Download Print this page

HP Version 3.0 User Manual: Brug Af Funktionen Ansigtssporing; Tilpasning Af Indstillinger For Videostreaming

Hewlett-packard webcam user's guide.
Hide thumbs

Advertisement

Brug af funktionen Ansigtssporing

1
Klik på Settings (Indstillinger) i ArcSoft
VideoImpression eller HP Photosmart Essential.
2
Klik på fanen Avanceret.
3
Vend ansigtet mod webcam'et i nogle få sekunder, så
softwaren kan registrere dine ansigtstræk.
4
Klik på Ansigtssporing.
5
(Valgfrit) Tilpas Sporingshastighed.
6
(Valgfrit) Marker afkrydsningsfeltet Billede i billede for
at aktivere denne funktion. Vælg en placering til billedet,
og hvis du vil have vist brændpunktet for
sporingsfunktionen, skal du markere afkrydsningsfeltet
Sporingslinje.
7
Klik på OK.

Tilpasning af indstillinger for videostreaming

1
Klik på Format i ArcSoft VideoImpression eller HP
Photosmart Essential.
2
Klik på Billedhastighed for at tilpasse antallet af
billeder pr. sekund.
3
Klik på Farverum/komprimering for at tilpasse
antallet af farver. Filstørrelsen reduceres, når du vælger
færre farver.
4
Klik på Output-størrelse for at tilpasse billedets
størrelse.
5
Klik på OK.
BEMÆRK: Hvis Output-størrelse er større end 640x480,
kan du ikke tilpasse de avancerede indstillinger i
dialogboksen Indstillinger.
74
Brugervejledning til HP webcam

Advertisement

   Related Manuals for HP Version 3.0

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: