Download  Print this page

MAGIMIX Pixie M110 Nespresso Instruction Manual page 21

Hide thumbs

Advertisement

VEILIGHEIDSMAATREGELEN
u de machine langere tijd niet
gebruikt (tijdens vakanties etc.).
• Vervang het water alvorens de
machine opnieuw in gebruik
te nemen na een weekend of
vergelijkbaar tijdsbestek.
• Gebruik deze machine nooit zonder
geplaatste lekbak en rooster om
te voorkomen dat er water terecht
komt op de oppervlakken rondom
de machine.
• Gebruik geen agressieve
schoonmaakmiddelen of
oplosmiddelen. Gebruik een
vochtige doek en een mild
schoonmaakmiddel om het
oppervlak van de machine schoon
te maken.
• Gebruik alleen propere
hulpmiddelen om de machine te
reinigen.
• Verwijder na het uitpakken van
de machine de plasticfolie van het
lekbakrooster en gooi het weg.
• Deze machine werd ontworpen
voor Nespresso koffiecapsules die
7346_Nes_UM_PIXIE_2013_LEG.indd 5
exclusief verkrijgbaar zijn via de
Nespresso Club.
• Alle Nespresso machines
worden streng gecontroleerd.
Steekproefsgewijs worden er
machines getest in de praktijk.
Om die reden kunnen bepaalde
apparaten sporen van gebruik
vertonen.
• Nespresso behoudt zich het recht
voor deze instructies te wijzigen
zonder voorafgaande kennisgeving.
Ontkalken
• Bij correct gebruik zorgt het
Nespresso ontkalkingsmiddel
ervoor dat uw machine de hele
levensduur lang goed werkt en
dat uw koffiebeleving net zo
perfect blijft als op de eerste dag.
In de gebruikshandleiding die u
bij de Nespresso ontkalkingsset
aantreft, staat precies aangegeven
hoeveel ontkalkingsmiddel u moet
gebruiken, en welke procedure u
dient te volgen.
BEWAAR DEZE
GEBRUIKSAANWIJZING OP EEN
VEILIGE PLAATS
Als deze machine wisselt
van eigenaar, geef deze
gebruiksaanwijzing er dan
bij. Deze gebruiksaanwijzing
is ook als PDF te
downloaden op de website
www.nespresso.com
NL
21
01.12.14 13:46

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading