Download Print this page

HP Version 3.0 User Manual: Bruke Ansiktssporing; Justere Videoflytinnstillinger

Hewlett-packard webcam user's guide.
Hide thumbs

Advertisement

Bruke ansiktssporing

1
Klikk på Settings (Innstillinger) i ArcSoft
VideoImpression eller HP Photosmart Essential.
2
Klikk på arkfanen Avansert.
3
Hold webkameraet mot deg selv i noen sekunder slik at
programvaren kan gjenkjenne ansiktstrekkene dine.
4
Klikk på Ansiktssporing.
5
(Valgfritt) Juster Sporingshastighet.
6
(Valgfritt) Merk avkrysningsruten Bilde i bilde for å
aktivere denne funksjonen. Velg en plassering for bildet,
og dersom du vil se fokuspunktet til sporingsfunksjonen,
merker du av avkrysningsruten Sporingslinje.
7
Klikk på OK.

Justere videoflytinnstillinger

1
Klikk på Format i ArcSoft VideoImpression eller HP
Photosmart Essential.
2
Klikk på Bildefrekvens for å justere antall rammer per
sekund.
3
Klikk på Fargeområde/kompresjon for å justere
antall farger. Filstørrelsen blir mindre når du velger færre
farger.
4
Klikk på Utdatastørrelse for å justere størrelsen på
bildet.
5
Klikk på OK.
MERK: Dersom utdatastørrelsen er større enn 640x480,
kan du ikke endre de avanserte innstillingene i
dialogboksen Settings (Innstillinger).
84
HP Webkamera Brukerhåndbok

Advertisement

   Related Manuals for HP Version 3.0

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: