Download Print this page

HP Version 3.0 User Manual: Tilpasning Af De Generelle Indstillinger; Tilpasning Af Billedindstillinger

Hewlett-packard webcam user's guide.
Hide thumbs

Advertisement

Tilpasning af de generelle indstillinger

1
Klik på Settings (Indstillinger) i ArcSoft
VideoImpression eller HP Photosmart Essential.
2
Klik på fanen Generelt.
3
Træk i skyderne for at tilpasse niveauerne for Lysstyrke,
Kontrast, Gamma, Mætning eller Skarphed.
4
(Valgfrit) Klik på Gem som for at gemme dine
indstillinger, og giv dem et navn, så du kan bruge dem
igen senere.
5
Klik på OK.
BEMÆRK: For at bruge tidligere gemte indstillinger skal
du vælge Indlæs og derefter vælge det navn, som du gav
indstillingerne. Du kan gendanne fabriksindstillingerne ved
at vælge Standard.

Tilpasning af billedindstillinger

1
Klik på Settings (Indstillinger) i ArcSoft
VideoImpression eller HP Photosmart Essential.
2
Klik på fanen Billede.
3
Marker afkrydsningsfeltet Automatisk under
Hvidbalance for at få softwaren til automatisk at
registrere farveniveauer, eller fjern markeringen i feltet,
og træk i skyderne for at tilpasse farveniveauerne
manuelt.
4
Marker afkrydsningsfeltet Automatisk under
Eksponering for at lade softwaren registrere den
optimale lukkerhastighed automatisk, eller fjern
markeringen i afkrydsningsfeltet, og træk i skyderen for
at tilpasse hastigheden manuelt.
5
Marker Automatisk under USB-båndbredde for at lade
softwaren registrere den optimale hastighed automatisk.
Hvis du har brug for at dele USB-ressourcer på tværs af
tilbehør, skal du vælge en specifik hastighedsgrænse for
webcam-ressourcerne.
6
Angiv under Spejlvend, om du vil rotere billedet ved at markere afkrydsningsfelterne Vandret og Lodret.
7
Marker Til under Spotlys for at tænde webcam'ets lysdiode, eller marker Fra for at slukke for den.
8
Vælg Udendørs under Flimmer, hvis du befinder dig udendørs, eller hvis du bruger naturlig belysning. Vælg
50Hz, hvis du befinder dig uden for Nordamerika, eller vælg 60Hz, hvis du befinder dig i Nordamerika.
Brugervejledning til HP webcam
75

Advertisement

   Related Manuals for HP Version 3.0

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: