Download Print this page

Dane Techniczne; Utrzymanie I Konserwacja - AEG OF 2050 E Original Instructions Manual

Routers
Hide thumbs

Advertisement

DANE TECHNICZNE

Moc znamionowa.....................................................................
.........................................................
Skok klatki ...............................................................................
........................................................
................................................
............................................................
......................................................................................
Zmierzone wartości wyznaczono zgodnie z normą EN 60 745.
Poziom szumów urządzenia oszacowany jako A wynosi
typowo:
Poziom ciśnienia akustycznego (K = 3 dB(A)) .......................
Poziom mocy akustycznej (K = 3 dB(A)) ................................
Wartości łączne drgań (suma wektorowa trzech kierunków)
wyznaczone zgodnie z normą EN 60745
Wartość emisji drgań a
........................................................
h
Niepewność K ......................................................................
wibracyjnego.
Błędy w przestrzeganiu
poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie
prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.
niebezpiecznej.
drzazg.
52
POLSKI
.......................2050 W
..........10000-20000 min
-1
...........................66 mm
...................6, 8, 12 mm
........ 1/4", 3/8", 1/2"
...........................50 mm
..........................6,2 kg
...........................96 dB (A)
.........................107 dB (A)
.............................7 m/s
2
..........................1,5 m/s
2
klatki).
sztucznych.
normalnym przeznaczeniem.
normatywnych: EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 i jest zgodny z wymaganiami
dyrektyw: 98/37/EG, 2004/108/EG.
Rainer Kumpf
Winnenden, 2008-12-01
Manager Product Development

UTRZYMANIE I KONSERWACJA

Otwory wentylacyjne elektronarzdzia musz by
zawsze dro|ne.
przedstawicielem serwisu AEG (patrz wykaz adresów
Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany.
SYMBOLE
kontaktu.
Nie wyrzucaj elektronarzedzi wraz z odpadami z
gospodarstwa domowego! Zgodnie z
Europejska Dyrektywa 2002/96/WE w sprawie
zuzytego sprzetu elektrotechnicznego i
elektronicznego oraz dostosowaniem jej do
prawa krajowego, zuzyte elektronarzedzia
nalezy posegregowac i zutylizowac w sposób
przyjazny dla srodowiska.
POLSKI
53

Advertisement

loading

  Also See for AEG OF 2050 E