Download  Print this page

Tekniset Tiedot - Bosch Indego l Original Instructions Manual

Robotic mower
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1573-005.book Page 143 Tuesday, December 17, 2013 12:59 PM
Sähkönsyöttölaite on turvallisuussyistä suojaeristetty, eikä si-
tä tarvitse maadoittaa. Käyttöjännite on 230 V AC, 50 Hz (ei-
EU maita varten 220 V, 240 V mallista riippuen). Tietoa saat
valtuutetusta Bosch-huoltopisteestä.
Kysy epävarmoissa tapauksissa sähkömieheltä tai lähimmäs-
tä Bosch-sopimushuollosta.
On säännöllisesti tarkistettava, että liitäntäjohdossa ei ole
merkkejä vaurioista tai ikääntymisestä, ainoastaan moitteet-
tomassa kunnossa olevaa johtoa saa käyttää.
Tunnusmerkit
Seuraavat tunnusmerkit ovat tärkeitä käyttöohjeen lukemi-
sessa ja ymmärtämisessä. Paina mieleesi tunnusmerkit ja nii-
den merkitys. Tunnusmerkkien oikea tulkinta auttaa sinua
käyttämään puutarhalaitettasi paremmin ja turvallisemmin.

Tekniset tiedot

Robottiruohonleikkuri
Tuotenumero
Leikkuuleveys
Leikkuukorkeus
Kaltevuuskulma (maks.)
Työpinta-alan koko(kaikki pinnat)
– suurin
– pienin
– akun latausta kohti jopa*
Paino
Suojaus
Sarjanumero
Akku
Nimellisjännite
Kapasiteetti
Akkukennojen lukumäärä
Käyttöaika, keskimäärin jopa*
Akun latausaika (maks.)
Rajoitinlanka
Rajoitinlanka
– toimitukseen kuuluva johto
– asennettu pituus, väh.
– asennettu pituus, maks.
Latausasema
Tuotenumero
Sisäänmenojännite
Tehontarve
Latausvirta
Sallittu latauslämpötila-alue
Paino
*riippuu leikkuukorkeudesta, ruohon laadusta ja kosteudesta
**riippuen laitteen mallista
Tiedot koskevat 230 V nimellisjännitettä [U]. Poikkeavilla jännitteillä ja maakohtaisissa malleissa nämä tiedot voivat vaihdella.
Ota huomioon puutarhalaitteesi mallikilvessä oleva tuotenumero. Yksittäisten puutarhalaitteiden kauppanimitys saattaa vaihdella.
Bosch Power Tools
Tunnusmerkki Merkitys
Käytä suojakäsineitä
Sallittu käsittely
Kielletty menettely
Lisälaitteet/varaosat
Määräyksenmukainen käyttö
Puutarhalaite on tarkoitettu ruohonleikkuun yksityisalueella.
Indego
3 600 HA2 ...
cm
mm
20–60
°
2
m
2
m
2
m
kg
katso sarjanumero puutarhalaitteen tyyppikilvestä
V=
Ah
min
min
m
150/200**
m
m
F 016 L67 813
V
W
A
°C
kg
Suomi | 143
Indego 1300
3 600 HA2 2..
26
26
20–60
20
20
1000
1300
20
20
200
200
11,1
11,1
IPX1
IPX1
Li-ioni
Li-ioni
32,4
32,4
3,0
3,0
18
18
50
50
50
50
300
20
20
450
450
F 016 L68 635
42
42
150
150
2,0
2,0
5–45
5–45
2,0
2,0
F 016 L81 082 | (17.12.13)

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Indego 1300