Download Print this page

Philips HF3462/30 Instruction Manual page 70

Hide thumbs

Advertisement

svEnska
70
Fråga
Varför fungerar inte
radion (endast HF3462,
HF3461)?
Varför sprakar det bara
i radion (endast
HF3462, HF3461)?
Alarmet gick igång igår.
Varför gjorde det inte
det idag?
Varför blir jag väckt för
tidigt/sent av ljuset?
Varför fungerar inte
SNOOZE-knappen?
Svar
Du kanske har stängt av alarmfunktionen genom att trycka på ALARM-
knappen.
Om du har valt radion som alarmljud (endast HF3462, HF3461) kan det
hända att radion är trasig. Tryck på radioknappen efter att du har stängt
av alarmet för att kontrollera om radion fungerar. Om den inte gör det
kontaktar du Philips kundtjänst i ditt land.
Radiofunktionen är förmodligen trasig. Kontakta Philips kundtjänst i ditt
land.
Anslut den externa antennen om du inte har gjort det ännu. Se
avsnittet Radio i kapitlet Använda apparaten.
Sändningssignalen kanske är svag. Sök efter rätt signal (se kapitlet
Använda apparaten).
Du kanske har stängt av alarmfunktionen genom att trycka på ALARM-
knappen. Ställ in alarmet för nästa dag och stäng av ljudet och ljuset för
väckningsalarmet nästa dag genom att trycka på knappen 3 (se kapitlet
Använda apparaten).
Du kanske har ställt in ljud- och/eller ljusnivån på en för låg inställning.
Ställ in en högre ljud- och/eller ljusnivå.
Det kan ha varit ett strömavbrott som varade längre än
backupsystemets kapacitet. Efter ett längre strömavbrott visas en felaktig
klocktid i teckenfönstret och alarmtiden är 00.00. Ställ in rätt klocktid (se
kapitlet Förberedelser inför användning) och rätt alarmtid (se kapitlet
Använda apparaten).
Den ljusnivå du har ställt in kanske inte är lämplig för dig. Prova med en
lägre ljusnivå om du vaknar för tidigt eller en högre ljusnivå om du
vaknar för sent. För de flesta personer är ljuset effektivt vid
inställningarna 9–20 (HF3451) eller 7–15 (HF3462, HF3461).
Du kanske vaknade för sent p.g.a. att apparaten är på en lägre nivå än
ditt huvud. Se till att apparaten står så att ljuset inte blockeras av sängen,
täcket eller kudden.
Du kan använda snooze-funktionen endast inom 15 minuter efter att
alarmet startat. Efter 15 minuter fungerar knappen inte längre som
SNOOZE-knapp utan bara som SCREEN BRIGHTNESS CONTROL-
knapp.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3462/30

This manual is also suitable for:

Hf3461Hf3451Hf3462/20Hf3462/10