Download Print this page

Philips HF3462/30 Instruction Manual page 46

Hide thumbs

Advertisement

norsk
6
Merk: Hvis du ikke bekrefter tiden, slutter det å blinke og pilene forsvinner etter 10 sekunder. Dette angir
at tiden har blitt stilt inn.
Apparatet er nå klart til bruk.
Bruke apparatet
stille inn alarmen
Når du stiller inn alarmen, velger du lysintensitetsnivå, type lyd og lydnivå. Alarmen er stilt inn når
lysringen rundt ALARM-knappen lyser. Lysintensiteten øker sakte til valgt nivå i løpet av de siste 30
minuttene før alarmtiden som er stilt inn. Lyden øker sakte i løpet av 90 sekunder til valgt nivå etter
alarmtiden som er stilt inn.
stille inn alarmtid
1
Trykk på alarmtidknappen ( *) for å stille inn alarmen. (fig. 8)
Alarmtiden begynner å blinke og to piler vises over og under alarmtiden (fig. 9).
,

Bruk knappene % og ^ til å stille inn alarmtid, altså tiden du ønsker å stå opp. (fig. 10)

Hold knappen nede lenger for å få tiden til å gå raskere fremover eller bakover.

Trykk på alarmtidknappen ( *) en gang til for å bekrefte alarmtiden. (fig. 8)
Pilene forsvinner og alarmtiden slutter å blinke.
,
Merk: Hvis du ikke bekrefter alarmtiden, slutter det å blinke etter 10 sekunder. Dette betyr at alarmtiden
er stilt inn.
stille inn lyd og lydnivå
1
Trykk på ALARM-knappen (fig. 11).
Lysringen rundt ALARM-knappen begynner å lyse (fig. 12).
,
Det første lydsymbolet (radiosymbol for HF3462, HF3461 og symbol for forsiktig pip for
,
HF3451) begynner å blinke i tre sekunder og du hører lyden.

Trykk på ALARM-knappen en gang til hvis du vil velge en annen vekkelyd. Når du har funnet
lyden du vil bruke, trykker du ikke på ALARM-knappen en gang til (fig. 11).
Etter 3 sekunder slutter symbolet for lyden som ble valgt, å blinke for å angi at den har blitt
,
valgt.
Alarmen har blitt stilt inn og fortsetter å være på til du slår av alarmfunksjonen. Når du gjør
,
dette, forsvinner lydsymbolet fra skjermen og lysringen rundt ALARM-knappen slukker. Se
også delen Slå av eller på alarmen.

Vri på volumkontrollhjulet $ for å stille inn lydnivået. (fig. 13)
$ vises på skjermen. (fig. 14)
,

Hvis du ikke ønsker lyd ved vekkingen, velger du nivå 0.
stille inn lydintensitetsnivå
1
Bruk lysjusteringshjulet @ til å stille inn lysintensitetsnivå. (fig. 15)
@ vises på skjermen.
,
Tips: Vi anbefaler en lysintensitet mellom 9 og 20 (for HF3451 med 75 W-lampe) eller mellom 7 og 15
(for HF3462, HF3461 med 100 W-lampe) for alarmfunksjonen. Still inn lysintensitet etter eget ønske ved
å prøve ut alarmfunksjonen på forskjellige lysintensitetsnivåer.

Hvis du ikke vil at lyset skal slå seg på ved vekking, velger du lysintensitetsnivå 0.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3462/30

This manual is also suitable for:

Hf3461Hf3451Hf3462/20Hf3462/10