Download  Print this page

Disposal And Environmental Protection; Afvoeren En Milieubescherming - MAGIMIX Nespresso Inissia M105 Manual

Hide thumbs

Advertisement

DISPOSAL AND ENVIRONMENTAL

AFVOEREN EN MILIEUBESCHERMING

This appliance complies with the EU Directive 2002/96/EC. Packaging materials and appliance contain recyclable materials. Your appliance contains valuable materials that can be recovered or can be recyclable.
Separation of the remaining waste materials into different types facilitates the recycling of valuable raw materials. Leave the appliance at a collection point. You can obtain information on disposal from your local
authorities. Nespresso is committed to designing and making appliances that are innovative, high-performing and user friendly. Now we are engineering environmental benefits into the design of our new and
future machine ranges.
Cet appareil est conforme à la Directive de l'UE 2002/96/CE. Les matériaux d'emballage et l'appareil contiennent des matières recyclables. Votre appareil contient des matériaux valorisables qui peuvent être
récupérés ou recyclés. Le tri des matériaux en différentes catégories facilite le recyclage des matières premières valorisables. Déposer l'appareil dans un point de collecte. Pour obtenir des renseignements sur le
recyclage, contacter les autorités locales. Nespresso s'est toujours engagé à concevoir et fabriquer des appareils qui allient innovation, performance et convivialité. Désormais, nous intégrons des caractéristiques
écologiques à la conception de nos nouvelles gammes de machines.
Dit apparaat voldoet aan de voorschriften van de EU Richtlijn 2002/96/EC. Bij de productie van verpakking en machine wordt gebruik gemaakt van recyclebare materialen. Uw machine is samengesteld uit
waardevolle materialen, die aan het einde van de levensduur geschikt zijn voor hergebruik of recycling. Door selectieve scheiding van restafval draagt u bij aan een beter hergebruik van waardevolle grondstoffen.
Lever uw oude machine in bij een inzamelpunt voor huishoudelijke apparaten of bij uw milieupark. Uw gemeente informeert u graag over de verschillende mogelijkheden van afvalinzameling. Nespresso zet zich
in voor de ontwikkeling en de productie van innovatieve kwaliteitsmachines die gebruiksvriendelijk zijn. Momenteel werken we aan de integratie van milieuvriendelijke voorzieningen in het design van onze
nieuwe machines en die van de toekomst.
6695_NESP_BASIC_PICTO_UM_D_MAGIMIX_LEG.indd 15
PROTECTION/RECYCLAGE ET PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT/
EN
FR
NL
15
02.05.14 16:00

Advertisement

loading