Download Print this page

HP Version 3.0 User Manual: Geavanceerde Instellingen Aanpassen

Hewlett-packard webcam user's guide.
Hide thumbs

Advertisement

7
Selecteer onder Spotlight het keuzerondje Aan om de LED van de webcam in te schakelen of selecteer Uit
om de LED uit te schakelen.
8
Selecteer onder Flikkering het keuzerondje Openlucht als u buiten bent of natuurlijk licht gebruikt. Selecteer
50Hz als u buiten Noord-Amerika bent en selecteer 60Hz als u in Noord-Amerika bent.
9
(Optioneel) Klik op Opslaan als om de instellingen op te slaan met een naam, zodat u ze later nog eens
kunt gebruiken.
10
Klik op OK.
OPM.: Als u eerder opgeslagen instellingen wilt gebruiken, selecteert u Laden en selecteert u dan de naam die
u hebt toegewezen aan de instellingen. Als u de fabrieksinstellingen wilt herstellen, selecteert u Standaard.

Geavanceerde instellingen aanpassen

1
Klik in ArcSoft VideoImpression of HP Photosmart
Essential op Instellingen of Settings.
2
Klik op de tab Geavanceerd.
3
Selecteer een van de volgende instellingen:
Met Uitschakelen worden de functies Gezicht
volgen, Handmatig zoomen, Maskeren en Zachte
achtergrond uitgeschakeld.
Met de functie Gezicht volgen kunt u de camera
uw gezicht laten volgen terwijl u beweegt. Zie
functie Gezicht volgen gebruiken
informatie.
Met Handmatig zoomen kunt u zelf de
zoomniveaus en zoomrichtingen bepalen.
Met Maskeren wordt het gezicht in het midden van
het beeld verborgen.
Met Zachte achtergrond worden randen in de achtergrond achter het gezicht in het midden zachter
weergegeven.
4
(Optioneel) Schakel het selectievakje Breedbeeld in om een donkere rand toe te voegen boven en onder het
beeld.
5
(Optioneel) Schakel het selectievakje Video uit in om het videosignaal uit te schakelen. Het scherm wordt
donker wanneer u dit selectievakje inschakelt.
6
Klik op OK.
66
Gebruikershandleiding HP Webcam
De
voor meer

Advertisement

   Related Manuals for HP Version 3.0

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: