Download Print this page

HP Version 3.0 User Manual: Justere Generelle Innstillinger; Justere Bildeinnstilinger

Hewlett-packard webcam user's guide.
Hide thumbs

Advertisement

Justere generelle innstillinger

1
Klikk på Settings (Innstillinger) i ArcSoft
VideoImpression eller HP Photosmart Essential.
2
Klikk på arkfanen Generelt.
3
Flytt skyveren for å justere lysstyrke, kontrast, gamma,
metning eller skarphet.
4
(Valgfritt) Klikk på Lagre som for å lagre innstillingene
og gi dem et navn slik at du kan bruke dem senere.
5
Klikk på OK.
MERK: For å bruke tidligere lagrede innstillinger, velg
Laste og deretter navnet du lagret innstillingene som. For
å gjenopprette fabrikkinnstillingene, velg Standard.

Justere bildeinnstilinger

1
Klikk på Settings (Innstillinger) i ArcSoft
VideoImpression eller HP Photosmart Essential.
2
Klikk på arkfanen Bilde.
3
Under Hvitbalanse merker du av avkrysningsboksen
Automatisk for at programvaren automatisk skal finne
fargenivåer, eller blank ut avkrysningsboksen og flytt
skyverne for å justere fargenivåene manuelt.
4
Under Eksponering merker du av avkrysningsboksen for
at programvaren Automatisk skal finne optimal
lukkerhastighet, eller blank ut avkrysningsboksen og flytt
skyveren for å justere hastigheten manuelt.
5
Under USB-båndbredde velger du Automatisk for at
programvaren automatisk skal finne optimal hastighet.
Dersom du må dele USB-ressurser mellom flere enheter,
velger du en bestemt hastighetsgrense for
webkameraressursene.
6
Under Speilbilde velger du om du vil rotere bildet ved å merke av avkrysningsboksen Horisontalt og
Vertikalt.
7
Under Spotlight velger du På for å slå på webkameralampen eller Av for å slå den av.
8
Under Flimring velger du Utendørs dersom du er ute eller bruker alt naturlig lys. Velg 50Hz (60Hz i USA).
HP Webkamera Brukerhåndbok
85

Advertisement

   Related Manuals for HP Version 3.0

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: