Download Print this page

HP Version 3.0 User Manual Page 76

Hewlett-packard webcam user's guide.
Hide thumbs

Advertisement

Copyright © 2006–2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Oplysningerne heri kan ændres uden varsel.
De eneste garantier, som HP produkter og tjenester er omfattet af, er angivet i de udtrykkelige
garantierklæringer, der leveres sammen med de pågældende produkter og tjenester. Intet i denne
tekst skal opfattes som ekstra garantier. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionsmæssige
fejl eller udeladelser i denne tekst.
Produktregistrering
Det er hurtigt og nemt at registrere dit produkt, og du får følgende fordele: Opdateringer via e-mail
med meddelelser om forbedringer til dit produkt, de seneste supportmeddelelser og
driveropdateringer til dit/dine specifikke produkt(er).
Du kan hurtigere få hjælp, hvis du registrerer dit købte produkt på
https://register.hp.com

Advertisement

   Related Manuals for HP Version 3.0

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: