Download Print this page

Philips HF3462/30 Instruction Manual page 49

Hide thumbs

Advertisement


Rengjør innsiden av apparatet med en tørr klut.
Åpne utskiftingsluken for lampen ved å først dytte rillen nederst innover og deretter oppover
,
med litt kraft (fig. 27).
Vipp utskiftingssluken for lampen utover så langt som mulig (fig. 28).
,
Ikke la det komme vann inn i apparatet eller søl vann på apparatet (fig. 29).
,
utskifting
Apparatet inneholder ingen utskiftbare deler unntatt lampen.
Lampen må byttes ut når den slutter å lyse eller når den lyser dårligere (se også avsnittet Viktig). Du
må bytte ut lampen med en Philips 75 W E27 SOFTONE hvit 230 V T55-lampe (HF3451) eller en
Philips 100 W E27 SOFTONE hvit 230 V T55-lampe (HF3462, HF3461). Kun denne lampen gir riktig
lysintensitet.
Bytte ut lampen
1
Koble fra apparatet.

La apparatet avkjøles i cirka 15 minutter.

Åpne utskiftingsluken for lampen ved å først dytte rillen nederst innover og deretter oppover
med litt kraft (fig. 27).

Vipp utskiftingssluken for lampen utover så langt som mulig (fig. 28).
5
Ta ut den gamle lampen fra lampeholderen (fig. 30).
6
Skru inn en ny lampe i lampeholderen.
miljø
-
Ikke kast apparatet som restavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det inn til en
gjenvinningsstasjon. Ved å gjøre dette bidrar du til å ta vare på miljøet (fig. 31).
garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du gå til
nettsidene til Philips på www.philips.com. Du kan også ta kontakt med kundetjenesten til Philips der
du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen kundetjeneste i
nærheten, kan du kontakte din lokale Philips-forhandler eller serviceavdelingen ved Philips Domestic
Appliances and Personal Care BV.
Begrensninger i garantien
Den internasjonale garantien dekker ikke lampen.
Spesifikasjoner
Modell
Nominell nettspenning
Nominell frekvens
Nominell inngang
Klasse
Klassifisering
HF51, HF61 og HF6
230 V
50 Hz
75 W (HF3451) eller 100 W
(HF3462, HF3461)
II
Ikke klassifisert
norsk
9

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3462/30

This manual is also suitable for:

Hf3461Hf3451Hf3462/20Hf3462/10