Download Print this page

Philips HF3462/30 Instruction Manual page 37

Hide thumbs

Advertisement

käyttö
Herätyksen asettaminen
Herätystä asetettaessa valitaan valotehon taso, ääni ja äänenvoimakkuus. Herätys on asetettu, kun
herätyspainikkeen ympärillä oleva valorengas palaa. Valoteho lisääntyy hitaasti valitulle tasolle saakka
viimeisen 30 minuutin aikana ennen herätysaikaa. Äänenvoimakkuus lisääntyy hitaasti valitulle tasolle
saakka 90 sekunnin aikana herätysajan jälkeen.
Herätysajan asettaminen
1
Aseta herätys painamalla herätyspainiketta ( *). (Kuva 8)
Herätysaika alkaa vilkkua, ja herätysajan ylä- ja alapuolelle ilmestyvät nuolet (Kuva 9).
,

Aseta herätysaika %- ja ^-painikkeilla. (Kuva 10)

Voit siirtää aikaa nopeammin painamalla painiketta kauemmin.

Vahvista herätysaika painamalla herätysaikapainiketta ( *) uudelleen. (Kuva 8)
Nuolet katoavat ja herätysaika lakkaa vilkkumasta.
,
Huomautus: Jos et vahvista herätysaikaa, vilkkuminen lakkaa 10 sekunnin kuluttua. Tämä tarkoittaa, että
herätysaika on asetettu.
Äänen ja äänenvoimakkuuden asettaminen
1
Paina herätyspainiketta (Kuva 11)
Herätyspainikkeen ympärillä oleva valorengas alkaa palaa (Kuva 12).
,
Ensimmäinen äänikuvake (radiokuvake malleissa HF6, HF61 ja miellyttävän äänimerkin
,
kuvake mallissa HF51) vilkkuu  sekunnin ajan ja ääni kuuluu.

Jos haluat valita toisen herätysäänen, paina herätyspainiketta uudelleen. Kun olet löytänyt
haluamasi äänen, älä paina herätyspainiketta enää (Kuva 11).
 sekunnin kuluttua valitun äänen kuvake lakkaa vilkkumasta. Tämä ilmaisee, että ääni on
,
valittu.
Herätys on asetettu ja se toimii, kunnes herätystoiminto kytketään pois käytöstä. Tällöin
,
äänikuvake katoaa näytöstä ja herätyspainikkeen ympärillä oleva valorengas sammuu. Katso
myös kohta Herätyksen kytkentä ja sammutus.

Valitse äänenvoimakkuus kääntämällä säätöpyörää $. (Kuva 13)
Näytössä näkyy $. (Kuva 14)
,

Jos haluat äänettömän herätyksen, valitse taso 0.
valotehon asettaminen
1
Valitse valoteho kääntämällä säätöpyörää @. (Kuva 15)
Näytössä näkyy @.
,
Vinkki: Suosittelemme asettamaan herätysvalon tehoksi 9 - 20 (malli HF3451, jossa 75 W:n lamppu) tai
7 - 15 (mallit HF3462, HF3461, jossa 100 W:n lamppu). Aseta valoteho omien mieltymystesi mukaiseksi
kokeilemalla herätystoimintoa eri valotehoilla.

Jos et halua valon syttyvän herätysaikaan, valitse valotehon tasoksi 0.
nopea herätyksen tarkistus
1
Aloita nopeutettu herätyksen testaus painamalla pikatarkistuspainiketta (Kuva 16).
Pikatarkistuspainikkeen ympärillä oleva valorengas syttyy (Kuva 17).
,
Testin ensimmäisen 50 sekunnin aikana valoteho lisääntyy nopeasti valitulle tasolle saakka.
,
Viimeisen 0 sekunnin aikana valittu ääni lisääntyy vähitellen valitulle tasolle saakka.

Lopeta testi painamalla pikatarkistuspainiketta uudelleen (Kuva 16).
suomi
7

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3462/30

This manual is also suitable for:

Hf3461Hf3451Hf3462/20Hf3462/10