Download Print this page

HP Version 3.0 User Manual: Feilsøking

Hewlett-packard webcam user's guide.
Hide thumbs

Advertisement

Feilsøking
Problem
Bildet er uklart
Jeg får ikke tatt bilde
Ansiktssporing går for fort eller
langsomt
Det er linjer som forstyrrer bildet
Arkfanen Avansert forsvant
Jeg får ikke tilgang til
innstillingene under arkfanen
Bilde
Trenger du fortsatt hjelp? Vennligst se garantien som fulgte med webkameraet for telefonnumre til brukerstøtte og
nettsideinformasjon.
Løsning
Roter fokusringen for å få bildet i fokus.
Du må åpne programmet HP Photosmart Essential og velge Fra skanner før du
kan ta bilde. Se
Ta et bilde
Juster Sporingshastighet under arkfanen Avansert i dialogboksen Egenskaper. Se
Bruke ansiktssporing
for detaljer.
Velg en annen innstilling under Flimring under arkfanen Bilde i dialogboksen
Egenskaper. Se
Justere bildeinnstilinger
Reduser Utdatastørrelsen under arkfanen Flytformat i dialogboksen Egenskaper.
Arkfanen Avansert er ikke tilgjengelig når utdatastørrelsen er større enn 640x480. Se
Justere videoflytinnstillinger
Reduser Utdatastørrelsen under arkfanen Flytformat i dialogboksen Egenskaper.
Valgene i arkfanen Bilde er ikke tilgjengelig når utdatastørrelsen er 1600x1200. Se
Justere videoflytinnstillinger
for detaljer.
for detaljer.
for detaljer.
for detaljer.
HP Webkamera Brukerhåndbok
87

Advertisement

   Related Manuals for HP Version 3.0

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: