Download Print this page

HP Version 3.0 User Manual: Ta En Bild; Justera Inställningarna För Webcam; Justera Fokus

Hewlett-packard webcam user's guide.
Hide thumbs

Advertisement

Ta en bild

Justera inställningarna för webcam
1
Dubbelklicka på ikonen
HP Photosmart Essential
skrivbordet i Windows.
2
Välj Visa>Hämta bilder>Från
skanner. Då visas dialogrutan Välj
enhet.
3
Välj HP Camera och klicka sedan
på OK.
4
En varning visas som indikerar att
enheten inte är en skanner. Kicka
på Ja.
5
Klicka på Capture (Fånga) för att ta
en bild (ögonblicksbild).
6
Klicka på Transfer (Överför) för att
spara bilden i mappen Mina dokument/Mina skanningar/<Aktuell månad>.
Nu är du klar att redigera och dela med dig av dina foton med HP Photosmart Essential.
Om du vill lära dig mer om hur du använder HP Photosmart Essential, klicka på
Hjälp-menyn.
Du kan använda maskin- och programvarukontrollerna för att justera
webcaminställningarna.

Justera fokus

Rotera fokusringen på utsidan av webcamobjektivet tills bilden på skärmen kommer i
fokus.
HP Webcam Användarhandbok
93

Advertisement

   Related Manuals for HP Version 3.0

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: