Download  Print this page

Koffie Bereiden - MAGIMIX Pixie M110 Nespresso Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

KOFFIE BEREIDEN

1
Spoel het waterreservoir om en vul het daarna
met drinkwater. U kunt het waterreservoir aan
het deksel optillen.
5
Tijdens het opwarmen kunt u op de Lungo
of Espresso toets drukken terwijl de lichtjes
knipperen. De koffie zal beginnen te lopen zodra
de machine gereed is.
24
7346_Nes_UM_PIXIE_2013_LEG.indd 10
2
Schakel de machine aan. Indicatielicht jes
knipperen: opwarmen gedurende 25 seconden.
Lichtjes constant: gereed.
6
Wanneer u een receptenglas gebruikt, dient u het
lekrooster in een verticale stand te plaatsen. Het
rooster zal automatisch terugklappen wanneer u
het glas verwijdert, zodat er geen druppels op de
ondergrond terechtkomen.
3
Plaats de capsuleklem in de geopende stand en
leg de capsule in de klemhouder.
Capsuleklem nooit openen tijdens gebruik en veiligheidsmaatregelen
doorlezen om persoonlijk letsel te voorkomen tijdens gebruik van de
machine
7
Druk op de Espresso (40 ml) of Lungo
(110 ml) toets. De bereiding stopt automatisch.
Om vroegtijdig te stoppen of juist meer koffie
in het kopje te laten lopen, drukt u de toets
nogmaals in.
4
Sluit de capsuleklem vervolgens en plaats een
kopje onder de koffie-uitloop.
8
Verwijder het kopje. Beweeg de capsuleklem
omhoog en sluit deze om de gebruikte capsule in
het capsuleopvangbakje te laten vallen.
01.12.14 13:46

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

  Related Content for MAGIMIX Pixie M110 Nespresso