Download  Print this page

MAGIMIX Nespresso Inissia M105 Manual

Hide thumbs

Advertisement

1
6695_NESP_BASIC_PICTO_UM_D_MAGIMIX_LEG.indd 1
02.05.14 15:59

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for MAGIMIX Nespresso Inissia M105

 • Page 1 6695_NESP_BASIC_PICTO_UM_D_MAGIMIX_LEG.indd 1 02.05.14 15:59...
 • Page 2: Table Of Contents

  CAUTION: the safety precautions are part of the appliance. Read GEVAAR: de veiligheidsvoorschriften worden bij de machine them carefully before using your new appliance for the first time. geleverd. Lees deze voorschriften aandachtig door voordat u uw AVERTISSEMENT: les consignes de sécurité font partie de nieuwe machine voor het eerst gebruikt.
 • Page 3: Overview/Presentation/Overzicht

  OVERVIEW/PRESENTATION/OVERZICHT SPECIFICATIONS/SPECIFICATIONS/ TECHNISCHE GEGEVENS M105 12 cm 23 cm 32. 1 cm 220–240 V, 50/60 Hz, 1150-1260 W Max/max. 19 Bar 2.4 Kg 0.7 L PACKAGING CONTENT/CONTENU DE L’EMBALLAGE/INHOUD VAN DE VERPAKKING 6695_NESP_BASIC_PICTO_UM_D_MAGIMIX_LEG.indd 3 02.05.14 15:59...
 • Page 4: Legend Of Symbols/Légende De Symboles/Legende

  LEGEND OF SYMBOLS/LÉGENDE DE SYMBOLES/LEGENDE Desired coffee volume served/La quantité de café voulue est servie/ Switch on the coffee machine/Allumer l’appareil/Schakel de koffiemachine aan Het gewenste koffievolume Switch off the coffee machine/Éteindre l’appareil/Schakel de koffiemachine uit Exit/Quitter/Afsluiten Energy Saving Mode/Mode économie d’énergie/Energiebesparingsmodus Repeat previous operation/Répéter l’opération...
 • Page 5: Energy Saving Mode/Mode D'economie D'energie

  ENERGY SAVING MODE/MODE D’ECONOMIE D’ENERGIE/ENERGIEBESPARINGSMODUS AUTO 1’’ 9 min. To change this setting/Pour modifier ce réglage/ Deze instelling wijzigen 1’’ 3’’ 3’’ 30’ 9’ 6695_NESP_BASIC_PICTO_UM_D_MAGIMIX_LEG.indd 5 02.05.14 15:59...
 • Page 6: First Use Or After A Long Period Of Non-Use

  FIRST USE OR AFTER A LONG PERIOD OF NON-USE/ PREMIERE UTILISATION OU APRES UNE LONGUE PERIODE DE NON-UTILISATION/ EERSTE GEBRUIK OF NA LANGE PERIODE VAN NIET-GEBRUIK 25’’ 6695_NESP_BASIC_PICTO_UM_D_MAGIMIX_LEG.indd 6 02.05.14 15:59...
 • Page 7: Coffee Preparation/Preparation Du Cafe

  COFFEE PREPARATION/PREPARATION DU CAFE/KOFFIEZETTEN VOORBEREIDEN 25’’ = 40 ml < 40 ml > 40 ml STOP = 110 ml < 110 ml > 110 ml 25’’ AUTO 6695_NESP_BASIC_PICTO_UM_D_MAGIMIX_LEG.indd 7 02.05.14 15:59...
 • Page 8: Programming The Water Volume/Programmation Du Volume D'eau/Watervolume Programmeren

  PROGRAMMING THE WATER VOLUME/PROGRAMMATION DU VOLUME D’EAU/WATERVOLUME PROGRAMMEREN 25’’ 6695_NESP_BASIC_PICTO_UM_D_MAGIMIX_LEG.indd 8 02.05.14 15:59...
 • Page 9: Emptying The System/Vidange Du Systeme/Het Systeem Leegmaken

  EMPTYING THE SYSTEM/VIDANGE DU SYSTEME/HET SYSTEEM LEEGMAKEN 1’’ 3’’ AUTO 6695_NESP_BASIC_PICTO_UM_D_MAGIMIX_LEG.indd 9 02.05.14 15:59...
 • Page 10: Reset To Factory Settings/Restaurer Les Reglages

  RESET TO FACTORY SETTINGS/RESTAURER LES REGLAGES D’USINE/FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN 1’’ 5’’ 25’’ Factory settings/ Réglages d’usine/ = 40 ml Fabrieksinstellingen = 110 ml 9’ 6695_NESP_BASIC_PICTO_UM_D_MAGIMIX_LEG.indd 10 02.05.14 15:59...
 • Page 11: Descaling/Detartrage/Ontkalking

  DESCALING/DETARTRAGE/ONTKALKING 0.5 L 15’ 17 oz 5’’ 3’’ 25’’ 0 oz 0 oz 6695_NESP_BASIC_PICTO_UM_D_MAGIMIX_LEG.indd 11 02.05.14 15:59...
 • Page 12: Cleaning/Nettoyage/Reinigen

  DESCALING/DETARTRAGE/ONTKALKING CLEANING/NETTOYAGE/REINIGEN Water hardness Descale after French grade German grade CaCO Cups, (40 ml) 360 mg/l 1000 CaCO Calcium carbonate 180 mg/l 2000 0 mg/l 4000 Dureté de l’eau/Op de hardheid van het drinkwater Détartrer après/Ontkalken na Indice français/Franse hardheidsgraad Indice allemand/Duitse hardheidsgraad Carbonate de...
 • Page 13: Troubleshooting/Pannes/Storingen

  TROUBLESHOOTING/PANNES/STORINGEN a) First use/Première utilisation/ Eerste gebruik 6695_NESP_BASIC_PICTO_UM_D_MAGIMIX_LEG.indd 13 02.05.14 15:59...
 • Page 14 55° C 131° F 6695_NESP_BASIC_PICTO_UM_D_MAGIMIX_LEG.indd 14 02.05.14 16:00...
 • Page 15: Disposal And Environmental Protection

  DISPOSAL AND ENVIRONMENTAL PROTECTION/RECYCLAGE ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT/ AFVOEREN EN MILIEUBESCHERMING This appliance complies with the EU Directive 2002/96/EC. Packaging materials and appliance contain recyclable materials. Your appliance contains valuable materials that can be recovered or can be recyclable. Separation of the remaining waste materials into different types facilitates the recycling of valuable raw materials. Leave the appliance at a collection point. You can obtain information on disposal from your local authorities.
 • Page 16: Limited Warranty/Garantie Limitee/Garantie

  België. Het transport van het apparaat naar een Klantenservice of een winkel is voor rekening van de eigenaar. Deze garantie is ook van toepassing in geval van gebruik van andere capsules dan van het Nespresso merk, tenzij de schade of de storing veroorzaakt werd door het gebruik van deze capsules. In geval van geschil, zal het aan Magimix zijn om te bewijzen dat de schade of de storing veroorzaakt werd door het gebruik van deze capsules.
 • Page 17: Nespresso Nespresso/Nespresso Club

  NESPRESSO NESPRESSO/NESPRESSO CLUB CLUB/CLUB 0800 162 64 0800555253 0800 022 2320 0800 442 442 1800 81 26 60 (ROI) www.nespresso.com/inissia 6695_NESP_BASIC_PICTO_UM_D_MAGIMIX_LEG.indd 17 02.05.14 16:00...
 • Page 18 6695_NESP_BASIC_PICTO_UM_D_MAGIMIX_LEG.indd 18 02.05.14 16:00...
 • Page 19 6695_NESP_BASIC_PICTO_UM_D_MAGIMIX_LEG.indd 19 02.05.14 16:00...
 • Page 20 M 1 0 5 B Y N E S P R E S S O NES-432001-2002F-3 6695_NESP_BASIC_PICTO_UM_D_MAGIMIX_LEG.indd 20 02.05.14 16:00...