Download  Print this page

MAGIMIX Pixie M110 Nespresso Instruction Manual page 20

Hide thumbs

Advertisement

VEILIGHEIDSMAATREGELEN
aan hitte of vocht.
• Als de voedingskabel
beschadigingen vertoont, dan
dient deze door de fabrikant, een
servicebedrijf of een ander bevoegd
bedrijf vervangen te worden om elk
risico te voorkomen.
• Gebruik de machine niet als de
kabel beschadigd is. Breng de
machine terug naar de Nespresso
Club.
• Gebruik indien noodzakelijk
uitsluitend een geaarde
verlengkabel, waarvan de
kerndiameter minimaal 1.5 mm
bedraagt, of die geschikt is voor het
vermogen.
• Om schade te voorkomen
mag de machine in geen geval
geplaatst worden in de nabijheid
of op warme oppervlakken zoals
verwarmingsradiatoren, fornuizen,
ovens, gasbranders, open vuur of
dergelijke.
• Plaats de machine altijd op een
vlakke en stabiele ondergrond.
20
7346_Nes_UM_PIXIE_2013_LEG.indd 4
Het oppervlak moet bestendig
zijn tegen hitte en vloeistoffen als
water, koffie, ontkalkingsmiddel en
dergelijke.
• Neem de voedingskabel uit het
stopcontact als u de machine lange
tijd niet gebruikt.
• Verwijder de stekker uit het
stopcontact door aan de
stekker tetrekken - niet aan de
voedingskabel; de kabel kan daarbij
namelijk beschadigd raken.
• Vóór het schoonmaken of bij
machineonderhoud de stekker uit
2
het stopcontact verwijderen en de
machine laten afkoelen.
• Raak de voedingskabel nooit met
natte handen aan.
• Dompel de machine of onderdelen
van dit apparaat in geen geval
onder in water of andere
vloeistoffen.
• Machine en machineonderdelen
in geen geval in de vaatwasser
plaatsen.
• Elektriciteit en water gaat niet
samen en kan resulteren in
elektrocutie.
• Machine niet openmaken.
Levensgevaarlijke elektrische
spanning!
• Plaats geen voorwerpen in de
openingen van de machine.
Daarbij bestaat de kans op brand of
elektrische schokken!
Voorkom kans op letsels
tijdens gebruik.
• Laat de machine nooit onbewaakt
achter tijdens gebruik.
• De machine niet gebruiken als het
beschadigd is of niet naar behoren
werkt. Verwijder de stekker in
een dergelijk geval direct uit het
stopcontact. Neem contact op met
de Nespresso Club voor onderzoek,
reparatie of afstelling.
• Een beschadigde machine
kan elektrische schokken,
brandwonden en brand
veroorzaken.
• Klap de capsulehouder steeds
helemaal dicht en open deze in
geen geval tijdens gebruik! Gevaar
voor verbranding!
• Plaats uw vingers nooit onder de
uitloop - vermijd brandwonden.
• Plaats nooit uw vingers in
de capsuleruimte of in het
inlegmechanisme. Gevaar voor
persoonlijke letsels!
• Als de capsule niet geperforeerd
is door de messen in de
capsulehouder, kan er water
langs de capsule geperst worden,
waardoor de machine beschadigd
kan raken.
• Gebruik nooit een beschadigde
of vervormde capsule. Als er een
capsule geblokkeerd zit in de
capsuleruimte, schakel dan de
machine eerst uit en trek de stekker
uit het stopcontact alvorens andere
handelingen te verrichten. Neem
contact op met de Nespresso Club.
• Vul het waterreservoir alleen met
vers en drinkbaar water.
• Maak het waterreservoir leeg als
01.12.14 13:46

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading