Download Print this page

Philips HF3462/30 Instruction Manual page 39

Hide thumbs

Advertisement

lukulamppu
1
Ota lukulamppu käyttöön tai sammuta se painamalla @&-painiketta. (Kuva 20)

Voit säätää valotehoa kääntämällä säätöpyörää @. (Kuva 15)
Näytön valotehon ilmaisin @ osoittaa valotehon tason (00 - 20). (Kuva 22)
,
Vinkki: Suosittelemme asettamaan valotehon tasolle 20 (enimmäistaso), kun käytät valoa lukulamppuna.
Jos tämä valoteho ei riitä, sytytä toinen lamppu.
Muista asettaa valoteho takaisin oikealle tasolle herätystä varten!
radio (vain malleissa HF3462, HF3461)
1
Käynnistä radio painamalla radiopainiketta (Kuva 23).
Painikkeen ympärillä oleva valorengas alkaa palaa (Kuva 24).
,

Valitse lempikanavasi taajuus %- ja ^-painikkeilla. (Kuva 25)
Voit valita haluamasi FM-aseman.

Voit kytkeä ulkoisen antennin paremman vastaanoton saamiseksi. Aseta ulkoinen antenni
symbolinò vieressä olevaan antenniliitäntään laitteen takaosassa.

Sammuta radio painamalla radiopainiketta (Kuva 23).
sähkökatkokset
Laitteen varmistusjärjestelmä takaa, että herätys toimii lyhyen sähkökatkoksen jälkeenkin.
Järjestelmässä on itsestään latautuva akku, jota ei tarvitse vaihtaa. Herätysaika säilyy järjestelmän
muistissa muutaman minuutin ajan.
Pitkän sähkökatkoksen jälkeen näyttö näyttää väärää kellonaikaa ja herätysaika on 00.00.
,
Aseta oikea kellonaika (katso kohta Käyttöönotto) ja oikea herätysaika (katso kohta
Käyttö) (Kuva 6).
nollaus
1
Jos laite ei toimi oikein, irrota pistoke pistorasiasta ja kytke se uudelleen. Jos tämä ei auta,
paina nollauspainiketta laitteen pohjassa palauttaaksesi näyttöön tehtaan
oletusasetukset (Kuva 26).
puhdistus ja hoito
Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä noin 15 minuuttia ennen puhdistusta.
Älä käytä naarmuttavia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai -välineitä laitteen puhdistamiseen
(kuten bensiiniä tai asetonia).
Pyyhi säännöllisesti pöly laitteen sisältä kuivalla liinalla, koska lampun lähelle kerääntynyt pöly
saattaa aiheuttaa tulipalovaaran.
1
Pyyhi laitteen ulkopuoli puhtaaksi kostealla liinalla.

Pyyhi laitteen sisäpuoli puhtaaksi kuivalla liinalla.
Avaa lampunvaihtoluukku työntämällä pohjassa olevaa salpaa ensin sisäänpäin ja sitten
,
ylöspäin käyttäen jonkin verran voimaa (Kuva 27).
Kallista lampunvaihtoluukkua mahdollisimman kauas ulospäin (Kuva 28).
,
Älä valuta tai läikytä vettä laitteen päälle (Kuva 29).
,
suomi
9

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3462/30

This manual is also suitable for:

Hf3461Hf3451Hf3462/20Hf3462/10