Download  Print this page

Polski - Bosch Indego l Original Instructions Manual

Robotic mower
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1573-005.book Page 179 Tuesday, December 17, 2013 12:59 PM
Ege Elektrik
İnönü Bulvaro No: 135 Muğla Makasarası Fethiye
Fethiye
Tel.: 0252 6145701
Değer İş Bobinaj
İsmetpaşa Mah. İlk Belediye Başkan Cad. 5/C Şahinbey
Gaziantep
Tel.: 0342 2316432
Çözüm Bobinaj
İsmetpaşa Mah. Eski Şahinbey Belediyesi altı Cad. No: 3/C
Gaziantep
Tel.: 0342 2319500
Onarım Bobinaj
Raifpaşa Cad. No: 67 İskenderun
Hatay
Tel.: 0326 6137546
Günşah Otomotiv
Beylikdüzü Sanayi Sit. No: 210 Beylikdüzü
İstanbul
Tel.: 0212 8720066
Aygem
10021 Sok. No: 11 AOSB Çiğli
İzmir
Tel.: 0232 3768074
Sezmen Bobinaj
Ege İş Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B Yenişehir
İzmir
Tel.: 0232 4571465
Ankaralı Elektrik
Eski Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 43
Kayseri
Tel.: 0352 3364216
Asal Bobinaj
Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24
Samsun
Tel.: 0362 2289090
Üstündağ Elektrikli Aletler
Nusretiye Mah. Boyacılar Aralığı No: 9
Tekirdağ
Tel.: 0282 6512884
Nakliye
Alet içindeki lityum iyon (Li-Ion) aküler tehlikeli madde taşıma
yönetmeliği hükümlerine tabidir. Aküler başka bir yükümlülük
olmaksızın kullanıcı tarafından caddeler üzerinde taşınabilir.
Üçüncü kişiler eliyle yollanma durumunda (örneğin hava yolu
ile veya nakliye şirketleri ile) paketleme ve etiketlemeye ilişkin
özel hükümlere uyulmalıdır. Bu nedenle gönderi
paketlenirken bir tehlikeli madde uzmanından yardım
alınmalıdır.
Bosch Power Tools
Tasfiye
Bahçe aletlerini, şarj cihazlarını ve aküleri/bataryaları evsel
çöplerin içine atmayın!
Sadece AB üyesi ülkeler için:
2012/19/EU yönetmeliği uyarınca kullanım
ömrünü tamamlamış elektronik ve elektrikli
aletler ve 2006/66/AT yönetmeliği uyarınca
arızalı veya kullanım ömrünü tamamlamış
aküler/bataryalar ayrı ayrı toplanmak ve çevre
dostu tasfiye için geri kazanım merkezlerine gönderilmek
zorundadır.
 Alete entegre aküler sadece tasfiye amacıyla
çıkarılabilirler. Gövdenin açılmasıyla bahçe aleti tahrip
edilebilir.
 Entegre aküler tasfiye edilmek üzere sadece müşteri
servisi tarafından alınabilir.
Aküler/Bataryalar:
Li-Ion:
Lütfen "Nakliye" bölümündeki uyarı ve
açıklamalara uyun.
Değişiklik haklarımız saklıdır.

Polski

Dziękujemy za zakup kosiarki automatycznej Indego.
Przed przystąpieniem do instalacji kosiarki Indego należy
koniecznie przeczytać poniższe wskazówki
bezpieczeństwa.
Wskazówki bezpieczeństwa
Uwaga! Poniższe wskazówki należy dokładnie przeczytać.
Należy zapoznać się z elementami sterującymi i
prawidłową obsługą narzędzia ogrodowego. Instrukcję
eksploatacji należy zachować i starannie przechowywać
w celu dalszego zastosowania.
Wyjaśnienie symboli umieszczonych na
narzędziu ogrodowym
Ogólna wskazówka ostrzegająca przed
potencjalnym zagrożeniem.
Upewnić się, że narzędzie ogrodowe nie blokuje
żadnych dróg komunikacyjnych.
Ostrzeżenie: Przed rozpoczęciem użytkowania
narzędzia ogrodowego należy przeczytać
instrukcję obsługiwania.
Ostrzeżenie: Przed przystąpieniem do
jakichkolwiek prac przy narzędziu ogrodowym lub
przed podniesieniem narzędzia należy uruchomić
mechanizm wyłączający.
Polski | 179
F 016 L81 082 | (17.12.13)

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Indego 1300