Download Print this page

AEG OF 2050 E Original Instructions Manual page 32

Routers
Hide thumbs

Advertisement

TEHNISKIE DATI
........................................................................
...............................................................
.........................................................................
..........................................................................
.................................................................
...................................................................
Svars .......................................................................................
.................................
.....................................
.................................................
h
..........................................................................
triecienam vai nopietnam savainojumam.
darbojas.
60
LATVISKI
.......................2050 W
..........10000-20000 min
-1
...........................66 mm
...................6, 8, 12 mm
........ 1/4", 3/8", 1/2"
...........................50 mm
..........................6,2 kg
...........................96 dB (A)
.........................107 dB (A)
.............................7 m/s
2
..........................1,5 m/s
2
Šeit
NOTEIKUMIEM ATBILSTOŠS IZMANTOJUMS
dokumentiem: EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2,
EG, 2004/108/EG noteikumiem.
Rainer Kumpf
Winnenden, 2008-12-01
Manager Product Development
APKOPE
serviss".)
SIMBOLI
kontaktligzdas.
piederumu programmas.
Neizmetiet elektroiekartas sadzives atkritumos!
Saskana ar Eiropas Direktivu 2002/96/EG par
lietotajam lektroiekartam, elektronikas iekartam
otrreizejai parstradei videi draudziga veida.
LATVISKI
61

Advertisement

loading

  Also See for AEG OF 2050 E