Download  Print this page

Garantie - MAGIMIX Pixie M110 Nespresso Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

GARANTIE

NL
NL. Vanaf de aankoopdatum verleent Magimix 2 jaar volledige garantie op voorkomende materiaal- en constructiefouten van het apparaat. Om van de garantie gebruik te kunnen maken dient u de aankoopbon voor
te leggen. Deze garantie geldt niet voor schade als gevolg van: vallen of stoten, verkeerde behandeling die niet overeenkomstig met de gebruiksaanwijzingen is, onvoldoende zorg of reiniging, externe gebeurtenissen
(brand, overstroming, enz.). De importeur kan, uitsluitend naar haar eigen keuze, het defecte apparaat of onderdelen vervangen of repareren. Toepassing van deze garantie kan in geen geval aanspraak geven op
schadevergoeding. De toepassing van de garantie brengt geen verlenging van de garantieperiode met zich mee. Deze garantie is enkel van toepassing in het land van aankoop of in landen waar Magimix hetzelfde
model met identiek dezelfde specificaties verkoopt of in landen waar diensten worden aangeboden voor dit model. Het transport van het apparaat naar een Klantenservice of een winkel is voor rekening van de
eigenaar. Voor alle service inzake Magimix Nespresso verzoeken wij u 24/7 contact op te nemen met de Nespresso Club Service via het gratis 0800- nummer 0800 022 23 20 of per gratis fax 0800 329 63 77.
B. Vanaf de aankoopdatum heeft u 2 jaar garantie op de onderdelen en op het arbeidsloon van het apparaat.
Van deze garantie is uitgesloten, schade tengevolge van: vallen of stoten, verkeerde behandeling, niet overeenkomstig de gebruiksaanwijzing, reparatie uitgevoerd door onbevoegde personen, onvoldoende
onderhoud of reiniging, externe gebeurtenissen (brand, overstroming enz.), beroepsmatig gebruik. Om van de garantie gebruik te kunnen maken dient u de aankoopbon voor te leggen. De importeur kan, uitsluitend
naar haar eigen keuze, het defecte apparaat of onderdelen vervangen of repareren. Toepassing van deze garantie kan in geen geval aanspraak geven op schadevergoeding. De toepassing van de garantie brengt
geen verlenging van de garantieperiode met zich mee. Deze garantie is enkel van toepassing in het land van aankoop of in landen waar Magimix hetzelfde model met identiek dezelfde specificaties verkoopt of in
landen waar diensten worden aangeboden voor dit model.
31
7346_Nes_UM_PIXIE_2013_LEG.indd 17
01.12.14 13:46

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading