Download  Print this page

Afvoeren En Milieubescherming; Ecolaboration: Www.ecolaboration.com - MAGIMIX Pixie M110 Nespresso Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

AFVOEREN EN MILIEUBESCHERMING

Dit apparaat voldoet aan de voorschriften van de EU Richtlijn 2002/96/EC. Bij de productie van verpakking en machine wordt gebruik gemaakt van recyclebare materialen. Uw machine is samengesteld
uit waardevolle materialen, die aan het einde van de levensduur geschikt zijn voor hergebruik of recycling. Door selectieve scheiding van restafval draagt u bij aan een beter hergebruik van waardevolle
grondstoffen. Lever uw oude machine in bij een inzamelpunt voor huishoudelijke apparaten of bij uw milieupark. Uw gemeente informeert u graag over de verschillende mogelijkheden van afvalinzameling.

ECOLABORATION: WWW.ECOLABORATION.COM

Wij verplichten ons ertoe koffie in te kopen van de hoogste kwaliteit, die geproduceerd wordt met respect voor het milieu en de leefgemeenschap van de boer.
Sinds 2003 werken we samen met de Rainforest Alliance aan de ontwikkeling van ons Nespresso AAA Sustainable Quality
We kozen aluminium als grondstof voor het verpakkingsmateriaal van onze capsules, omdat het de koffie en de aroma's van de Nespresso Grands Crus beschermt en behoudt.
Aluminium is daarnaast oneindig recyclebaar, zonder dat het zijn bijzondere eigenschappen verliest.
Nespresso zet zich in voor de ontwikkeling en de productie van innovatieve kwaliteitsmachines die gebruiksvriendelijk zijn.
Momenteel werken we aan de integratie van milieuvriendelijke voorzieningen in het design van onze nieuwe machines en die van de toekomst.
30
7346_Nes_UM_PIXIE_2013_LEG.indd 16
TM
Program.
01.12.14 13:46

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading