Download  Print this page

Energiespaarstand En Detectie Waterniveau; Waterhoeveelheid Instellen - MAGIMIX Pixie M110 Nespresso Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

ENERGIESPAARSTAND EN DETECTIE VAN WATERNIVEAU
1
Schakel de machine uit wanneer u deze niet gebruikt om energie te besparen. Automatische
uitschakeling: de machine schakelt zich 9 minuten na laatste gebruik automatisch uit.

WATERHOEVEELHEID INSTELLEN

1
Vul het reservoir met water en plaats een capsule
in de capsulehouder.
7346_Nes_UM_PIXIE_2013_LEG.indd 11
2
2
Houd de Espresso of de Lungo toets ingedrukt.
3
Om de energiespaarstand na 30 in plaats van
9 minuten automatisch te activeren: schakel
de machine uit; houd de Espresso en Lungo
toets ingedrukt en druk vervolgens op de AAN/
UIT-KNOP.
3
Laat de toets los bij het bereiken van het
gewenste koffievolume.
4
Rode achtergrondverlichting gaat branden:
waterreservoir is leeg. Vul het waterreservoir
met drinkwater. Ledig het opvangbakje voor
gebruikte capsules en de lekbak en spoel ze om.
4
De waterhoeveelheid is nu ingesteld.
01.12.14 13:46
NL
25

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading