Download Print this page

Philips HF3462/30 Instruction Manual page 65

Hide thumbs

Advertisement

Obs! Om du inte bekräftar tiden slutar den blinka och pilarna försvinner efter 10 sekunder. Det visar att
tiden har ställts in.
Apparaten är nu klar att använda.
använda apparaten
ställa in alarmet
När du ställer in alarmet väljer du ljusintensitetsnivå, ljudtyp och ljudnivå. Alarmet är inställt när
ljusringen runt ALARM-knappen lyser. Ljusintensiteten ökar långsamt till inställd nivå under de sista
30 minuterna innan den inställda alarmtiden. Ljudet ökar långsamt under 90 sekunder till vald nivå
efter den inställda alarmtiden.
ställa in alarmtiden
1
Tryck på knappen för alarmtid (*) för att ställa in alarmet. (Bild )
Alarmtiden börjar blinka och två pilar visas ovanför och nedanför alarmtiden (Bild 9).
,

Ställ in alarmtiden, d.v.s. den tid du vill stiga upp, med knapparna % och ^. (Bild 10)

Håll knappen nedtryckt om du vill ställa in tiden framåt eller bakåt snabbare.

Tryck på knappen för alarmtid (*) igen för att bekräfta alarmtiden. (Bild )
Pilarna försvinner och alarmtiden slutar blinka.
,
Obs! Om du inte bekräftar alarmtiden slutar den blinka efter 10 sekunder. Det innebär att alarmtiden
har ställts in.
ställa in ljudet och ljudnivån
1
Tryck på ALARM-knappen (Bild 11).
Ljusringen runt ALARM-knappen tänds (Bild 1).
,
Den första ljudsymbolen (radiosymbolen för HF3462, HF3461 och symbolen för lågt pipljud
,
för HF51) börjar blinka i tre sekunder och ljudet hörs.

Tryck på ALARM-knappen igen om du vill välja ett annat väckningsljud. När du har hittat det
ljud du vill använda ska du inte trycka på ALARM-knappen igen (Bild 11).
Symbolen för det valda ljudet slutar blinka efter tre sekunder vilket visar att ljudet har valts.
,
Alarmet har ställts in och fortsätter att vara aktivt tills du stänger av alarmfunktionen. När du
,
gör det försvinner ljudsymbolen från teckenfönstret och ljusringen runt ALARM-knappen
slocknar. Se även avsnittet Slå på och stänga av alarmet.

Vrid på volymkontrollratten $ för att ställa in ljudnivån. (Bild 13)
$ visas i teckenfönstret. (Bild 1)
,

Om du inte vill ha något väckningsljud väljer du nivå 0.
ställa in ljusintensitetsnivån
1
Ställ in ljusintensitetsnivån med ljusjusteringsratten @. (Bild 15)
@ visas i teckenfönstret.
,
Tips: Vi rekommenderar en ljusintensitet mellan 9 och 20 (för HF3451 med 75 W lampa) eller mellan 7
och 15 (för HF3462, HF3461 med 100 W lampa) för alarmfunktionen. Ställ in ljusintensiteten som du
vill ha den genom att prova alarmfunktionen vid olika ljusintensitetsnivåer.

Om du inte vill ha något väckningsljus väljer du ljusintensitetsnivå 0.
snabb alarmkontroll
1
Tryck på knappen QUICK CHECK om du vill göra ett snabbtest av
väckningsalarmet (Bild 16).
svEnska
65

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3462/30

This manual is also suitable for:

Hf3461Hf3451Hf3462/20Hf3462/10