Falle von Sach- oder Personenschäden MACHEN SIE SICH VOR DER aufgrund einer unsachgemäßen BENUTZUNG DES PRODUKTS Benutzung oder Nichteinhaltung MIT ALLEN BEDIEN- UND der Sicherheitshinweise wird SICHERHEITSHINWEISEN keine Haftung übernommen! VERTRAUT! HÄNDIGEN SIE ALLE UNTERLAGEN BEI WEITERGABE DES PRODUKTS AN DRITTE MIT AUS!
 • Page 89 Kinder und Personen mit Dieses Produkt kann von   Einschränkungen Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von m WARNUNG! LEBENS­ Personen mit verringerten GEFAHR UND physischen, sensorischen UNFALL GEFAHR FÜR oder mentalen Fähigkeiten SÄUGLINGE UND oder Mangel an Erfahrung KINDER! und Wissen benutzt werden, Lassen Sie Kinder nicht mit...
 • Page 90 Kinder dürfen nicht mit dem Dieses Produkt ist dazu     Produkt spielen . bestimmt, im Haushalt und Halten Sie das Produkt in ähnlichen Anwendungen   und seine Anschlussleitung verwendet zu werden wie außerhalb der Reichweite von beispielsweise: Kindern unter 8 Jahren . –in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen Bestimmungsgemäßer...
 • Page 91 Elektrische Sicherheit m WARNUNG! Stromschlag risiko! m GEFAHR! Stromschlag­ Verwenden Sie kein risiko! Versuchen Sie beschädigtes Produkt . niemals, das Produkt selbst Trennen Sie das Produkt vom zu reparieren . Im Fall Stromnetz und wenden Sie einer Fehlfunktion dürfen sich an Ihren Händler, wenn Reparaturen ausschließlich es beschädigt ist .
 • Page 92 Bedienung Überprüfen Sie den   Netzstecker und die m VORSICHT! Anschlussleitung regelmäßig Verbrennungsrisiko! auf Schäden . Wenn die Während des Betriebs wird Anschlussleitung beschädigt das Produkt heiß . Berühren ist, muss sie vom Hersteller, Sie den Heizbereich weder seinem Kundendienst oder während noch unmittelbar ähnlich qualifizierten Personen nach dem Betrieb .
 • Page 93 Reinigung und Ziehen Sie den Netzstecker   Aufbewahrung nicht an der Anschlussleitung aus der Steckdose . m WARNUNG! Schützen Sie das Produkt, Stromschlag risiko!   die Anschlussleitung und Trennen Sie das Produkt den Netzstecker vor Staub, vom Stromnetz, bevor Sie es direkter Sonneneinstrahlung, reinigen oder wenn es nicht in Tropf- und Spritzwasser .
 • Page 94 ˜ Vor dem ersten Gebrauch Schokolade schmelzen HINWEIS: Manche Schokoladen werden Entfernen Sie das Verpackungsmaterial .   eher zu einer klebrigen Masse als zu Prüfen Sie, ob alle Teile vollständig sind . einer Flüssigkeit, wenn man sie schmilzt . Reinigen Sie das Produkt (siehe „Reinigung  ...
 • Page 95 ˜ Reinigung und Pflege Geschmolzene Schokolade warm halten:   auf I . Stellen Sie den Temperaturregler WARNUNG! Stromschlagrisiko! Vor der Reinigung: Trennen Sie den Netzstecker Position Status stets von der Stromversorgung . WARNUNG! Stromschlagrisiko! Geschmolzene Schokolade Tauchen Sie die elektrischen Komponenten warm halten des Produkts nicht in Wasser oder andere Schokolade schmelzen...
 • Page 96 ˜ Lagerung Teil Reinigungsmethode GEFAHR! Verbrennungsrisiko! Mit einem feuchtem Heizbereich   Lagern Sie das Produkt nicht unmittelbar Tuch abwischen . Sockel nach dem Betrieb . Lassen Sie das Produkt Verwenden Sie bei   zunächst abkühlen . Bedarf ein mildes Spülmittel . Wischen Reinigen Sie das Produkt vor der Lagerung .
 • Page 97 ˜ Entsorgung Das Produkt und die Verpackungsmaterialien sind Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen recycelbar, entsorgen Sie Materialien, die Sie über die örtlichen diese getrennt für eine bessere Recyclingstellen entsorgen können . Abfallbehandlung . Beachten Sie die Kennzeichnung Das Triman-Logo gilt nur für der Verpackungsmaterialien bei Frankreich .
 • Page 98 ˜ Garantie Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler . Diese Garantie erstreckt sich Das Produkt wurde nach strengen nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor ausgesetzt sind (z . B . Batterien) und daher als Anlieferung gewissenhaft geprüft .
 • Page 99 Abwicklung im Garantiefall Service Service Deutschland Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens Tel .: 0800 5435 111 zu gewährleisten, folgen Sie bitte den E-Mail: owim@lidl .de folgenden Hinweisen: Service Österreich Tel .: 0800 292726 Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer E-Mail: owim@lidl .at Service Schweiz...
 • Page 100 OWIM GmbH & Co. KG Stiftsbergstraße 1 74167 Neckarsulm GERMANY Model No.: HG08041 Version: 08/2021 IAN 367802_2101...

This manual is also suitable for:

367802_2101