Download Print this page

AEG OF 2050 E Original Instructions Manual page 25

Routers
Hide thumbs

Advertisement

TEKNIK VERILER
................................................................................
..................................................................
Freze stroku.............................................................................
..............................................................................
.....................................................................
....................................................................
.....................................................................................
Ölçüm değerleri EN 60 745 e göre belirlenmektedir.
Aletin, frekansa bağımlı uluslararası ses basıncı seviyesi
değerlendirme eğrisi A'ya göre tipik gürültü seviyesi:
Ses basıncı seviyesi (K = 3 dB(A)) .........................................
Akustik kapasite seviyesi (K = 3 dB(A)) .................................
Toplam titreşim değeri (üç yönün vektör toplamı) EN 60745'e
göre belirlenmektedir:
titreşim emisyon değeri a
....................................................
h
Tolerans K .............................................................................
UYARI
Açıklanan uyarılara ve talimat hükümlerine
uyulmadığı takirde elektrik çarpmalarına, yangınlara ve/veya
ağır yaralanmalara neden olunabilir.
edin.
çekin.
46
TÜRKÇE
.......................2050 W
..........10000-20000 min
-1
...........................66 mm
...................6, 8, 12 mm
........ 1/4", 3/8", 1/2"
...........................50 mm
..........................6,2 kg
...........................96 dB (A)
.........................107 dB (A)
.............................7 m/s
2
..........................1,5 m/s
2
KULLANIM
Bu dik freze, tahta ve plastikteki oluk açma, yuvarlama, pah
CE UYGUNLUK BEYANI
Tek sorumlu olarak bu ürünün 98/37/EG, 2004/108/EG
55014-1, EN 550142, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
Rainer Kumpf
Winnenden, 2008-12-01
Manager Product Development
BAKIM
Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10,
D-71364 Winnenden, Germany adresinden istenebilir.
SEMBOLLER
prizden çekin.
Elektrikli el aletlerini evdeki çöp kutusuna
atmayýnýz! Kullanýlmýs elektrikli aletleri,
elektrik ve elektronikli eski cihazlar hakkýndaki
2002/96/EC Avrupa yönergelerine göre ve bu
yönergeler ulusal hukuk kurallarýna göre
uyarlanarak, ayrý olarak toplanmalý ve çevre
sartlarýna uygun bir sekilde tekrar
degerlendirmeye gönderilmelidir.
TÜRKÇE
47

Advertisement

loading

  Also See for AEG OF 2050 E