Download  Print this page

Ελληνικά - Bosch Indego l Original Instructions Manual

Robotic mower
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1573-005.book Page 153 Tuesday, December 17, 2013 12:59 PM
Ελληνικά
Ευχαριστούμε που προτιμήσατε το χλοοκόπτη ρομπότ
Indego.
Παρακαλούμε να διαβάσετε τις υποδείξεις ασφαλείας που
ακολουθούν πριν εγκαταστήσετε τον Indego.
Υποδείξεις ασφαλείας
Προσοχή! Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που
ακολουθούν. Εξοικειωθείτε με τα στοιχεία χειρισμού και τη
σωστή χρήση του μηχανήματος κήπου. Παρακαλούμε
διαφυλάξτε καλά τις οδηγίες χειρισμού για κάθε
μελλοντική χρήση.
Ερμηνεία των συμβόλων επάνω στο μηχάνημα κήπου
Υπόδειξη κινδύνου, γενικά.
Να βεβαιώνεστε ότι το μηχάνημα κήπου δεν
μπλοκάρει και δεν φράσσει εισόδους ή εξόδους.
Προειδοποίηση: Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν
χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα κήπου.
Προειδοποίηση: Να ενεργοποιείτε τη διάταξη
διακοπής λειτουργίας πριν διεξάγετε κάποια
εργασία σ' αυτό ή όταν πρόκειται να το
ανασηκώσετε.
Προσοχή: Μην αγγίζετε τα περιστρεφόμενα
μαχαίρια. Τα μαχαίρια είναι κοφτερά. Έτσι
προστατεύετε τα δάχτυλα των ποδιών και των
χεριών σας από έναν ενδεχόμενο ακρωτηριασμό.
Περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα
εξαρτήματα του μηχανήματος κήπου πριν τα
αγγίξετε. Τα μαχαίρια συνεχίζουν να
περιστρέφονται λίγο ακόμη μετά την
απενεργοποίηση του μηχανήματος κήπου και
μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς.
Φροντίζετε να μην διατρέχουν κίνδυνο
τραυματισμού από εκσφενδονιζόμενα ξένα
σώματα τυχόν παρευρισκόμενα άτομα.
Προειδοποίηση: Φροντίζετε, να βρίσκετε πάντα σε
ασφαλή απόσταση από το μηχάνημα κήπου όταν
αυτό εργάζεται.
Μην ανεβαίνετε και να μην κάθεστε επάνω στο
μηχάνημα κήπου.
Ο φορτιστής είναι εξοπλισμένος με έναν
μετασχηματιστή ασφαλείας.
Χειρισμός
 Να αφαιρείτε το διακόπτη ηλεκτρικού κυκλώματος πριν
από οποιαδήποτε εργασία στο ίδιο το μηχάνημα κήπου
(π. χ. συντήρηση, αλλαγή εργαλείου κτλ.) καθώς επίσης
και πριν το μεταφέρετε ή το αποθηκεύσετε.
Bosch Power Tools
 Μην επιτρέψετε ποτέ σε παιδιά και σε πρόσωπα που δεν
είναι εξοικειωμένα με τις παρούσες οδηγίες να χειριστούν το
μηχάνημα κήπου. Οι διάφορες εθνικές διατάξεις μπορεί να
περιορίζουν την ηλικία του χειριστή.
 Αυτό το μηχάνημα κήπου δεν προορίζεται για χρήση από
πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) με
περιορισμένες φυσικές, αισθητήριες ή πνευματικές
ικανότητες ή με ελλιπή εμπειρία ή/και ελλιπείς γνώσεις,
εκτός αν εποπτεύονται από ένα αρμόδιο για την ασφάλειά
τους πρόσωπο ή παίρνουν οδηγίες από το άτομο αυτό, πως
πρέπει να χειρίζονται το μηχάνημα κήπου.
Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται για να εξασφαλιστεί ότι
δεν θα παίξουν με το μηχάνημα κήπου.
 Ο χειριστής ή ο χρήστης ευθύνονται για τυχόν ατυχήματα ή
ζημιές σε ανθρώπους ή την περιουσία τους.
 Πατήστε αμέσως το κόκκινο πλήκτρο διακοπής ανάγκης όταν
κατά τη λειτουργία του μηχανήματος κήπου δημιουργηθεί
κάποιος κίνδυνος.
 Να εγκατασταίνετε το σύρμα οριοθέτησης σωστά, σύμφωνα
με τις οδηγίες χρήσης.
 Να ελέγχετε το σύρμα οριοθέτησης. Πρέπει να είναι
τεντωμένο σε όλο του το μήκος και να είναι στερεωμένο με
σφιχτές θηλιές σε πασσάλους μπηγμένους το στο έδαφος.
 Να ελέγχετε τακτικά την περιοχή στην οποία εργάζεστε με το
μηχάνημα κήπου και να απομακρύνετε όλες τις πέτρες, τα
ξύλα, τα σύρματα και κάθε άλλο ξένο αντικείμενο.
 Να μην περνάτε με το μηχάνημα κήπου πάνω από ηλεκτρικά
καλώδια που βρίσκονται υπό τάση.
 Να βεβαιώνεστε τακτικά ότι το μαχαίρι, οι βίδες του
μαχαιριού και οι διατάξεις κοπής του μηχανήματος κήπου
δεν έχουν φθαρεί ή χαλάσει. Για να αποφύγετε τις
ασύμμετρες κινήσεις να αντικατασταίνετε ολόκληρο το σετ
του μαχαιριού μαζί με τις βίδες του.
 Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ το μηχάνημα κήπου με
χαλασμένα προστατευτικά καλύμματα ή χωρίς διατάξεις
ασφαλείας.
 Να μην βάζετε τα χέρια σας και τα πόδια σας κοντά σε ή κάτω
από περιστρεφόμενα εξαρτήματα.
 Μην ανασηκώσετε και μη μεταφέρετε ποτέ το μηχάνημα
κήπου όταν ο κινητήρας του λειτουργεί.
 Μην αφήσετε το μηχάνημα κήπου να εργάζεται ανεπιτήρητο
όταν γνωρίζετε ότι άμεσα κοντά σ' αυτό βρίσκονται παιδιά ή
άλλα άτομα.
 Να θέτετε το μηχάνημα κήπου σε λειτουργία σύμφωνα με τις
οδηγίες χρήσης κρατώντας ασφαλή απόσταση από τα
περιστρεφόμενα εξαρτήματα.
 Να μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα κήπου ταυτόχρονα με
έναν καταβρεχτήρα. Να καθορίζετε ένα κατάλληλο
χρονοπρόγραμμα για να εξασφαλίζετε ότι το δυο συστήματα
δε θα λειτουργήσουν ταυτόχρονα.
 Να μην προβαίνετε σε μετατροπές στο μηχάνημα κήπου.
Μη εγκεκριμένες μετατροπές μπορεί να επηρεάσουν
αρνητικά την ασφάλεια του μηχανήματος κήπου και
προκαλέσουν αύξηση των κραδασμών.
Ελληνικά | 153
F 016 L81 082 | (17.12.13)

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Indego 1300