Download  Print this page

Tekniska Data - Bosch Indego l Original Instructions Manual

Robotic mower
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1573-005.book Page 119 Tuesday, December 17, 2013 12:59 PM
I tveksamma fall hör med en utbildad elektriker eller närmaste
Bosch servicestation.
Anslutningssladden ska regelbundet kontrolleras med hänsyn
till synlig skada och åldring och får endast användas i felfritt
skick.
Symboler
Symbolerna nedan är viktiga för att kunna läsa och förstå
bruksanvisningen. Lägg symbolerna och deras betydelse på
minnet. Korrekt tolkning av symbolerna bidrar till bättre och
säkrare användning av trädgårdsredskapet.

Tekniska data

Automatisk gräsklippare
Produktnummer
Snittbredd
Snitthöjd
Släntvinkel (max.)
Arbetsytans storlek (alla ytor)
– maximalt
– minimalt
– per batteriladdning upp till*
Vikt
Kapslingsklass
Serienummer
Sekundärbatteri
Märkspänning
Kapacitet
Antal battericeller
Drifttid, i genomsnitt upp till*
Batteriladdningstid (max.)
Begränsningstråd
Begränsningstråd
– medföljande kabel
– installerad längd, min.
– installerad längd, max.
Laddstation
Produktnummer
Inspänning
Energiförbrukning
Laddningsström
Tillåtet temperaturområde för laddning
Vikt
*i relation till snitthöjd, gräsförhållande och fuktighet
**beroende på produkttyp
Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.
Beakta produktnumret på trädgårdsredskapets typskylt. Handelsbeteckningarna för enskilda trädgårdsredskap kan variera.
Bosch Power Tools
Symbol
Betydelse
Bär skyddshandskar
Tillåten hantering
Förbjuden handling
Tillbehör/reservdelar
Ändamålsenlig användning
Trädgårdsredskapet är avsett för gräsklippning i en hemträd-
gård.
Indego
3 600 HA2 ...
cm
mm
20 – 60
°
2
m
2
m
2
m
kg
se dataskylten på trädgårdsredskapet
V=
Ah
min
min
m
150/200**
m
m
F 016 L67 813
V
W
A
°C
kg
Svenska | 119
Indego 1300
3 600 HA2 2..
26
26
20 – 60
20
20
1000
1300
20
20
200
200
11,1
11,1
IPX1
IPX1
Li-jon
Li-jon
32,4
32,4
3,0
3,0
18
18
50
50
50
50
300
20
20
450
450
F 016 L68 635
42
42
150
150
2,0
2,0
5 – 45
5 – 45
2,0
2,0
F 016 L81 082 | (17.12.13)

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Indego 1300