Download Print this page

AEG OF 2050 E Original Instructions Manual page 27

Routers
Hide thumbs

Advertisement

TECHNICKÉ ÚDAJE
Menovitý príkon .......................................................................
...................................................................
Zdvih frézy ...............................................................................
.........................................................
.................................................
Priemer frézy max. .................................................................
.................................................................................
Hladina akustického tlaku (K = 3 dB(A)) ...............................
Hladina akustického výkonu (K = 3 dB(A)) ............................
zistené v zmysle EN 60745.
...............................................
h
.........................................................................
POZOR
POZOR!
a zásteru.
Len vypnutý stroj pripájajte do zásuvky.
stroja.
elektrického náradia.
50
SLOVENSKY
.......................2050 W
..........10000-20000 min
-1
...........................66 mm
...................6, 8, 12 mm
........ 1/4", 3/8", 1/2"
...........................50 mm
..........................6,2 kg
...........................96 dB (A)
.........................107 dB (A)
.............................7 m/s
2
..........................1,5 m/s
2
polohy (upínaciu páku na uchytenie frézovacej klietky
posúvacie zariadenie a i.
odsávac prachu a noste vhodnú masku proti prachu.
zaokrúhlení, skosení, hrán a dier do dreva a plastu.
predpismi.
CE - VYHLÁSENIE KONFORMITY
produkt zodpovedá nasledovným normám alebo
normatívnym dokumentom. EN 60745, EN 55014-1, EN
smerníc 98/37/EG, 2004/108/EG.
Rainer Kumpf
Winnenden, 2008-12-01
Manager Product Development
zásuviek bez ochranného kontaktu, pretoze ide o
ÚDRZBA
Adresy zákazníckych centier).
zákazníckeho centra alebo priamo v AEG
Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10,
D-71364 Winnenden, Germany.
SYMBOLY
zo zásuvky.
Elektrické náradie nevyhadzujte do
komunálneho odpadu! Podla európskej
elektrickými a elektronickými zariadeniami a
zodpovedajúcich ustanovení právnych
elektrické náradie musí zbierat oddelene od
recyklácii.
51
SLOVENSKY

Advertisement

loading

  Also See for AEG OF 2050 E