Download Print this page

HP Version 3.0 User Manual: Tilpasning Af Avancerede Indstillinger

Hewlett-packard webcam user's guide.
Hide thumbs

Advertisement

9
(Valgfrit) Klik på Gem som for at gemme dine indstillinger og tildele dem et navn, så du kan bruge dem igen
senere.
10
Klik på OK.
BEMÆRK: Vælg Indlæs for at bruge tidligere gemte indstillinger, og vælg derefter det navn, som du gav
indstillingerne. Du kan gendanne fabriksindstillingerne ved at vælge Standard.

Tilpasning af avancerede indstillinger

1
Klik på Settings (Indstillinger) i ArcSoft
VideoImpression eller HP Photosmart Essential.
2
Klik på fanen Avanceret.
3
Vælg en af følgende indstillinger:
Deaktiver afbryder Ansigtssporing, Manuel zoom,
Maske og Jævn baggrund.
Ansigtssporing indstiller kameraet til at følge dit
ansigt, når du bevæger dig. Se afsnittet
funktionen Ansigtssporing
Manuel zoom giver dig mulighed for at kontrollere
zoomniveauet og -retningen.
Maske skjuler ansigtet midt i billedet.
Jævn baggrund opbløder kanterne i baggrunden
bag ansigtet midt i billedet.
4
(Valgfrit) Marker afkrydsningsfeltet Bredformat for at
tilføje en mørk kant over og under billedet.
5
(Valgfrit) Marker afkrydsningsfeltet Video fra for at slå videosignalet fra. Skærmen bliver mørk, når dette
afkrydsningsfelt er markeret.
6
Klik på OK.
76
Brugervejledning til HP webcam
Brug af
for at få flere oplysninger.

Advertisement

   Related Manuals for HP Version 3.0

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: