Zamanlayici Ayari - Sharp AY-AP9KR Operation Manual

Split type room air conditioner
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

ZAMANLAYICI AYARI

ZAMANLAYICIYI KAPATMA
1
ZAMANLAYICI KAPAMA (
mesine basın ve zamanı istenen şekilde
ayarlayın.
• Düğmeye bastıkça zaman ayarı aşağıdaki
gibi değişir. Ayarlardan hızlı bir şekilde geç-
mek için düğmeyi basılı tutun.
0.5h
1.0h
1.5h
• Ünite üzerindeki turuncu ZAMANLAYICI lam-
bası (
) yanar.
• Zaman ayarı geriye doğru azalarak kalan sü-
reyi gösterir.
İPTAL ETMEK İÇİN
İPTAL düğmesine basın.
• Ünite üzerindeki turuncu ZAMANLAYICI lambası (
yanar.
ZAMANLAYICIYI KAPAMA FONKSİYONU
HAKKINDA BİLGİLER
ZAMANLAYICIYI KAPAMA modu ayarlandığında siz
uyurken odanın aşırı sıcak veya soğuk olmasını ön-
lemek için sıcaklık ayarı otomatik olarak ayarlanır.
(Otomatik Uyku fonksiyonu)
SOĞUTMA/NEM ALMA MODU:
• Zamanlayıcı devreye alındıktan 1 saat sonra sı-
caklık ayarı orijinal termostat ayarından 1°C yuka-
rı çıkar.
ISITMA MODU:
• Zamanlayıcı devreye alındıktan 1 saat sonra sıcak-
lık ayarı orijinal termostat ayarından 3°C aşağı iner.
) düğ-
10h
11h
12h
1
İPTAL
)
TR-9
ZAMANLAYICI AÇIK
1
ZAMANLAYICI AÇMA (
basın ve zamanı istenen şekilde ayarlayın.
• Düğmeye aşağıdaki şekilde bastığınızda za-
man ayarı değişecektir. Ayarlardan hızlı bir
şekilde geçmek için düğmeyi basılı tutun.
0.5h
1.0h
1.5h
• Ünite üzerindeki turuncu ZAMANLAYICI
lambası (
) yanar.
• Zaman ayarı geriye doğru azalarak kalan
süreyi gösterir.
İstediğiniz modu, sıcaklığı ve fan hızı ayarını
seçin.
• Sıcaklık, ZAMANLAYICI AÇIK konumda ayar-
landığında göstergede 5 saniye görülür, son-
ra zaman göstergesine döner
• Ünite, odanın programlanan zamanda iste-
nen sıcaklığa ulaşmasına olanak sağlamak
için ayarlanan zamandan önce devreye girer.
(Uyanma fonksiyonu)
İPTAL ETMEK İÇİN
İPTAL düğmesine basın.
• Ünite üzerindeki turuncu ZAMANLAYICI lambası (
yanar.
NOT:
• Zamanlayıcı süresi minimum yarım saat ile mak-
simum 12 saat arasında ayarlanabilir. 9,5 saate
kadar, yarım saat kademelerde ve 10 ilâ 12 saat-
te, 1 saatlik kademelerde ayarlayabilirsiniz.
• Son zaman ayarı hafızaya alınır ve bir sonraki ZA-
MANLAYICI KAPAMA veya ZAMANLAYICI AÇMA aya-
rınızda uzaktan kumandanın göstergesinde gösterilir.
• ZAMANLAYICI KAPAMA ve ZAMANLAYICI
AÇMA birlikte ayarlanamaz.
• BİR SAAT SONRA KAPANMA AYARI devreye
alındığında, ZAMANLAYICI AÇMA ve ZAMANLA-
YICI KAPAMA ayarı kullanılamaz.
• ZAMANLAYICI KAPAMA veya ZAMANLAYICI
AÇMA devredeyken BİR SAAT SONRA KAPANMA
AYARI devreye alındığında, ZAMANLAYICI AÇMA
veya ZAMANLAYICI KAPAMA ayarı iptal edilir.
) düğmesine
10h
11h
12h
1
İPTAL
)

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Sharp AY-AP9KR