Download Print this page

Philips HF3462/30 Instruction Manual page 69

Hide thumbs

Advertisement

Modell
Driftförhållanden
Förvaringsförhållanden
Kretsdiagram, listor över delar och andra tekniska beskrivningar kan fås på begäran.
Du bör vidta åtgärder för att förhindra elektromagnetiska störningar eller andra typer av störningar
mellan apparaten och andra apparater.
vanliga frågor
Fråga
Varför fungerar inte
solariet?
Varför blir apparaten
varm vid användning?
Det händer ingenting
när jag försöker ställa in
olika funktioner. Vad ska
jag göra?
Varför tänds inte
lampan när alarmet
startar?
Varför kan jag inte
tända lampan igen
omedelbart efter att
jag har släckt den?
Varför hörs det inget
när alarmet startar?
HF51, HF61 och HF6
Temperatur
Relativ luftfuktighet
Temperatur
Relativ luftfuktighet
Svar
Du kanske inte har satt in sladden ordentligt i vägguttaget. Sätt in
sladden ordentligt i vägguttaget.
Det kan vara strömavbrott. Kontrollera att strömförsörjningen fungerar
genom att ansluta en annan apparat.
Apparatens nätsladd kan vara skadad. Om nätsladden är skadad måste
den bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade servicecenter eller
likvärdigt kvalificerade personer för att undvika att fara uppstår.
Apparaten kan ha överhettats och stängts av av överhettningsskyddet. Ta
bort orsaken till överhettningen (t.ex. en handduk som blockerar ett
eller flera ventilationshål) och dra ur nätsladden. Vänta i ca 20 minuter
och sätt sedan i nätsladden igen.
Det är normalt eftersom apparaten värms upp av lampljuset.
Tryck på återställningsknappen längst ned på apparaten eller dra ut
sladden ur vägguttaget och sätt tillbaka den igen. Apparaten är då
återställd till fabriksinställningarna.
Du kanske har ställt in ljuset på en för låg nivå.
Du kanske har stängt av alarmfunktionen genom att trycka på ALARM-
knappen.
Lampan kan vara defekt. Byt ut lampan (se kapitlet Byten).
Du måste vänta i tre sekunder så att lampan slocknar. Under den tiden
fungerar inte knappen 3.
Du kanske har ställt in ljudet på en för låg nivå. Vrid volymkontrollen till
en högre ljudnivå.
svEnska
mellan +10 °C och +35 °C
mellan 30 % och 90 %
mellan -20 °C och +50 °C
mellan 30 % och 90 % (ingen
kondensering)
69

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3462/30

This manual is also suitable for:

Hf3461Hf3451Hf3462/20Hf3462/10