Download Print this page

Philips HF3462/30 Instruction Manual page 19

Hide thumbs

Advertisement

Hurtig alarm kontrol
1
Tryk på knappen QUICK CHECK for at starte en hurtig kontrol af vækkealarmen (fig. 16).
Den lysende ring omkring knappen QUICK CHECK tændes (fig. 17).
,
I de første 50 sekunder af testen, ses en hurtig forøgelse af lysintensiteten til det valgte
,
niveau. I de sidste 40 sekunder, høres den valgte lyd, der gradvist øges til det valgte niveau.

Tryk på QUICK CHECK igen for at stoppe testen (fig. 16).
Den lysende ring omkring QUICK CHECK slukkes.
,
Bemærk: Apparatet fortsætter med at køre den accelererede test af vækkealarmen, indtil der trykkes på
knappen QUICK CHECK.
tænd og sluk for alarmen
Den lysende ring omkring ALARM knappen lyser, når alarmen er tændt. På det indstillede tidspunkt
afspilles vækkelyden, og pæren er nået op på det valgte lysintensitetsniveau.
1
Tryk på knappen 3 for at slukke lys og vækkelyd. (fig. 18)
Lyset omkring ALARM knappen fortsætter med at lyse. Alarmfunktionen er stadig aktiv, og
,
vækkealarmen vil gå i gang næste dag på det indstillede tidspunkt og med den indstillede lyd
og lysintensitet (fig. 12).

Tryk på knappen # , hvis lyden skal slukkes, når alarmen går i gang. (fig. 19)

Tryk på knappen @& , hvis lyset skal slukkes, når alarmen går i gang. (fig. 20)

Hvis hele alarmfunktionen skal slukkes, skal du trykke på ALARM knappen en eller flere
gange, indtil lydsymbolet i displayet er forsvundet, og den lysende ring omkring ALARM
knappen er slukket.
snooze-funktion
1
Tryk på SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL knappen for at deaktivere lyden i 9
minutter, efter alarmen er gået i gang (fig. 21).
Pæren fortsætter med at lyse på det valgte lysintensitetsniveau. Efter 9 minutter afspilles
vækkelyden automatisk igen.

Hold SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL knappen nede i lidt længere tid for at
dæmpe lyset.
Bemærk: Dette kan kun gøres en gang. Når knappen slippes, vil den igen fungere som SCREEN
BRIGHTNESS CONTROL.
Bemærk: Snooze-funktionen kan kun bruges i 15 minutter, efter alarmen er aktiveret. Efter de 15
minutter fungerer knappen ikke længere som SNOOZE-knap, men kun som SCREEN BRIGHTNESS
CONTROL-knap.
Justering af lysintensiteten i opvågningsfasen
1
Drej på hjulet til lysjustering @ for at vælge en højere eller lavere lysintensitet. (fig. 15)
Pæren lyser ved den valgte intensitet under resten af vækkefasen.
sådan justeres displayets lysstyrke
1
Tryk på knappen SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL for at justere lysstyrken i
displayet (fig. 21).
Tryk på knappen igen for at indstille lysstyrken til et andet niveau. Der er tre niveauer.
Bemærk: Denne knap kan ikke bruges til at justere displayets lysstyrke, når alarmen er i gang, og når
snooze-funktionen bruges.
Dansk
19

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3462/30

This manual is also suitable for:

Hf3461Hf3451Hf3462/20Hf3462/10