Download  Print this page

Contacter Le Club Nespresso; Contact Opnemen Met De Nespresso Club; Recyclage Et Protection De L'environnement; Afvoeren En Milieubescherming - MAGIMIX M190 User Manual

Magimix m190 coffee machine user manual
Hide thumbs

Advertisement

CONTACTER LE CLUB NESPRESSO/

CONTACT OPNEMEN MET DE NESPRESSO CLUB

Pour toute information supplémentaire, en cas de problème ou pour obtenir des conseils, appeler le Club Nespresso.
Les coordonnées de votre Club Nespresso sont disponibles dans le dossier «Bienvenue chez Nespresso» dans la boîte de votre machine ou sur nespresso.com
Neem voor aanvullende informatie, bij problemen of voor advies contact op met de Nespresso Club.
De contactgegevens van uw dichtstbijzijnde Nespresso Club zijn opgenomen in de map 'Welkom in de Wereld van Nespresso' die u aantreft in de machineverpakking of zijn te vinden op de website www.nespresso.com

RECYCLAGE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT/

AFVOEREN EN MILIEUBESCHERMING

Cet appareil est conforme à la Directive de l'UE 2002/96/CE. Les matériaux d' e mballage et l'appareil contiennent des matières recyclables. Votre appareil contient des matériaux valorisables
qui peuvent être récupérés ou recyclés. Le tri des matériaux en différentes catégories facilite le recyclage des matières premières valorisables. Déposer l'appareil à un point de collecte.
Pour obtenir des renseignements sur le recyclage, contacter les autorités locales.
Dit apparaat voldoet aan de voorschriften van de EU Richtlijn 2002/96/EC. Bij de productie van verpakking en machine wordt gebruik gemaakt van recyclebare materialen. Uw machine is samengesteld uit
waardevolle materialen, die aan het einde van de levensduur geschikt zijn voor hergebruik of recycling. Door selectieve scheiding van restafval draagt u bij aan een beter hergebruik van waardevolle grondstoffen.
Lever uw oude machine in bij een inzamelpunt voor huishoudelijke apparaten of bij uw milieupark. Uw gemeente informeert u graag over de verschillende mogelijkheden van afvalinzameling.
5870_UM_CITIZ-D_Z2_MASTER_2012_MAGIMIX_PROD.indd 42
07.05.12 20:15

Hide quick links:

Advertisement

loading