Download  Print this page

Magyar - Bosch Indego l Original Instructions Manual

Robotic mower
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1573-005.book Page 205 Tuesday, December 17, 2013 12:59 PM
Příznaky
Možná příčina
Ukazatel na nabíjecí
Sítová zástrčka napájecího zdroje není
stanici nesvítí
(správně) zastrčená
Možná je vadná zásuvka nebo síťový kabel
Vadný napájecí zdroj nebo nabíjecí stanice
Zákaznická a poradenská služba
www.bosch-garden.com
Při všech dotazech a objednávkách náhradních dílů nezbytně
prosím uvádějte 10-místné objednací číslo podle typového
štítku zahradního nářadí.
Navíc je nutná i verze softwaru Vašeho zahradního nářadí
(viz „Menu > Nastavení > Systémové volby > Info").
Czech Republic
Robert Bosch odbytová s.r.o.
Bosch Service Center PT
K Vápence 1621/16
692 01 Mikulov
Na www.bosch-pt.cz si můžete objednat oprava Vašeho
stroje online.
Tel.: 519 305700
Fax: 519 305705
E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
www.bosch.cz
Přeprava
Obsažené lithium-iontové akumulátory podléhají
požadavkům zákona o nebezpečných nákladech. Tyto
akumulátory mohou být bez dalších podmínek přepravovány
uživatelem po silnici.
Při zasílání prostřednictvím třetí osoby (např.: letecká
přeprava nebo spedice) je třeba brát zřetel na zvláštní
požadavky na balení a označení. Zde musí být při přípravě
zásilky nezbytně přizván expert na nebezpečné náklady.
Zpracování odpadů
Nevyhazujte zahradní nářadí, nabíječky a akumulátory/
baterie do domovního odpadu!
Pouze pro země EU:
Podle evropské směrnice 2012/19/EU musejí
být neupotřebitelná elektrická a elektronická
zařízení a podle evropské směrnice
2006/66/ES vadné nebo opotřebované
akumulátory/baterie rozebrané shromážděny a
dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní
prostředí.
 Integrované akumulátory smějí být vyjmuty pouze
kvůli likvidaci. Otevřením skořepiny tělesa se může
zahradní nářadí zničit.
 Integrované akumulátory smí kvůli likvidaci odejmout
pouze autorizovaný servis.
Bosch Power Tools
Náprava
Síťovou zástrčku (zcela) zastrčte do zásuvky
Síťové napětí nechte zkontrolovat oprávněným
elektrikářem
Napájecí zdroj nebo nabíjecí stanici nechte zkontrolovat
v zákaznickém servisu Bosch
Akumulátory/baterie:
Li-ion:
Dbejte prosím upozornění v odstavci
„Přeprava".
Změny vyhrazeny.

Magyar

Köszönjük, hogy az Indego fűnyíró robot mellett döntött.
Kérjük olvassa el az alábbi biztonsági útmutatót, mielőtt
telepítené az Indegot.
Biztonsági előírások
Figyelem! Gondosan olvassa el a következő utasításokat.
Ismerkedjen meg a kezelőelemekkel és a kerti kisgép
előírásszerű használatával. Őrizze meg biztos helyen a
későbbi használathoz az Üzemeltetési Utasítást.
A kerti kisgépen található jelek és jelzések
magyarázata
Általános tájékoztató a veszélyekről.
Gondoskodjon arról, hogy a kerti kisgép ne állja el
a kijáratokat.
Figyelmeztetés: Olvassa el a használati utasítást,
mielõtt a kerti kisgépet üzembe helyezi.
Figyelmeztetés: Mûködtesse a kikapcsoló
szerkezetet, mielõtt munkákat hajt végre a kerti
kisgépen, vagy felemeli a kerti kisgépet.
Vigyázat: Ne érintse meg a forgó késeket. A kések
élesek. Ügyeljen arra, hogy a berendezés ne
vághassa le a kéz- vagy lábujjait.
Várja meg, amíg a kerti kisgép minden része
teljesen leállt, mieltt hozzáérne valamelyik
alkatrészhez. A kések a kerti kisgép kikapcsolása
után még tovább forognak és sérüléseket
okozhatnak.
Ügyeljen arra, hogy a berendezésből kirepülő
idegen anyagok ne sebesithessék meg a közelben
álló személyeket.
Magyar | 205
F 016 L81 082 | (17.12.13)

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Indego 1300