Philips HF3462/30 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Wake-up Light

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3462/30

  Summary of Contents for Philips HF3462/30

 • Page 1 Wake-up Light...
 • Page 5: Table Of Contents

  EnglisH 6 Dansk 15 Español suomi norsk português 5 svEnska 6...
 • Page 6: English

  (seasonal affective disorder or SAD), which disappears when spring comes. the effects of dawn simulation Hypersomnia is associated with a phase delay of the circadian rhythm. The Philips Wake-up Light regulates the circadian rhythm during the last half hour of sleep. In the early morning hours, our eyes are more sensitive to light than when we are awake.
 • Page 7 The appliance is suitable for mains voltages of 0V. If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 • Page 8 In that case, you can increase the light level or replace the lamp. Consult your doctor before you start using the Philips Wake-up Light if you have suffered from or are suffering from a serious depression.
 • Page 9: Setting The Alarm

  EnglisH Note: If you do not confirm the time, the blinking stops and the arrows disappear after 10 seconds. This indicates that the time has been set. The appliance is now ready for use. using the appliance setting the alarm When you set the alarm, you choose the light intensity level, the type of sound and the sound level.
 • Page 10 EnglisH Quick alarm check Press the QUICK CHECK button to start an accelerated wake-up alarm test (Fig. 16). The light ring round the QUICK CHECK button goes on (Fig. 17). During the first 50 seconds of the test, you see a rapid increase of the light intensity to the selected level.
 • Page 11 EnglisH 3 button When the alarm goes off at the set wake-up time, press the 3 button to switch off the wake-up alarm light and sound. Note: The alarm function remains active and the light round the alarm button continues to burn. When you have switched on the reading lamp and/or the radio, press the 3 button to switch off the reading lamp and/or the radio.
 • Page 12: Specifications

  (Fig. 31). guarantee and service If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer or contact the Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
 • Page 13 Perhaps the mains cord is damaged. If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Perhaps the appliance overheated and the overheating protection switched off the appliance.
 • Page 14 If it does not work, contact the Philips Customer Care Centre in your country. Why does the radio The radio function is probably defective. Contact the Philips Customer (HF3462, HF3461 Care Centre in your country.
 • Page 15: Dansk

  Wake-Up Light, har nemmere ved at vågne og føler sig mere energiske. De bliver i bedre humør, er mere produktive og kan bedre koncentrere sig. Med Philips Wake-up Light er det muligt at indstille lysniveauet, så det passer til den enkelte persons lysfølsomhed og giver en optimal daggry-simulation.
 • Page 16 14 Indikator for lydniveau (synlig når lydniveauet er justeret) Reset-tast (nulstilling) Bemærk: HF3462/30, HF3462/20 og HF3462/10 er teknisk set samme model, der er kun farven til forskel. Derfor vil disse tre udgaver blot blive kaldt HF3462 i resten af denne brugsvejledning.
 • Page 17 I dette tilfælde kan du enten øge lysniveauet eller udskifte pæren. Kontakt din læge, før du starter med at bruge Philips Wake-up Light, hvis du har lidt af eller lider af en alvorlig depression.
 • Page 18 Dansk Når du har indstillet det rigtige klokkeslæt, skal du bekræfte det ved at trykke på knappen til indstilling af tid (fig. 7). Klokkeslættet i displayet holder op med at blinke og pilene forsvinder. Bemærk: Hvis du ikke bekræfter det indstillede klokkeslæt, holder det automatisk op med at blinke, og pilene forsvinder efter 10 sekunder.
 • Page 19 Dansk Hurtig alarm kontrol Tryk på knappen QUICK CHECK for at starte en hurtig kontrol af vækkealarmen (fig. 16). Den lysende ring omkring knappen QUICK CHECK tændes (fig. 17). I de første 50 sekunder af testen, ses en hurtig forøgelse af lysintensiteten til det valgte niveau.
 • Page 20 Dansk 3 knap Når alarmen aktiveres på det indstillede vækketidspunkt, trykkes der på knappen 3 for at slukke vækkealarmens lys og lyd. Bemærk: Alarmfunktionen fortsætter med at være aktiv og lyset omkring ALARM knappen lyser fortsat. Når du vil slukke for læselampen og/eller radioen, trykker du blot på knappen 3. Når der trykkes på...
 • Page 21 Pæren skal udskiftes, når den holder op med at lyse, eller når lyset bliver svagere (se også afsnittet “Vigtigt”). Pæren skal udskiftes med en Philips 75 W E27 SOFTONE softwhite 230 V T55 (HF3451) eller en Philips 100 W E27 SOFTONE softwhite 230 V T55-pære (HF3462, HF3461). Kun disse pærer giver den korrekte lysintensitet.
 • Page 22 Der kan være strømafbrydelse. Kontrollér strømforsyningen ved at tilslutte et andet apparat. Netledningen kan være beskadiget. Er dette tilfældet, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips værksted eller af tilsvarende kvalificerede fagfolk for at undgå enhver risiko. Måske er apparatet overophedet, så overophedningssikringen har slukket for det.
 • Page 23 Tryk på radioknappen, når du har slukket for alarmen, for at kontrollere om radioen virker. Hvis den ikke virker, bedes du kontakte dit lokale Philips Kundecenter. Hvorfor virker radioen Radiofunktionen er muligvis defekt. Kontakt det lokale Philips ikke (kun HF3462, Kundecenter. HF3461)? Tilslut den eksterne antenne, hvis den ikke allerede er tilsluttet.
 • Page 24: Español

  Wake-up Light se despiertan con mayor facilidad y sintiéndose más llenos de energía. Su estado anímico general, productividad y capacidad de concentración experimentan mejoras. Con la Wake- up Light de Philips podrá ajustar el nivel de intensidad de luz que mejor se adapte a su sensibilidad para una óptima simulación del amanecer.
 • Page 25 El aparato es adecuado para voltajes de red de 0 V. Si el cable de red está dañado, debe ser sustituido por Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips, con el fin de evitar situaciones de peligro.
 • Page 26 En ese caso, puede aumentar el nivel de la luz o cambiar la lámpara. Consulte a su médico antes de comenzar a utilizar la Wake-up Light de Philips si ha padecido o padece una depresión grave.
 • Page 27 Español La hora indicada en la pantalla comienza a parpadear, y aparecen flechas encima y debajo de la hora para indicar que es necesario ajustar la hora del reloj (fig. 6). Nota: Si la pantalla no se enciende una vez que ha enchufado el aparato, pulse el botón de reinicio situado en la parte inferior del mismo.
 • Page 28 Español Pulse de nuevo el botón “ALARM” si desea seleccionar otro sonido para despertarse. Cuando haya encontrado el sonido que desea utilizar, no pulse de nuevo el botón “ALARM” (fig. 11). Después de 3 segundos, el símbolo del sonido seleccionado deja de parpadear para indicar que se ha seleccionado.
 • Page 29 Español alarma diferida Pulse el botón “SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL” para apagar el sonido durante 9 minutos una vez se haya activado la alarma (fig. 21). La lámpara continúa encendida con el nivel de intensidad seleccionado. Después de 9 minutos el sonido del despertador se activa de nuevo automáticamente.
 • Page 30 (consulte también el capítulo “Importante”). Para sustituir la lámpara deberá utilizar una lámpara Philips SOFTONE softwhite E27 75 W 230 V T55 (modelo HF3451), o una lámpara Philips SOFTONE softwhite E27 100 W 230 V T55 (modelos HF3462 y HF3461). Sólo estas lámparas proporcionan la intensidad de la luz correcta.
 • Page 31 (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips o póngase en contacto con el Service Department de Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
 • Page 32 Puede que el cable de red esté dañado. Si el cable está dañado, debe ser sustituido por Philips, por un centro de servicio autorizado por Philips o por personal cualificado, con el fin de evitar situaciones de peligro. Puede que el aparato se haya recalentado y la protección contra recalentamiento lo haya apagado.
 • Page 33 Probablemente la función de radio esté defectuosa. Póngase en radio (sólo modelos contacto con el Servicio Philips de Atención al Cliente de su país. HF3462 y HF3461)? Conecte la antena externa si es que no lo ha hecho todavía. Consulte la sección “Radio”...
 • Page 34 Philipsin herätysvalon avulla voit luoda täydellisen auringonnousun simulaation asettamalla valon tason juuri omaa valoherkkyyttäsi vastaavaksi. Lisätietoja laitteen terveysvaikutuksista on osoitteessa www.philips.com (hakusana Wake-up Light). laitteen osat (kuva 1) Alusta...
 • Page 35 12 Valotason ilmaisin (näkyy valon tasoa säädettäessä) 13 Herätysajan ilmaisin 14 Äänenvoimakkuuden ilmaisin (näkyy äänenvoimakkuutta säädettäessä) Nollauspainike Huomautus: HF3462/30, HF3462/20 ja HF3462/10 ovat erivärisiä, mutta teknisiltä ominaisuuksiltaan samanlaisia. Tämän vuoksi näihin kolmeen malliin viitataan tässä käyttöoppaassa koko ajan mallinumerolla HF3462. tärkeää...
 • Page 36 Tällä ei ole jatkossa haitallista vaikutusta laitteen turvalliselle toiminnalle. sähkömagneettiset kentät (EmF) Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisten tieteellisten tutkimusten perusteella.
 • Page 37 suomi käyttö Herätyksen asettaminen Herätystä asetettaessa valitaan valotehon taso, ääni ja äänenvoimakkuus. Herätys on asetettu, kun herätyspainikkeen ympärillä oleva valorengas palaa. Valoteho lisääntyy hitaasti valitulle tasolle saakka viimeisen 30 minuutin aikana ennen herätysaikaa. Äänenvoimakkuus lisääntyy hitaasti valitulle tasolle saakka 90 sekunnin aikana herätysajan jälkeen. Herätysajan asettaminen Aseta herätys painamalla herätyspainiketta ( *).
 • Page 38 suomi Pikatarkistuspainikkeen ympärillä oleva valorengas sammuu. Huomautus: Laite jatkaa nopeutettua herätyksen testausta, kunnes pikatarkistuspainiketta painetaan. Herätyksen kytkentä ja sammutus Herätyspainikkeen ympärillä oleva valorengas palaa herätyksen ollessa käytössä. Valittuna herätysaikana herätysääni kuuluu ja lampun valoteho on valitulla tasolla. Voit kytkeä valon ja herätysäänen pois käytöstä painamalla 3-painiketta. (Kuva 18) Herätyspainikkeen ympärillä...
 • Page 39 suomi lukulamppu Ota lukulamppu käyttöön tai sammuta se painamalla @&-painiketta. (Kuva 20) Voit säätää valotehoa kääntämällä säätöpyörää @. (Kuva 15) Näytön valotehon ilmaisin @ osoittaa valotehon tason (00 - 20). (Kuva 22) Vinkki: Suosittelemme asettamaan valotehon tasolle 20 (enimmäistaso), kun käytät valoa lukulamppuna. Jos tämä...
 • Page 40: Tekniset Tiedot

  Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu Philipsin Internet-sivustoon osoitteessa www.philips.com tai kysy neuvoa Philipsin asiakaspalvelusta (puhelinnumero löytyy kansainvälisestä takuulehtisestä). Voit myös ottaa yhteyden jälleenmyyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai suoraan Philips Domestic Appliances and Personal Care BV:n huolto-osastoon. takuun rajoitukset Kansainvälinen takuu ei kata lamppua.
 • Page 41 Pistorasiaan ei ehkä tule virtaa. Tarkista pistorasian virrantulo yhdistämällä siihen jokin toinen laite. Virtajohto on ehkä vahingoittunut. Jos virtajohto on vahingoittunut, se tulisi oman turvallisuutesi takia vaihdattaa Philips Kodinkoneiden valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai ammattitaitoisella korjaajalla. Laite on saattanut ylikuumentua, jolloin ylikuumenemissuoja katkaisee virran.
 • Page 42 suomi Kysymys Vastaus Miksi radio (vain Lähetyssignaali saattaa olla heikko. Etsi oikea signaali (katso kohta malleissa HF3462, Käyttö). HF3461) rätisee? Herätys toimi eilen. Miksi Olet saattanut kytkeä herätystoiminnon pois käytöstä painamalla se ei toiminut tänään? herätyspainiketta. Aseta herätys seuraavaksi päiväksi ja kytke seuraavana päivänä...
 • Page 43 De som bruker Wake- up Light, våkner lettere og føler seg mer energiske. Generelt er humøret, produktiviteten og konsentrasjonsevnen forbedret. Med Philips Wake-up Light kan du angi lysnivået som tilsvarer din lysfølsomhet, for å få optimal daggrysimulering.
 • Page 44 13 Indikator for alarmtid 14 Indikator for lydnivå (synlig når lydnivå er tilpasset) Tilbakestillingsknapp Merk: HF3462/30, HF3462/20 og HF3462/10 er teknisk sett lik, den eneste forskjellen er fargen. De tre funksjonene vil derfor kalles HF3462 i resten av brukerveiledningen. viktig Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på...
 • Page 45 å gjøre det enklere for deg å våkne. Det minsker ikke søvnbehovet. Bytt alltid ut lampen med en Philips 75 W E27 SOFTONE hvit 230 V T55- (HF3451) eller en Philips 100 W E27 SOFTONE hvit 230 V T55-lampe (HF3462, HF3461).
 • Page 46 norsk Merk: Hvis du ikke bekrefter tiden, slutter det å blinke og pilene forsvinner etter 10 sekunder. Dette angir at tiden har blitt stilt inn. Apparatet er nå klart til bruk. Bruke apparatet stille inn alarmen Når du stiller inn alarmen, velger du lysintensitetsnivå, type lyd og lydnivå. Alarmen er stilt inn når lysringen rundt ALARM-knappen lyser.
 • Page 47 norsk rask alarmkontroll Trykk på QUICK CHECK-knappen (rask kontroll) for å starte en økende vekkealarmtest (fig. 16). Lysringen rundt QUICK CHECK-knappen (rask kontroll) lyser (fig. 17). I løpet av de første 50 sekundene av testen ser du en rask økning av lysintensiteten til valgte nivå.
 • Page 48 norsk 3 -knapp Når alarmen starter på angitt vekketidspunkt, trykker du på 3-knappen for å slå av lys og lyd til vekkealarmen. Merk: Alarmfunksjonen forblir aktiv og lyset rundt alarmknappen fortsetter å lyse. Når du har slått på leselampen og/eller radioen, trykker du på 3-knappen for å slå av leselampen og/eller radioen.
 • Page 49 Lampen må byttes ut når den slutter å lyse eller når den lyser dårligere (se også avsnittet Viktig). Du må bytte ut lampen med en Philips 75 W E27 SOFTONE hvit 230 V T55-lampe (HF3451) eller en Philips 100 W E27 SOFTONE hvit 230 V T55-lampe (HF3462, HF3461). Kun denne lampen gir riktig lysintensitet.
 • Page 50 Kanskje det er strømbrudd. Kontroller strømtilførselen ved å koble til et annet apparat. Ledningen kan være skadet. Hvis ledningen er skadet, må den byttes av Philips, et Philips-godkjent servicesenter eller andre kvalifiserte personer for å unngå fare. Kanskje apparatet ble overopphetet og overopphetingsbeskyttelsen slo av apparatet.
 • Page 51 Hvis du valgte radioen som alarmlyd (kun HF3462, HF3461), kan radioen være defekt. Trykk på radioknappen etter at du slår av alarmen for å kontrollere om radioen virker. Hvis den ikke virker, kontakter du nærmeste kundetjeneste for Philips. Hvorfor virker ikke Radiofunksjonen er antakelig defekt. Kontakt nærmeste kundetjeneste radioen (kun HF3462, for Philips.
 • Page 52: Português

  (depressão sazonal), que desaparece quando chega a Primavera. os efeitos da simulação da aurora A sonolência está associada a um desfasamento do ritmo circadiano. A Luz Despertadora da Philips regula o ritmo circadiano durante a última meia hora do sono. Nas primeiras horas da manhã, os nossos olhos são mais sensíveis à...
 • Page 53 O aparelho adequa-se a voltagens de 230 V. Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado pela Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
 • Page 54 Neste caso, pode aumentar o nível de luz ou substituir a lâmpada. Consulte o seu médico antes de começar a utilizar a Luz Despertadora Philips se sofreu ou sofre de uma depressão grave.
 • Page 55 português Nota: Se o visor não acender após ter ligado o aparelho, prima o botão de reinício no fundo do aparelho. acerto do relógio Utilize os botões ^ e % para acertar a hora. Mantenha o botão premido por mais tempo para avançar ou recuar a hora mais rapidamente. Nota: Depois de ter acertado a hora pela primeira vez, tem de premir o botão ‘set time (acertar hora)’...
 • Page 56 português O alarme foi definido e continua a funcionar até desligar a função do alarme. Ao fazê-lo, o símbolo do som desaparece do visor e o anel de luz em redor do botão ALARM apaga-se. Consulte a secção ‘Ligar ou desligar o alarme’. Rode a roda de controlo do volume$ para definir o nível de som.
 • Page 57 português Prima o botão SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL por mais tempo para diminuir a luz. Nota: Apenas pode fazê-lo uma vez. Depois de soltar o botão, funciona novamente como o botão SCREEN BRIGHTNESS CONTROL (Controlo da luminosidade do visor). Nota: Apenas pode utilizar a função snooze nos 15 minutos seguintes ao alarme ter disparado. Após esses 15 minutos, o botão deixa de funcionar como botão SNOOZE e apenas funciona como botão SCREEN BRIGHTNESS CONTROL.
 • Page 58 ‘Importante’). Deverá substituir a lâmpada por uma lâmpada Philips 75 W E27 SOFTONE softwhite 230 V T55 (HF3451) ou Philips 100 W E27 SOFTONE softwhite 230 V T55 (HF3462, HF3461). Apenas esta lâmpada proporciona a intensidade de luz correcta.
 • Page 59 (fig. 31). garantia e assistência Se precisar de assistência ou informações ou se tiver algum problema, visite o site da Philips em www.philips.pt ou contacte o Centro de Atendimento ao Cliente Philips do seu país (encontrará o número de telefone no folheto da garantia mundial). Se não existir um Centro de Atendimento ao Cliente no seu país, dirija-se ao distribuidor Philips local ou contacte o Departamento de Assistência...
 • Page 60 Pergunta Resposta Talvez o fio de alimentação esteja estragado. Se o fio estiver estragado, deve ser substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado pela Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo. Talvez o aparelho tenha aquecido demasiado e a protecção contra o aquecimento excessivo tenha desligado o aparelho.
 • Page 61 português Pergunta Resposta Por que razão o rádio Talvez o sinal de emissão seja fraco. Procure o sinal correcto (consulte (apenas nos modelos o capítulo ‘Utilização do aparelho’). HF3462, HF3461) produz um ruído de crepitação? O alarme disparou Talvez tenha desligado a função de alarme ao premir o botão ALARM. ontem.
 • Page 62: Svenska

  även allvarliga symtom på vintertrötthet. Personer som använder väckningslampan vaknar lättare och känner sig piggare. Deras humör, produktivitet och koncentrationsförmåga förbättras. Med väckningslampan från Philips kan du ställa in den ljusnivå som motsvarar din ljuskänslighet för perfekt gryningssimulering.
 • Page 63 13 Alarmtidsindikering 14 Ljudnivåindikering (synlig när ljudnivån justeras) Återställningsknapp Obs! HF3462/30, HF3462/20 och HF3462/10 har samma tekniska funktioner. Det är bara färgen som skiljer. På grund av det kommer de tre versionerna endast att kallas HF3462 i resten av användarhandboken.
 • Page 64 I sådana fall kan du höja ljusnivån eller byta ut lampan. Rådfråga läkare innan du börjar använda väckningslampan från Philips om du har lidit eller lider av en allvarlig depression. Använd inte apparaten som ett sätt att minska antalet timmar du sover. Syftet med apparaten är att hjälpa dig vakna lättare.
 • Page 65 svEnska Obs! Om du inte bekräftar tiden slutar den blinka och pilarna försvinner efter 10 sekunder. Det visar att tiden har ställts in. Apparaten är nu klar att använda. använda apparaten ställa in alarmet När du ställer in alarmet väljer du ljusintensitetsnivå, ljudtyp och ljudnivå. Alarmet är inställt när ljusringen runt ALARM-knappen lyser.
 • Page 66 svEnska Ljusringen runt knappen QUICK CHECK tänds (Bild 17). Under de första 50 sekunderna av testet ser du en snabb ökning av ljusintensiteten till inställd nivå. Under de sista 40 sekunderna hör du hur det valda ljudet gradvis höjs till inställd nivå.
 • Page 67 svEnska Obs! Alarmfunktionen fortsätter att vara aktiverad och ljuset runt alarmknappen fortsätter att lysa. När läslampan och/eller radion är påslagen trycker du på knappen 3 om du vill stänga av läslampan och/eller radion. När du trycker på knappen 3 igen tänds endast lampan. Obs! När alarmfunktionen är aktiverad påverkas inte alarminställningarna om du trycker på...
 • Page 68 återvinningsstation, så hjälper du till att skydda miljön (Bild 31). garanti och service Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänstcenter i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren).
 • Page 69 Apparatens nätsladd kan vara skadad. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade servicecenter eller likvärdigt kvalificerade personer för att undvika att fara uppstår. Apparaten kan ha överhettats och stängts av av överhettningsskyddet. Ta bort orsaken till överhettningen (t.ex.
 • Page 70 är trasig. Tryck på radioknappen efter att du har stängt av alarmet för att kontrollera om radion fungerar. Om den inte gör det kontaktar du Philips kundtjänst i ditt land. Varför fungerar inte Radiofunktionen är förmodligen trasig. Kontakta Philips kundtjänst i ditt radion (endast HF3462, land. HF3461)? Anslut den externa antennen om du inte har gjort det ännu.
 • Page 71 svEnska...
 • Page 76 4222.002.6782.1...

This manual is also suitable for:

Hf3461Hf3451Hf3462/20Hf3462/10