Download Print this page

Philips HF3462/30 Instruction Manual page 66

Hide thumbs

Advertisement

svEnska
66
Ljusringen runt knappen QUICK CHECK tänds (Bild 17).
,
Under de första 50 sekunderna av testet ser du en snabb ökning av ljusintensiteten till
,
inställd nivå. Under de sista 40 sekunderna hör du hur det valda ljudet gradvis höjs till inställd
nivå.

Tryck på knappen QUICK CHECK igen så avbryts testet (Bild 16).
Ljusringen runt knappen QUICK CHECK slocknar.
,
Obs! Snabbtestet av väckningsalarmet fortsätter tills du trycker på knappen QUICK CHECK.
slå på och stänga av alarmet
Ljusringen runt ALARM-knappen lyser när alarmet är påslaget. Vid den inställda tidpunkten spelas
väckningsljudet upp och lampan har nått vald ljusintensitetsnivå.
1
Tryck på knappen 3 om du vill stänga av ljuset och väckningsljudet. (Bild 1)
Ljusringen runt ALARM-knappen fortsätter att lysa. Alarmfunktionen är fortfarande aktiv och
,
väckningsalarmet startar vid den inställda tiden och med valt ljud och vald ljusintensitet nästa
dag (Bild 1).

Tryck på knappen # om du vill stänga av ljudet när alarmet startar. (Bild 19)

Tryck på knappen @& om du vill stänga av lampan när alarmet startar. (Bild 0)

Om du vill stänga av alarmfunktionen helt trycker du på knappen ALARM en eller flera
gånger tills ingen ljudsymbol visas i teckenfönstret och ljusringen runt ALARM-knappen
slocknar.
snooze
1
Tryck på knappen SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL om du vill stänga av ljudet i
9 minuter när alarmet har startat (Bild 1).
Lampan fortsätter att lysa med den inställda ljusintensitetsnivån. Efter 9 minuter spelas
väckningsljudet automatiskt upp igen.

Håll knappen SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL nedtryckt om du vill dämpa
ljuset.
Obs! Du kan bara göra det en gång. När du släpper upp knappen fungerar den som knappen SCREEN
BRIGHTNESS CONTROL igen.
Obs! Du kan använda snooze-funktionen endast inom 15 minuter efter att alarmet startat. Efter 15
minuter fungerar knappen inte längre som SNOOZE-knapp utan bara som SCREEN BRIGHTNESS
CONTROL-knapp.
Justera ljusintensiteten under väckningsfasen
1
Vrid på ratten för ljusjustering @ och välj en högre eller lägre ljusintensitet. (Bild 15)
Lampan lyser med vald intensitet under resten av väckningsfasen.
Justera teckenfönstrets ljusstyrka
1
Tryck på knappen SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL om du vill justera
teckenfönstrets ljusstyrka (Bild 1).
Tryck på knappen igen om du vill ställa in ljusstyrkan på en annan nivå. Det finns tre nivåer.
Obs! Knappen kan inte användas till att justera teckenfönstrets ljusstyrka när alarmet startar eller när
du använder snooze-funktionen.
3 -knapp
1
När alarmet startar vid den inställda väckningstiden trycker du på knappen 3 om du vill
stänga av väckningsalarmets ljus och ljud.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3462/30

This manual is also suitable for:

Hf3461Hf3451Hf3462/20Hf3462/10