Download  Print this page

Eerste Gebruik - MAGIMIX Pixie M110 Nespresso Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

EERSTE GEBRUIK

1
Verwijder de plasticfolie van het lekrooster.
5
U kunt het waterreservoir aan het deksel optillen.
7346_Nes_UM_PIXIE_2013_LEG.indd 9
Lees eerst de veiligheidsvoorschriften om de kans op fatale elektrische schokken en brand te vermijden
2
Verwijder waterreservoir en opvangbakje voor
capsules. Pas de lengte van de kabel aan en berg
overtollige kabel op in de kabelhouder onderin
het apparaat.
6
Spoel het waterreservoir om, voordat u het vult
met drinkwater.
3
Plaats het resterende deel van de kabel in de
daarvoor voorziene kabelklemmen aan de
onderzijde van de machine en zet de machine
vervolgens weer rechtop.
7
Schakel de machine aan. Lichtjes van de twee
koffietoetsen en het opvangbakje knipperen:
machine warmt op gedurende circa 25 seconden.
Lichtjes branden constant: gereed.
4
Sluit de stekker van de voedings kabel aan op een
stopcontact.
8
Plaats een bakje onder de uitloop en druk op de
Lungo toets om de machine door te spoelen.
Herhaal deze handeling drie maal.
01.12.14 13:46
NL
23

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading