Download Print this page

HP Version 3.0 User Manual: Lisäasetusten Muuttaminen

Hewlett-packard webcam user's guide.
Hide thumbs

Advertisement

8
Valitse Välkkyminen-kohdassa Ulkona, jos olet ulkona tai käytät vain luonnonvaloa. Valitse 50Hz, jos olet
muualla kuin Pohjois-Amerikassa, tai valitse 60Hz, jos olet Pohjois-Amerikassa.
9
(Valinnainen) Tallenna asetukset ja anna niille nimi valitsemalla Tallenna nimellä, niin voit käyttää niitä
myöhemmin uudelleen.
10
Valitse OK.
HUOMAUTUS: Voit käyttää aiemmin tallennettuja asetuksia valitsemalla Lataa ja valitsemalla asetuksille
annetun nimen. Voit palauttaa tehdasasetukset valitsemalla Oletus.
Lisäasetusten muuttaminen
1
Valitse ArcSoft VideoImpressionissa tai HP Photosmart
Essentialissa Settings (Asetukset)
2
Valitse Lisäasetukset-välilehti.
3
Valitse yksi seuraavista asetuksista:
Poista käytöstä -valinta poistaa käytöstä
vaihtoehdot Kasvojen seuranta, Manuaalinen
zoomaus, Naamio ja Pehmeä tausta.
Kasvojen seuranta määrää kameran
seuraamaan kasvojasi, kun liikut. Lisätietoja on
kohdassa
Kasvojen seurannan
Manuaalinen zoomaus sallii zoomaustasojen ja
-suuntien hallitsemisen.
Naamio piilottaa kuvan keskellä olevat kasvot.
Pehmeä tausta pehmentää keskellä olevien
kasvojen takana olevan taustan reunoja.
4
(Valinnainen) Lisää tumma reunus kuvan ylä- ja alapuolelle valitsemalla Laajakuva-valintaruutu.
5
(Valinnainen) Sammuta videosignaali valitsemalla Video pois päältä -valintaruutu. Kun tämä ruutu
valitaan, näyttö pimenee.
6
Valitse OK.
106
HP Webcam -käyttöopas
käyttäminen.

Advertisement

   Related Manuals for HP Version 3.0

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: